Suratlar (pozulan blog)

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Shu blogi bilman yada bilip eyesi pozayipdir, bu yerdede gyzykly zatlar bardy. Yzyna gaytarmak bashartdy yone kommentlere telpek goyup bilmersiniz.
Ashagyna komment yazip dowam ediberin.
atamyrat.


shu erde site-da her kim oz suratyny goysa bolmayarmy song 1 erde gabatlashsak tanar yaly. eger hemmeler sheytse gowy bolardymyka diyyan,, belki eyyam kabirlerngiz gurleshyan adamyngyzy tanayansyngyzam yone suraty bolmansong bashga biridir oytmegingiz mumkin.
sebabi profila name diyip yazangda bolanok.yone bir tarapdan kiming suratyny goyangda bolanok.
ilki bilen bizden ongde yazilanlar surat goysa bizem song dowam ederis. belki tanyshmaga komek eder. sheyle edilse hasam gyzykly bolardy we yazyljaklar kopelerdiler. bolmasa hatlaryng kopusini yazyan shol bir adamlar 3-4 sany. turkmen yazypdyr diyip okaymasang kanbir jogap yazip durasyng gelenok,,,,,,,, garaz mening pikirim. eger gowy bolmaz diyip pikir etsengiz her kiming gozel gowni.

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

 • jemal 2 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin. Berekella!"montaj eden bolduk..ol hem

montaj eden bolduk..ol hem gowy bolmady.. :(

unknown...

Teklip oran gozel, ensalla, hemmeler muny goldar, ozume galsa-ha, suratymy goyup ayirypdym, bugun yene kabir agzalarymyzyn yanzytmagy sebapli, goyjak bolup shunca yalbardym, sayt kabul etmedi. Yalbardym, yakardy,. gygyrdym, sowdum, pul teklip etdim, ayat-hadys, gozel sozler dinlemedi diysem dogry bolmaz, metody bilmamson sheyle boldy. Ay, yene bilen biri bn synanysharyn-da!
PS: Galtaman diysen galtaman bolupdyr :) Oyun, belki, shol lakam/user name gownune yaranson sheyle diydim, bagyshla!
PS2:Unknown, sen hem taze blog we teklip acyan, shona gora-de ozun bashda goymaly ekenin!

"Kamil ynsanlar ne dilleri, ne-de elleri bilen beyleki ynsanlara ziyan yetireler!"
Kamil ynsan bolmak dilegi bilen!


ay son bashgasynam

ay son bashgasynam goyaryn.

Bizin hemmamiz myjjyk,ach hem yalanach doguldyk.we bu entak dine bashlangych!

Aslynda hemme zat hakykysyndan uytgeshik.

Atamyrat(ata) aga userinda

Atamyrat(ata) aga userinda suratyny goymasanam
http://www.imageshack.us/ shu yerde goyup son bu yerde goyay. On ulanyp gordunmi?
Eger ulanyp gormedik bolsan yokardaky sana link beryar we sen ol linki

[img]Shu yere yokarky saytyn beren linki[/img]

Boka dash atma ustune sycyrar

sag bol, Agajan!

Onem gorupdim, shu tehniki zatlaryn ulanylyshy barada atdashyn commentini yone kan gyzyklanmandym, hazir men kitaphanada we macintosh-yn (apple) internedi goylanson, yekeje sayt acyp bolyar, shol sebapli, beyleki maillerimden download edip bilemok, onayly wagt shu surat goyma meselesini sunk ederis, ya shanik....
Sag bol, jigim!

"Kamil ynsanlar ne dilleri, ne-de elleri bilen beyleki ynsanlara ziyan yetireler!"

Kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

Nahili goymaly?

Suraty edil galtamanyngky yaly edip nadip shutak goni goyup bolyar?Manga gayrat edip aydawering!

321

ga1taman wrote:

ol hem gowy bolmady.. :(

Sana goshulyan:D

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin

 • agajanh 1 telpek goyyar we yazyar: "Guldiriba bildin"
 • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin. Berekella!sana goshulyan!"

Atamyrat agam, sen menin

Atamyrat agam, sen menin siymek sozum uchin gaty kop dawa turuzdyn, a adamlar siymekden gechip boka dash atyalar, sen bolsa ony gorenok :D
Ay gulkim tutdy... :D

Agajan, goluny gaty haladym. Men duzlyja sozleri halayan!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin

 • agajanh 1 telpek goyyar we yazyar: "Boka dash atma, ustune sycyrar :)"

Galtaman, mena seni gorup

Galtaman, mena seni gorup Bezirgenmika diydim!
Degishemok, chynymy aydyan!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin

 • türkmençi ga1taman 1 telpek goyyar we yazyar: "Menzeyandigime Ynanamok! :) "

menden bir ikisi


surat linki...

