Wagt boldy

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Oglanlar gan gerek;)Hemmamizing niyedimiz gowy,yöne ownuk zatlar uchin göwne degyas. Mana shu sahypada kim göwnüme degenem bolsa gowy goryan sholary.

Men shahyr dal,yöne kawagtjyk birzatlar yazyan. Chyn shahyrlar yaly aylarcha "göwreli" bolyp gezemok.

Wagt boldy

Name uchin türkmen agzala bolyar?
Name uchin dogan dogany uryar?
Türkmen gardaşynyng ganyndan gandy
Sheydip menzilinden uzakda galdy

Yada salyng Nurberdini Gowşudy
Ikisinden iki döwlet gowşady
Bilelikden tükenmez güyç döredi
Eyran-Hywa gan aglady engredi

Yöne arman dushman duzagna düşdi
Birlik bolsa yaşdy,şeydibem yaşdy
Erkekler çapyldy diller kesildi
In gorkynjy bolsa gorkak nesildi

Birisi har boldy birisi tilki
Görene göz boldy dushmana gülki
Yene biri şagal bolyp uwlady
Beylekisi öz gerçegin awlady

Kakabaşym dikel,başyny dik tut
Angyng dury,janyng sagat,misli tut
Wagtyng doldy,eyyam dostlaryng geldi
Watan yay,sen ok,nyshana belli!

Sözlük:
Engremek:Aglamjyramak
Yaşdy:1.Yaş=young2.Yaşmak,batmak
har:eşek
Kakabaş:Türkmening özünü sypatlandyryshy,türkmen yerine hem ulanilyar.

Telpekler (14 kisiden 20 sany)

Bu yazgi ucin

 • Atamyrat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin. Berekella!"
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Tuveleme...."
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin. Berekella! Tuweleme, Merwezi jan, kim gownune degdi-how, oykeleme, al 1 telpek! "
 • Farabi 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekella!"
 • agajanh 3 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazypsyn. Kasoy aytmyshlayyn "Shokalad bolupdyra how" :D"
 • Enesha 1 telpek goyyar we yazyar: "Gowy yaz?ps?n.Berekella!!!"
 • ... 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin. Berekella!"
 • maysa 2 telpek goyyar we yazyar: "haladym gosgyny."
 • annashka 2 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Hajyjan 2 telpek goyyar we yazyar: "Gowy düzüpsiň!"
 • Jeyhun 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Belle 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

"Gulagyndan chek", "Ichine

"Gulagyndan chek", "Ichine dep" yali project'lerin bardyla, olara name boldy ? :D

teklip

her gezek dawa-jenjel boljak bolsa, aslynda, atdashyn taze sistemasynyn yanynda, birem shu goshgy linkini goysak!?

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin. Berekella!"

Merwezi aga sen meni hemise

Merwezi aga sen meni hemise gen galdyryana,asla men mysal alsam senden alyan,Sahyra dal diyipsin welin sen sahyrdan yokarda,Talantadan dolan,Yagsyzada!!!Berekella!!!!!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Amanmuhammet 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty beyle de dallay:)"

Berekella dowam et.

Berekella dowam et.

gözümsin

dost sana teleske teleske sag bolsun aydyan

eline saglyk

Eline saglyk Merwezi, :)

Tuveleme tuveleme tuff tuff

Tuveleme tuveleme tuff tuff tuff...Dash edipsinarow, kapia zat gaty govy, manysy hem govja...Yone indi-indi olar yali "bolunishik" yok ahyry, arkayin bolay, kichi dushunishmezlikler hemme yerde-de bolyar, millet mochberinde ulaldyljak zat dalle...

berekella, yaman gowy,

berekella, yaman gowy, haladym :)

Ey way. Mena urush bolmasyn

Ey way. Mena urush bolmasyn diyyan. Birem gelip mana gan gerek dal diyyamay! Bolya da:D

Haha... ay gelip "gan gerek

Haha... ay gelip "gan gerek dal"den dolduraymanow :D
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Hahahha gulup gulup oldum

Hahahha gulup gulup oldum mena :-)

Bay bouww... "A" diyip

Bay bouww... "A" diyip yetishmankan agzyny yapyalar indi :))

Yoklay, sistemany abuse

Yoklay, sistemany abuse edenleri jezalndyrsakmykak?!
men kimin kime gan gerek dal diyenlerini yazip alyan :-)

Aytdyma(emailde) effektiwrak

Aytdyma(emailde) effektiwrak bir zat tapmaly diyip...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

gaty gowy...

gaty gowy...

hmm

mena dusunmedimle...

GOSGA SOZ YOK GATY GOWY

GOSGA SOZ YOK GATY GOWY YAZYLYPDYR!!
(hey shu telpegin nahili berilyanini bilsem,5-10 sany berjekle, men gysganc daldirin:),
taze gelenim u/n telpek nirde papak,slyapa nirde bilomoklay:)

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • ata 5 telpek goyyar we yazyar: "indi telpek goýup bilersiň:)"

Salam Agajan! Hoş

Salam Agajan!

Hoş geldiň:)

Telpegiň ýokka, telpek goýup bilmeýärsiň. Indi seňem telpekleriň boldy. Aşakdaky linke seret, düşünersiň nädip telpek goýmalydygyna:
http://tmolympiad.org/?q=faq#n1248

Senem şahyr diýip eşitdik, goý bärä-de birnäçe goşgyňy, halasalar seni telpege gömerler bärdäki agzalar :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Örän gowy ýazylypdyr!

Örän gowy ýazylypdyr! Täzelerine garaşýas:-)

SALAM DOSTUM MENmekan.

yazan goşgyny okadym gaty gwy bolmasada erbet dal dowam etmegini isleyarin .DURMAK YOK YOLA DOWAM.

tuweleme

gaday salam,tuweleme bu yasda sheyle shahirana setirler duzmek her ar-kisinin gurbatina cattirmaz.gaday mena hayran galdim inansan.bir kapya duzjek bolup dan ataranimi bilman galyan mana bu gowi gotergi boldi.ruhim galkindi birnemede bolsa.gaday,diymedi diyme senden sumatdan patendini sorayan mu ajayip durdane sigirin.son bir yerde gabat gelsen gen gorme.

bagtly yollar kinlik bilen geciler

yenede iber

kimdigini tanamasamam, senin yali yash shahirlara ayratin hormat goyyan men.gaday yenede cap edilmedik edebi yazgilarin bar bolsa mana ibermani gisganma.umit dagimin edil cunkine gelip ozumi gayadan asaga zinmamdan sahel on sen halas etdin meni.diymek yazmazca dal eken.garasyan hatina gaday

bagtly yollar kinlik bilen geciler