Ahmet Altandan - Halk

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Önünça, barde kabir hormatly agzalarymyzyn ustune sinek gondurtmayan Zaman* gazedinde Ahmet Altan hakda yazylany quote edeyin

Quote:

http://www.zaman.com.tr/webapp-tr/haber.do?haberno=480765
Ahmet Altan, Türkiye'nin en iyi kalemlerinden biri; gazeteci, yazar ve edebiyat adamı... En zor dönemlerde demokrat duruşunu koruyabilen sayılı isimlerden...

Indi bolsa sizi Zaman gazedinin (has dogrysy Zaman gazetinden Sevinç Özarslanyn) pikirlerine göra beyik yazyjy Ahmet Altanyn Türkmenistandaky yagday barada pikirleri bilen tanyşdyrayin.

Quote:

http://www.gazetem.net/aaltanyazi.asp?yaziid=272

Halk…
Yalanı, sahtekarlığı, zorbalığı, şarlatanlığı anlıyorum…
Anlamadığım, halkların bunu iştahla kabul edişi.
Türkmenistan’ın diktatörü öldü biliyorsunuz.
Rahmetli, şarlatan bir psikopattı.
Ama bugün halkı arkasından acıyla ağlıyor.
Türkmenbaşı ismini alması…
Aylara kendisinin ve ailesinin adlarını vermesi…
Altından heykellerini diktirmesi…
Her yere sadece kendi resmini astırması…
Görgüsüzlük şaheseri sayılacak saraylarda oturması…
Yazdığı kitabı Kuran’la bir tutup herkese zorla okutması…
Kendini peygamber sanması…
Halkını baskı altında tutması…
Daha da beteri, bütün ülkeyi müreffeh bir hale getirecek doğalgaz gelirlerini ailesiyle ve yakınlarıyla paylaşıp halkını fakir bırakması…
Bütün bunlara rağmen Türkmenler ağlıyorlar.
Dünya, Türkmenbaşı’nın yaptıklarına alaycı yorumlarla gülüyor.
Halkı ise “büyük bir adamı kaybettiğine” samimiyetle inanıyor.
Bu, nasıl mümkün olabiliyor?
İnsanlar, “psikopat bir zorbayı” nasıl oluyor da büyük bir kahraman sanıyor?
Galiba işin sırrı “eğitim sistemini” ele geçirmekte.
Eğer yönetime geldikten sonra ordunun generallerini, gizli polis şeflerini parayla ve iktidar nimetleriyle kendinize bağlarsanız ondan sonrası kolay.
Bütün paranın kontrolunu ele alıyorsunuz.
Bunun önemli bir kısmını kendi hesabınıza, kalanını da yandaşlarınızın hesabına yatırıyorsunuz.
Bu zorbalığa karşı çıkmaya kalkanları hemen tutuklatıp çoğunu öldürüyorsunuz.
Bütün muhalif sesleri kesiyorsunuz.
Ve, asıl ana damar olan eğitime el atıyorsunuz.
Okullarda, gerçekleri sorgulama imkanına sahip olmayan çocuklara “zorbanın” nasıl büyük bir kahraman, muhaliflerinin nasıl hain alçaklar olduğunu anlatıyorsunuz.
“Büyük liderimiz olmazsa alçaklar ülkemizi parçalar,” diyorsunuz.
Bu manasız iddiaya karşı çıkabilecek hiç kimse ortada olmadığından, aksine bir ses duymadan sadece bu fikirlerle büyüyor çocuklar.
Buna inanıyorlar.
O tek adamın her yana asılmış resimleri, her meydana dikilmiş heykeller, okullarda okutulan marşlar, anlatılanlar “diktatörü” kutsallaştırıyor.
Çocuklar diktatörün yüceliğine inanarak büyüyorlar.
En büyük yiğitliğin “diktatörün uğruna ölmek” olduğu fikri hücrelerine kadar işliyor.
“Büyük adamla”, millet, vatan, bayrak, ulusseverlik kavramları bütünleşiyor.
Tarih de yenibaştan sadece “büyük adamın” dehasıyla ve başarılarıyla dolu bir şekilde yazılıyor.
O yalanlar da çocuklara zerk ediliyor.
Ondan sonra sorun yok.
Milletin kanını emerek aldığınız paraları generallerle gizli polise paylaştırırken bir hata yapmazsanız yıllarca o ülkenin padişahı olarak kalabiliyorsunuz.
Büyük bir “beyin yıkama operasyonundan” geçen insanlar kendi iradeleriyle sizin köleniz oluyorlar.
Siz de onları soydukça soyuyorsunuz.
En saçma isteklerinizi bile kabul ettirebiliyorsunuz.
Dünyanın bütün diktatörlerine bakın, orduyla gizli polisten sonra ilk el attıkları yerler okullar.
Yalanın tohumları okullara atılıyor.
Fideleri orada büyüyor.
Dalları bütün ülkeye yayılıyor.
Ve, oranın halkı bütün dünyanın bildiği gerçekleri bilmiyor.
“Türkmenbaşı” gibi bir ismin gülünçlüğünü bile fark etmiyor.
Bir ülkeyi tanımak için okullara bakın.
Tek bir adam ve tek bir düşünce övülüyorsa anlayın ki…
Bir diktatörlüktesiniz.
Ve sizi alabildiğine soyuyorlar.