1, 1-2, 1-2-3, deneme, deneme, ses kontroly :)
Surat linkini goymak ucin ilkinji synanyshygym, ensalla, bashararyn, bolmasa-da, 1 kamaz ganymy bagyshlarsynyz-da!

PS: murtlyjadyryn-how, garry diyip yalnyshayman yone :)

"Kamil ynsanlar ne dilleri, ne-de elleri bilen beyleki ynsanlara ziyan yetireler!"
Kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

EDIT:Surat kiceldildi. Ulaltmak isleyanler ustune basyp bilerler. tmolympiad

Ay murt hokmanmy

Ay murt hokmanmy agam?
Ayirsan naderka? :)

atdash, ozun yetish!

Ay, men nabileyin beyle uly cykjagyny, kiceldip tazeden goysana, atdash, ya poz, men tazeden kiceldip goyayin!?

"Kamil ynsanlar ne dilleri, ne-de elleri bilen beyleki ynsanlara ziyan yetireler!"
Kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

Kicheltsen name, murtyn

Kicheltsen name, murtyn yityami? :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin

 • Farabi 1 telpek goyyar we yazyar: "Gülüp içim gyrylandyr!"

yok-la...

Men kop yer tutmasyn diyip sheyle yazdym yogsam :"Mne do lampocki, bratyshka!" :) Ay, men 1 copan oglan, gompuldan bolshym-da, orsyca bilyan diyip

"Kamil ynsanlar ne dilleri, ne-de elleri bilen beyleki ynsanlara ziyan yetireler!"
Kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

Bayrama hayish...

Bolmasa sen hem ayryp bilyan-a, ayirsana shony, men kiceldip tazeden goyaryn, soz! Yogsa, yeri gineltdi bu surat, kyn bolyar okamak.
"Kamil ynsanlar ne dilleri, ne-de elleri bilen beyleki ynsanlara ziyan yetireler!"

Kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

Murta degmang howw,menkem

Murta degmang howw,menkem bar,sakalam bar mende:DArman gowy chykanok da entek:D

minnetdarlyk...

Tmolympiad-a minnetdarlyk bildiryarin, hemme jogapkar agzalarymyza-da sag bolsun aydyaryn!
Eliniz-yuzuniz dert gormesin, gadyrly agzalarymyz!

"Kamil ynsanlar ne dilleri, ne-de elleri bilen beyleki ynsanlara ziyan yetireler!"
Kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

Atamyrat aga sen işan aga

Atamyrat aga sen işan aga menzeman hem duranok chynymy aytsam:D

:)

Merwezi jan, yikdynow, ishandyr molla diyip!
Asyl siz sheyle bolmaly! Men nirede beyle uly mertebe nirede?

Belki, elimden ayagymdan ziyan gelmezligini dilamson, ziyan dal-de, belki azajyk peyda hem getiryandir beyleki ynsanlara, ona-da men karar berip bilmen, birahat edyanim mese-malim bu yerde, ensalla, peydaly hem bolyandyryn!

"Kamil ynsanlar ne dilleri, ne-de elleri bilen beyleki ynsanlara ziyan yetireler!"
Kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

Aslynda hemme zat

Aslynda hemme zat hakykysyndan uytgeshik.

tapawut :)

Elbetde, her gorenimiz goren zadymyz bolman biler :) Muny, atdash, degishme blogunda yazmagyn ucin yazym :)
Ay, sheyle diyilyar:" Siz 1 zady hakynyzda hayir gorersiniz, yone ol sher bolup biler, yene 1 zady hakynyzda sher gorersiniz, yone ol sizin hayir bolup biler, siz bilmersiniz yone Ol biler.." manysynda durdaneler bar.

Shonun ucin yazaydym

"Kamil ynsanlar ne dilleri, ne-de elleri bilen beyleki ynsanlara ziyan yetireler!"
Kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

suraty bu eri nahili goyup

suraty bu eri nahili goyup bildingiz,prof. yokmy arangyzda angsat dushundirip biljek?

atamyrat-dan, yagny atdashdan :)

ashakdaky linke seredibem syna hany:
http://tmolympiad.org/index.php?q=node/647

"Kamil ynsanlar ne dilleri, ne-de elleri bilen beyleki ynsanlara ziyan yetireler!"
Kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

Ynha'da menin suratym,

Ynha'da menin suratym, Fudbol oynamaga barjak bolup durdym...Manlayimdaki parlayan zat hem "NY" (New York ' oydyan) ysharady shapkanyn!!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin

 • türkmençi ga1taman 1 telpek goyyar we yazyar: "18 yashynda siz? 88? gaty uly adama menzeyaniz. :)"

Goryanmi, senem siz diyip

Goryanmi, senem siz diyip gurlap bashladyn eyyam :D
Yone sakalymy syryp,fresh vagtym beyle garry'da gornemok...

Saçym uzyn wagty

Saçym uzyn wagty. Gorkman :)

Saçymy kesdiren günüm düşen suratym.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin

 • türkmençi ga1taman 1 telpek goyyar we yazyar: ""Saçym uzyn wagty. Gorkman :)" 1nji suratda gorkuzma niyetli, dushen yaly.. :) nache aylyk sach ol? "
 • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "sachyny kicheldenin uchin!"

borekberdi :)

Mergen jan, hakykatdanam yashyndan uly gowran bar eken, ayratynam sakgalyn bn tapawutlanyan :) Men hem hazir 2 gunluk sakgalym bn gezip yorun, telefonum bn surata dushurip sayta goysam mana name diyerlerka :)

Dilinden we elinden ynsanlara zeper yetirmeyan kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

Farabi

Farabi, hakykatdanam suratdakylar senmi ya bashga birimi, oran uly gorunyan-le how!?

Dilinden we elinden ynsanlara zeper yetirmeyan kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

Mana "Sen Turkmene menzanok"

Mana "Sen Turkmene menzanok" diyyadiler velin sena meni hem ozdyrdynow :D Meninki dagy "Sakaljyk" seninki bilen deneshdireninde...Yone yokardaky birhili menzanok ashakdaka, yuzi suyrirak biraz ve gashlary dik yali, ashakdakynyn yuzi has mahirli..
Uzyn Sach ve sakal birden goybersen adamy garry ve gaharjan gorkezya !!!

Ynha menin shemally piknikden suradym...

Men özüm. Uly diyeninde

Men özüm. Uly diyeninde göwremi ya yaş. Yaş 24. Göwre diyer yali beyle uly hem dal men.

ga1taman saç aylik dal

ga1taman saç aylik dal yillik :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin

 • türkmençi ga1taman 1 telpek goyyar we yazyar: "nache yyllyk aydayda, wyah! syr bolmasa :)"

Name 3 gunlap galman zagarat

Name 3 gunlap galman zagarat etdinmay ?? 1-nji suratda gapgarala...In ashakdaky suraty bir yerde-ha gorupdim, yuzun gaty tanysh...
P.S. Vopshe gelishmandir ol sach, mena gyz bolsam senin bilen halashmazdym :D ))))))))

BorekBerdi ( nickin gowy

BorekBerdi ( nickin gowy ekeni, ajykdyryar :) ) men biraz fotojenik. Yüzümde azajyk üytgeşiklik bolsa eyyam başga sypata girayarin.

Ikametgah tezkeramde bir suratym bar. Her gezek Emniyet Müdürlügüne gidenimde "uyuşturucu kaçakçısı mısın" diyip soramasalar bolanok. :)

yok how, sen yaly

yok how, sen yaly türkmençilikli gyzlar halamayar ony.. :)
sakal-murt stili gowy eken.. mendenem çaltyrak sakal çykaysa-da..
edil şona menzeşrak bir zatlar etmekçi..:)

Dykgat:Bu ulanyjy "KeçJaL"!

men

polis bolan bolsam men hem shol soragy sorardym, gorup bashga zat gelenog-a akla, ay ashakdaky suratyndan aylanayin, hemishe sheyle bolgun-how!!! :)

Dilinden we elinden ynsanlara zeper yetirmeyan kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

ga1taman 2 yila golaylan

ga1taman 2 yila golaylan bolmalydy...

Senin yuzun beter ak sakal

Senin yuzun beter ak sakal uchin, azajyk Kirli sakal belki gelisher yone top sakal duybinden gelishmezmika diyyan...Sakali hem azajyk uzapdyr, ne tuda ne suda yali birhili...Azajyk kichi bolsa has govy gelisherdimika diyyan...Menem goyupdym sheyle sakal 1 dovurler, yone son yuzumin vitaminlerini iyyadi, gyrali gurayar bir hili, onson kicheltdim govy edip..

Farabi, 2 yillap TM'e

Farabi, 2 yillap TM'e barmadynmy ya anyryk hem sheyle bardynmy ?? Depmedilermi bizin tomojniklerimiz ? :D

http://www.deviantart.com/dev

http://www.deviantart.com/deviation/11915120/
Ynha bulam gladyator bolup düşen suratym :)

Howa tm gitmandim şol

Howa tm gitmandim şol yillar.