* Men Zaman gazedinin yillardan bari abonendi.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Hmm...

Muhammet. Gorsheris diyip private yazip bilmedinmi ? Bu yerde yazipsin welin , sebabini sorap bilerinmi ?

Wii yok aslynda,private

Wii yok aslynda,private ibersemem bolyardy,yone yazyp goyberdim.

McMurry, sana yonkap zat

McMurry, sana yonkap zat yazmandym. Sena eyyam bir gezek dal, 2-3 gezek mana godek yazyan. Na men owlakmy, ya guzumy? Senin bilen yenkeleshmayin diyip dilimi dishlap gelyarin, sena bir dushnuksiz ekenin. Sana garshy zat yazmadym hich hachanam, shu yerde bolsa hijem zat yazmadym. Bolshun nahilay?
Okanda bir kellani ishledip oka, gayrat et. Bolmasa hormatyn iki taraplayin bolyanlygyna bir dushun!
PS Atamyrat, siyasat yok diydik hemmesinem ayir! Onki yok diyenimizden sonam McMurry achypdyr. Ine shul sana garshy McMurry, hany name edyan?! Gayrat etde poz shuny Atamyrat. Gaydyp siyasi temada gurrun bashlasa agza duydurysh bermegi teklip edyarin. Shu duyduryshy menin we Farabinin bir gezek alanymyz bolsun, McMurry'nyn iki gezek alany bolsun. Gaydyp shu temada dilini yarsa 1 aylyk ban et. Ine menin pikirime hormatyn bolyan bolsa shu. Ayda ayda dilim gurady, "eshege tayak yokushya" diyyaler. Mylayimlyk bilen dushunmedik adamy ban'lasana!

Shu temany okayanlaryn hem

Shu temany okayanlaryn hem koment yazyanlaryn hemmesine. Magtymguly Pyragynyn aytmagyna gora shonun islan zatlarynyn biri, turkmen tire taypalarynyn agzyny bir yerik jemlap dowlet gurmak. Muny "gynansagam" Turkmenbashy doretdi. SSSR dowrunde Turkmenistan SSR diyip dowlet bardy, yone shol dowurler dashary yurda beylede dursun Moskowa barsan hem Turkmenistandan diysen Ozbekmi diyip sorap Tashkent nahili diyyardiler. Indi bolsa Hudaya shukur butin dunyan politiklerinin edil shu wagtky gurruni turkmenlerin geljegi barada. Shol politiklar SSSR daganda turkmenler bilen ishleri yokdy. Indi bolsa Turkmenistanyn senagatynyn, ykdysadyyetinin osendigini gorup, demokratiyany yatlap bashladylar. 1995-1996 yyllarda Turkmenistanda azyk iymit yetmeyan dowurleri sholaryn biri hem komek edeyinm diymedi. Shonda Turkmenbashy azyk onumlerini, uny gonshy Eyrandan dilap alanda shu wagtky demokratiyany isleyanler nirededika??? Turkiyedan ya-da bashga bir dowletden bir halta un halkyma komek bolsun diyip getirip berdilermika??? Shol wagtlara Turkmenistan hic kimin hem yadyna dushenokdy. Indi ceynelip yutmaly bolanda turkmenlerin aladasyny edyan kopeldile. Oglanlar shu temany okap goryaniz, yazjagynyzy yazyanyz sonundanam inda hic zat yazjak dal diyyarsiniz. Bilyan iciniz byjyklap durandyr her kim oz pikirini aydasy gelyar. Halys yazasynyz gelse bolmasa bashga bir yerden sayt acalyn. Shu TURKMEN OLIMPIYADACYLAR diyen sayty oz gunune goyayalyn.

GAty milayim ekenin.

GAty milayim ekenin. McMurrynynkyny ayir , McMurryninkini ayir. Yurege dushdun-a. Silagin iki taraplayindigini biljek drejede aklym bar. Yone men name yazsam shona garshy gitjek bolup mowj alyp duran yali bolshunyz. Men bir zat yazsam tuweleme ustumi yetiryaniz.

Ahow, ADAMOGLY, sana

Ahow, ADAMOGLY, sana garshylygam yok barde, senin pikirini uytgetjek bolyanam. Sen sozun manysyna dushunenok. Mylayimchilik bilen kop aytdyk, senin achyan temalaryn siyasy, bu sayta garshy! Sen bolsa achyan, beylekilerem onson girya shuna... Goy diyip nache aydyldy?

Men goyjak diydimmi?