Bay bahh....Sen dov yalimi

Bay bahh....Sen dov yalimi ya-da yanindaki kichkejemi ?? Boy 180-185'den uzyn oydyan ozune "beter dal" diysenem....Manlayin bilen 78 adam susip yikan yali, Kikboxer'lerin yuzune menzeyar, "Gel barik ***" diyip duran yali :D

BorekBerdi aga,
yaman

BorekBerdi aga,
yaman semrapdirsinizlay!
tanar yaly dal.

Bizin hemmamiz myjjyk,ach hem yalanach doguldyk.we bu entak dine bashlangych!

OInk

vii menem oz mordashkamy byarde goyayi

Borek, tomusa chenli na 7 kg srocho hudett...!!! :) (vas' mas' hakda ne zabyvay)

2 Garadag: Rumynya semretdi,

2 Garadag: Rumynya semretdi, yogsa uytgeshik iyyan zadym hem yok :D

Ayaaaa, Balagyn

Ayaaaa, Balagyn yirtilipdir..Ayyayya,Bylala :)))

Balagyn yirtilipdir

BorekBerdi wrote:

Ayaaaa, Balagyn yirtilipdir..Ayyayya,Bylala :)))

Uralarsynn :))

Moda zat bilyana, Chyndan, sheyle fasonyy :)

Tuweleme hemmanizem garry

Tuweleme hemmanizem garry ekeniniz :D Dine men yash how aranyzda :)
Kop-kop sag bolun suratlarynyzy goyanynyz ucin. Menda shu wagt idili surat yok bolsa goyaryn nesip bolsa

TurkmenCHATWikipediya

Ay sen idili dallerini

Ay sen idili dallerini goyuber, bizem makyajlanip dushmediga :D

Garashyn hazir men

Garashyn hazir men doldyrayin shu yerini :-)

Menem goyayyn :) Hic hili

Menem goyayyn :) Hic hili bezenman dushen suratym :) Yany turup durshym gorkayman :D
Agajan

Agajanh

TurkmenCHATWikipediya

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin

 • Farabi 1 telpek goyyar we yazyar: "Wiy sen bize "garry" özüne "ya? yigit" diyip... Sen entek TWde "körpejikleri" sypdyrmany görmeli balajyk ekenina :D"

:D Gunde goryana :) Shu

:D Gunde goryana :) Shu wagtam baslady men gitdim :D
TurkmenCHATWikipediya

Shonda'da robody sokup

Shonda'da robody sokup duzyan ekeni, gonshy tema bir jykla sen :))

Menin omrumin nace prosenti

Menin omrumin nace prosenti sheyle yagdayda gecerka?!?!?!

(kone surat)

Yetjek derejane yetip gozun yumulup bashlandada yurt yapilyar, tapan yerine
gecip giysharmali
(Okama otagymyzyn sklady, eshik/pc/sheker saklanyan yer)

Ha hawa, skladyn gapysyna yazgi yazmagi yatdan cikarmadim :-)

(dandan toweregi yatsam, gundiz sapak wagtlary hem icinde bolmali bolyar, kyn tuzdyryarlar)

ol dowur gecdi...

Abadandaky taze tayyarlyk otagymyz.
Men gara chaysiz bolamok, shu yerde on hem kop yazdima

Menin sachym 2 yil bolmasada 6 aya gidyardi :D

Kawagt bolsa "daldireyan"

Bir gulkunch waka
1

2

3

2006 T.Ozal kampdan

1.yil

1.yil

2.yil

2.yil

Gulajygy tanayanynyz bardyr

Gulajygy tanayanynyz bardyr diyip goyaydym,

3.yil

Nadip semranliginizi step by

Nadip semranliginizi step by step goydugynyzmy ya bu ?? :))
A gulagy nireden tanayaniz siz ?? Yitda olam 3-4 aydir...

Mekany tanayas

Mekany tanayas elbetde!
Salam ayt Serdar aga!

hamangizem yash oglanlar

hamangizem yash oglanlar ekkeningiz. agshamara menemgoyjak men yone garry size gora.

Hawa, shu yerde mana Bayram

Hawa, shu yerde mana Bayram aga diyip yuzlenyanlerine gora hasaplasan boljak. A men yashym bary yogy 22...

Mena sana Turk mekdepden

Mena sana Turk mekdepden galan "abi" diymek endigim uchin "aga" diyip yuzlenyan, yogsa arasynda Bayram hem diyyanle...Yogsa sen "dayi" zat dala entak :D

Bilyanle, barde ol bir

Bilyanle, barde ol bir endik, ya belki kichi gowunlik.
Mana Bayram diysenizem bolyala :D
Ozuniz yali oglanlay

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

bir ga1taman çölden

bir ga1taman çölden azaşyp bir tokaya barypdyr,
şeylede prezident saylawy geçyarmiş we ony derrew prezident edip saylapdyrlar..
ol hem mallaryn şasy bolany üçin, gaty begençli, dişlerini görkezip, keçjal yaly surata düşipdir :)

wiiy.. saylawyn wagtyny yalnyş yazypdyryn :D

Yadyna düşyami...?!

Yadyna düşyami yokardaky suratyn montajyny bile edipdik?!

Ayin yerine yolbars(king) goysak gowy bolardy:)

put on a happy face:))

Yaman owadan dişing bar

Yaman owadan dişing bar ekenlay. Yalanchykdan -Peyniiiiir diyding oytyan:)

serdar01

Mekani hem tanayan welin in sagdaki hem Bayram abimika diyyan.
ol hem bu wagt amerikadami?

Haysy sagdaky? Men barde

Haysy sagdaky? Men barde suratym yok Islamjan :)
Men suratymy "Bayram bilen sohbetdeshlik" diyen temada taparsyn, shol yerde linkler bar :)

Islam howa, Su wagyt bilerak

Islam howa,

Su wagyt bilerak bolyas, 5. gun tm gidyar, Master(Ykdysadiyet) gutardy. TM barjak 2-3 yere ise synansjak almasalar Phd geljek diyar:)

Bayram

yok abi men oni Serdar 01 a yazipdim ahiri.shol dort kishilik suratda Mekanin dushen suratinda i mean, in sagdaki Ozal mezuni Bayram abimika diyyan.ol sizdenem ulimika diyyan.
sizin chagajik wagtinizdaki suratinizibir nache chaga bilen dushurup goysalar, eleshdirip taparin.sizin suratinizi tanamazcha yatdan chikarmadim entek:D

aA

birinji erteki.
bir çopanyň akylly kellesinde samsyk saçlary bar diýýä.
saçlar şeýle bir samsyk we oňşuksyz ekenmiş welin çopanyň bir gün gaty gaharyny getiripmişler.
çopanam «bizar boldum şu samsyk saçlardan» diýip saçlaryny syrdyrypdyr.
onsaň ýuwaşlyk bilen onuň akylly kellesinden aklylly saçlar çykyp başlapdyr.
näme, iki akyl bir ýerde oňuşmaýar.
aklylly saçlary gören kelle buňa çydaman däliräp-däliräp ahyry samsyk kellä öwrülipdir diýýä.
şondan bärem çopanyňky kynmyş.
kellesi düzelse saçlary üýtgeýämiş. saçlary düzelse-de kellesi.

---
ikinji erteki.
bir çopanyň ne kellesi barmyş ne-de saçy.
ne tahýasy barmyş ne-de telpegi.
diňe mÖle gözleri barmyş.

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Ay agam Tuveleme'lay sen, soz yok :))"
 • maysa 1 telpek goyyar we yazyar: "gaty gowy yazypsynyz yone barde surat bolmalydymy?"
 • unknown 1 telpek goyyar we yazyar: "akylyngy azalt, sachyng kapeler,,bu zatlar kawagt "paroda" bagly"

Ay ansatmy name, hema

Ay ansatmy name, hema shoncha uytgeshik jurnal zat design et, yene-de sachlyja bol :))
Sizin halynyza dushunyan, sebabi barde menem design ishlerine komekleshyardim, ve shonda jurnal zat yaman kop vagtyny ve pikirini alyar ekeni, her gezek taze gapak, sahypa design'i tapmaly, ve bu diysen kyn ish, belli bir yerden son fantaziyan gutaryan yali, haysi shekle seretsen "On bir yerlerde gorupdimay" diyip duran bolyan ekenin...

Ay menem sachymy yitirip

Ay menem sachymy yitirip baryan assa-yuwash... :(
Name etsemkam, Agajan aga?
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

phd okamazlik ucin bize

phd okamazlik ucin bize yenede bir bahana! :P

saç

men öz saçymyň dökülmegine
* başaçyk gezmegimden
* saçymy päki bilen gaty az syrdyrmadygymdan görýän.

okuwçy döwrüm syrdyrýadym.
student döwrüm syrdyrmadym.
iň soňky gezek 1990-njy ýyllarda armiýada syrdyrdym.
bu surat geçen ýylky.
indi gijem bolsa her tomus syrdyrjak.

***kelläm özbegiňki ýaly tegelejik bolsa belki has köp syrdyrardym...

--
maslahat
halk medisinasynyň öwredýän erginleri bilen (gowy bilemok welin soganyň suwumy nämemi) şol erginler bilen kelläňi saçlaryň düýbini massaž etmeli... diýip eşitdim. barlap görmedim.

Oyde sorarynda... tebipler

Oyde sorarynda... tebipler bilmeli! :D
Meninem kellam duzuw dal, budur-suduri kop :(
Syrdyrsam yemshik yumurtga menzeya, onema owadan zat dal men. Onson "gorkunch kinolarda" dowun rolyny oynabermeli bolyan :)
Yogsam kabir Yewropalylar sachsyz has gelshikli bolyan yaly
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

aA

Agajan aga, shu sahypada 2-nji gezek goryan suratynyzy :)
Sac meselesi hazirlikce mende yok, bolanda yazaymasam , az okayanlygym mese-malim boldy indi:)
Bah, zeytun yagy ulanyanlar hem kop sac ucin, men bu barada yorite blog acjakdym, "zeytun we peydalary" diyip

Bashkent Türkmen Türk okulundan olandan var mi?????

Aşkabat "Başkent" lisey den okuwcylar bar may....

hhmm

maksat_h, bashga blogda soraymaly ekenin soragyny :)
men-a dal welin, belki jogaplap biljek birini tanayandyryn, name soragyn bar !?

www.ilgerek.blogspot.com

ilgerek.blogspot.com
hojanepes.persianblog.com
payannam.piczo.com => Turkme dilinde doktorlyk dissertatsiya-Hangeldi Ownuk-Asgabat-

My own weblogs

ilgerek.blogspot.com
hojanepes.persianblog.com
payannam.piczo.com => Turkme dilinde doktorlyk dissertatsiya-Hangeldi Ownuk-Asgabat-2004
gulalek.blogspot.com

Hangeldi aga

Hangeldi aga salawmaleýkim!
Bu ýere hoş geldiňiz, sapa getirdiňiz! :)
Siz Eýranly türkmenlerden bolsaňyz Eýrandan, ol ýerdäki garyndaşlardan söz açyň, gürrüň beriň!
Başga-da tanaýanlaryňyz bar bolsa çagyryň! :)
---------------------------------------------------------
Lak-luk atdym dalak iýdim,
Gagyldap oturan gargany iýdim...

bah

Hangeldi aga, Istanbuldaky Hangeldi aga sizmi ya!?

hakykatdan hem

hakykatdan hem maglumatlarynda yazyşy yaly Hangeldi Ownuk bolsa..
ol taryh ylymlarynyn doktory.. we türkmenistanda hem işledi öydyan.
hazir bolsa Kanada torontoda diyip bilyan.
we yaşy uly biri.. yagny azyndan 40+..))

bah

TC-daki, ayratynam, Istanbuldaky talyplarymyza komek baryny edyanini aydypdylar, ozum-a gormedim welin, temsiljilerin kabiri bn kamahal gorushyan bolmaly, komek zat babatda.

rugsatsyz goyanym üçin

rugsatsyz goyanym üçin bagyşlan.
ine Hangeldi Ownuk aganyn surady:

Sincerelly:Gowher!!! Hangeldi

Sincerelly:Gowher!!!
Hangeldi Ownugyn suratyny nireden alyp yorsun?Olaram shu wagt canada-da yashap yorler.

maksat_h

Bar Maksat, senem Bashkentdenmi?

ine surat

ine bu owadan oglanam men:):):)

annageldi

Bah annush senmay. Kayseride inshaatde okayan dami ozunem mary 2002 mezunu. Yadyna dushyan bolsa biz bile gelipdik kaysera ankaradan.

40 yyl maya gezinchan, butun 1 yyl ner gezgin!!!

ey

aha...sen dynmadynmay..tuzizmde okayansynaaaaaaaa

nesip

Nesip bolsa shu yyl dynyan atdash. Sen name?

40 yyl maya gezinchan, butun 1 yyl ner gezgin!!!

pah

menki kynyrak indiki yyl ya nesip
onda name yuwarysda:):):)aytgyn adresini zadyny çagyrmasanam yuwuşlyga barjak:):):)
yaman horlanypsynlay..name turist gyzlar helak etyam.:)yaman tanyş diydimle seredip serediğ welin hiiiiiiiç tanap bilmedimda

Bahh, shu movzuk belki 5

Bahh, shu movzuk belki 5 ya-da 6-njydyr girenim "** new comments" yazilanyny gorup, yone nira seretsem moonwalker, ata ve yene-de 1-2 oglanyn sohbeti....Bular yali gurrunleri PM edip bolmazmyka ??? Mena hakyt yadadym how offtop okap...

:)

olam bolar welin, azyragam gulsunler diyip yazyan men-a moonwalkerin ustunden dikip :)

Birem, anekdot blogyndaky yazgyna shu yerde jogap bereyin, men yash agzalary howeslendirmek ucin sheyle edyarin, a-how, senin bardaki gyzlara shyltakdyr soz gatyshyna men zat diymedim-a, senem oturyp-oturyp "DUYE!" diyayyanow, Mergen jan:)

Men kime shyltak atdym ??

Men kime shyltak atdym ?? goysana how, sen oyuna dushunyan dalsin...Onsonam men belli 1 gyza yazamok, hemmesine yazyan beyle oyunlary ve bir gyza birgiden telpek beremok her turkmenche yazan sozi uchin :)))

:)

Ay, Mergen, senem halys edyan-le olary kamahal, a men bolsa, taze geleni ucin we hakykatdanam, Turkmence yazjak bolup dyrjashyany we howesi ucin berdim ol telpekleri, galyberse-de, oz jigim yaly goryarin, birem bu babatda shu yere seredip kanagatlanmagyny hayish edyarin :)))
A sen bary bir telpek babatda gysyk, sen bermanson bermlei bolyar-da, mana gysyk dal-le, umuman diydim :)

Men ozumi "gysyk dal"

Men ozumi "gysyk dal" gorkezmek uchin beremok telpekleri, seni biljek dal :))
Olary halys edenim hem yadima dushenok, sana sheyle gorunyandir gyzlar bilen kan gurleshmaninden :D

Ata aga, mana jogap berjek

Ata aga, mana jogap berjek bolup otyrsynmy ? :D

:)

Mergen, eger cynym, seni-ha erbet deperin bir gun, name-how, sen jadygoymay :)

name ucin ayratyn bu yere

name ucin ayratyn bu yere yazdyn soragyny, birem, akyllyja bol, men serhetlerime girip bashladyn, jigim :)

Haysi serhet ?? Personal zat

Haysi serhet ?? Personal zat yogahow senin serhedine girer yali :D
Barde fludit etmali, son yene sogerler :))

:)

jigim, meni gorkuzjak bolma :)
shantajam etme, men ziyanly cykaryn :)
Ay, men hadys bolumine yazjakdym, ynha, shu yere-de yazmak wajyp boldy indi:)

"Ululara hormat etmeyan we kicilere merhemet etmeyan bizden daldir!"

1 nakyl:

"Ulyny aglatmak kica yarashmaz!"

Jigim, men sana personel diymedim, serhet menki, barde gecmedin entag-a, gecmezligini hayish ucinem, ynha, shu yokardaky hadysdyr nakyly yazdym, senden we atdashdan oler yaly gorkyan, men garra yrsaraman-how :)

Ay nireden 1 oyun etdik,

Ay nireden 1 oyun etdik, pushman etdirdina how agam... :(
P.S. Bizden name uchin gorkulmalymysh ? Biz serhetleri gechemzok hijem..

:)

Mergen, senden tamam hem sheyle-le, sag bol, jigim :)

Bu blog mende kyn acylyar, indi yazmayin-la men bu yere :)

Bashga yerde dowam ederis islesen :)

bilmedimdaaaa

boljak

Mergen

Mergen

Bu name "prikol"-may ?? Nama

Bu name "prikol"-may ?? Nama gerek dineje adyny yazmak ?

tejen

tejenlilerden tanysh towuk barmay.bar bolsa guk diysnle

bay goyup bilipsiniz

menem goyjak veli su vagt owrenisip bilemok bu tayik!!
meni tanayanlar bardyr!
men anyrky formdaku malikdirin!!
ilgilenenlere duyurulur!!

haýsy forumdaky

haýsy forumdaky Mälik?
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

talyplardaky!

talyplardaky!

Malik, imageshack.us

Malik, imageshack.us sahypasynda surat+LAR-yny "upload" edenden son, yokardan ikinji linki(sep), yagny, yzynda 1 nomeri yazylan sepi shu yere goymagyn yeterlik bolar, men-a sheyle edyarin, kicirak bolyar, ustune bassan ulalar yone!

buda gonsy.....


bu bizin sag tarapdaky gonsy.... iciniz yansin men kimler bn yasayan...

[img][http://img61.imageshack.us/img61/5203/atjw9.jpg/img]

bu bolsa onun aty... :)

byah.. içimizi yakdynay :D

byah.. içimizi yakdynay :D

Men sana oz gonshularymy

Men sana oz gonshularymy gorkezsem bularyn yuzune-de seretmeyan, munyn dagy vitchikga :)))

sen gonşulandan birnaçe

sen gonşulandan birnaçe sanjagyny tanayan
görkez how mena ank-tank boldum göremde:)

......................edebi edepsizden öwren.......................

sss

dayhanjan

Dayhan aga bu senmi ya-da eşeging...

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: "HAHAHA :-D"

Hahahahahahaha Sagja bol,

Hahahahahahaha
Sagja bol, Alla seniňem keýpiňi gowy etsin!
Hoşgeldiň DON!
---------------------------------------------------------
Häkim bolsaň, halky Gün kibi çoýgul,
Akarda suw, ýa öserde ýel bolgul!

Telpek

Oglanlar gayrat edip telpek beraying Geyere zadym yok Naçe manat bermeli bolsa son gürleşayeris.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

:)

DON ony esegimden sora ... !

sen

Yagny SENdenmi...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • azatcentury85 1 telpek goyyar we yazyar: "Soranda hov!"

Salam DON! Sahypamyza hosh

Salam DON!
Sahypamyza hosh geldin!

Jigim, taze geldin, hosh geldin, yone yokardaky ici gujuklirak sozleri oz icine alan sheyle yazgylarynyzy yazmazlygynyzy hayish edyarin! Ozuni gelen badyna sheyle tanatmak isleyan dalsindir herna?!

Mana dogry dushunmegini hayish edyan, ahli agzalaryn onunde beydip agyz/el urushdyryp oturmak we olaryn birahat bolmaklaryna sebap bolmak adaty dal!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Aynegi chalishmali bolaydim

Aynegi chalishmali bolaydim oytyan..:)

Ata aga Don'un ici gujukli sozlerini tapyp bilmedim-le yokarda..:)

Ata aga,Dayhan aga we

Ata aga,Dayhan aga we beylekiler bagyşlang...

Bu bolsa suratym...

(No subject)

Çagalygyk...

DON DON

sulıik senem bara. men

sulıik senem bara. men suratyma goyaymarsyn

HAA

bEDRAN İÇİNDE NAME EDYADİNAY :)))

çagakak:)


__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

yaman gowy surat eken

gulup-gulup ichim gyryldy. gulmekden ayyrmasyn...

ha ha ha ha

Hazir şu hasyetin yoktur enşallah!?

Gyrmyzy guller mana seni

Gyrmyzy guller mana seni yatladyar Soygilim

Yokardakylary suratlary görüp menem goyayin diydim...

put on a happy face:))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "istanbulun howasy yarapdyr öydyan sana.. :D"

poahf, adyňy-ha bilemok,

poahf, adyňy-ha bilemok, ýöne Tagandyr Jenap-Çhe bn ýakyndan tanyş ýaly görünýäň?!

Pikirleriňe-de hormat goýýaryn, paçak edip ýazýaň :)
Tüweleme, berekellah!

Ýöne şu suratyňy 3-4 gezek dagyn edit-lediň, näme sebäpli :)
Indi edit-läp bilmersiň, sebäbi men reply etdim :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

men bu sahypan weterany dal... praktika bolyar...

komplimentlerin ü/n sagbol, olara mynasypdyryn öydemok.

3-4 gezek edit'laniminem sebabi men bu sahypan weteranlaryndan dal, yagny taze. barik surat goymany hem bilemokdym.
sonra yazilanlardan yol alyp surat goymaga synanyşdym, başda birini, sonra ikisini, üçüsini...ahyrda surat sanyny bire düşürdim. Sonam şol bir suratyn ölçegleri bilen oynap başladym.

Gepin gysgasy praktika maksady bilen edit'ledim

put on a happy face:))

bay bay yow

alsana telpek hakiki turkmen da how.

ashgazan bayramchylygy

Annaberdi( el_mariachi)lakabyn gursyn..:)shu ashgazan bayramchylygna gabatlap izmire gelsene..menem gatnashyp goreyn shu ashgazan bayramchylygyna..meni tanansynlay..:)

agza bolanym üçin goyayayyn diydim

sapak okayarkak..

:) köneje

:) köneje agzalar..

Agajanyn 2007daki suratyny goryan welin, hazir ullakanja oglan bolandyr..
Agajan aga hem aaaazajyk garrandyr :)
serdar01 hasam semrandir :)
Mergenem has garrandyr :D
yone Ata aga toçno has yaşarandyr :)

Ata agany shu Yanwarda

Ata agany shu Yanwarda airport gabat geldim , ilki gozlerime hem ynanmadym , yone song tanadym ya , kop komek etdi Alla razy bolsun ondan :D