Men goyjak dal diydimmi? Kellegocherlik edip achypdyryn. Son otunch soradym okan bolsan.

syyasat yazgylaryna

syyasat yazgylaryna garshylyk gorkezenlerin esasylarynyn birem men. aktiw syyasata gaty dushunemogam, yazjagam bolamok. shu yazgymda-da syyasat yok.
sozlerim Farabiye. Farabi menem Zaman okayan. yazyanlaryna ynanamson, Turkiyede ynamly gazet tapmak kyn. yone elbetde "kasytly" bir yalnyshlyk edayse bagyshlamaryn. hawa bagyshlamaryn, men abonesi dal, yone dine men dal, onun yyllardan bari abonesi bolan, hatda shu wagtky derejesine gelmeginde roly gaty yokary bolan okayjylary hem bagyshlamaz. men shuna ynanyan. shonun ucin gayrat edip biderek gorayanlygymy pikir etme. men shol beren linklerinde bagyhla welin mantykly bag gormedim. sana yokarda jurnalist diyenler bar. muna sozum yok. azyndan gazetleri menden kop we unsli okayanlygyny goryan. muna hormatym bar. yone shu gezega yalnysh etdin. shol iki yazgy arasynda goyan bagyng menin pikirimce yalnysh bag. Menin pikirimce Turkiyede shu yada bu sebap bilen meshhur bolan bir yazyjynyn dine Turkmenistan hakda eden pikirleri sebapli ona hemme gapylary doly yapmak menin we senin tarapyndan dogram bolsa Turkiyede cykyan bir gazet tarapyndan dogry dal. yazgyny uzaldyp durmayyn. name ucin dogry dal. gysgaja Turkiyanin oz syyasy gecmishi bar, bugun hem bolyan herhili syyasy oyunlar zatlar bar. garaz shulary hem hasap etmeli. dine o hata gora dal, umuman eden ishlerine gora seretmeli. hicbir Turkiyeliden Turkiyanin yagdayyny Turkmenistandan onde goymagyny islemek dogry dal. bu bir. sen gownume bolmasa Zamandaky "celishki"leri gorkezmek isledin. gazetcilikde soz-be soz, solem sozlem celishkilerden goranmak ansat daldir hicem. sana shulary gozunde uly gorkezyan zat senin syyasata gaty ozuni aldyranyn sebap bolmaly. diktatura shuna muna garshy diyyan, shahsyyete elmydama garshy goreshjek diyyan, ine shu pikirn sebapli hem senin pikirine deng gelmedi diyip shol celishkileri goyyan, gaty gaharlanana menzeyan. yone sen hem bilyang okan bolmaly, zamanyn nahili yol yzarlanyny Turkmenistany sonky gunlerdaki yagdaylar temasynda. indi diyyan, Ahmet Altanyn shu yazgysyndan sonam shunun bilen interwyu alyalar, beyik yazyjy diyyaler. celishki bar diyyan. emma shuny pikir edip bilerdin. o yazgy ol yazyjynyn beyikligini peseltmez. nama gora beyik gorulyani onemli. birem onun yazgysy 25ine reportaj bolsa 30yna cykypdyr. arada 5 gun baram bolsa bu yazgynyn reportajdan on yazylanlygyny pikir etmek dogry dal. birinjiden reportajy "cumartesi ekine" goymak ucin garashylypdyr. sonam ek "cumartesi" bolsa-da icindakiler hepdan icinde tayynlanyar. icindakilerin kopusi azyndan 5 onunden tayyar edilyar. reportajdan son duzeltmeler bolyar, garaz shu reportaj azyndan 50%den gowrak shol yazgydan ong bolan wakadyr. name onun name yazjagynam onunden bilsinlermi? bashga-da aydyp biljek zatlarym bar. shu wagtlyk shular bolsun.
PS: men shu yazgyda syyasatdan, azyndan syyasy tarap tutmakdan gachadurmaga chalyshdym. Farabinin ozi okayanca gayrat edip pozman. okanson Farabi senem gayrat edip bildir. men private yazyp bilerdim yone senin umumy yazmagyn sebapli menem sheytdim. shu temany acmagyn shu yerin howasyny uytgetdi.sana garshy dal yazan pikirine gashy durdum. shujagaz yerde yalnyshdyn.

Shu yazgini okadim. Men

Shu yazgini okadim. Men yalnish dushundimmi yada hemmamize (turkmenlere) "goyun" diyjek bolyarmi? Ozi hem bilman gurleyar...

Shu yazija bir dilim gijap dur welin, borda

Ses

Demokratiya...

Demokratiya diyip ilki chykaranlar Yewropalylar boldy. Son shol kesel hemme yere yayradi. ABD ve Yewropa demokratiya sozuni oz bahbitleri uchin ulandilar.
Mysal:
Yragyin shu wagtki yagdayini ahli kishi bilyar. Nadip bashlady shol urush? ABD we Angliya Saddam Huseyine diktator diydi , yenegör diydi , garaz shony bahanalap bashladi. Name etjekdiler?
İrakda demokratiki dowlet gurjadkilar. Hani demokratiki dowlet ? Nirede?
İndi İragin halki önki günlerini kuysap yör. Hachan görsen urush.

( Ustelik , ABD Saddami Eyrana garshy ulandy . Sonundanam ynha edyan ishi.)

Demokratiya , ifade özgürlügü ( pikir azatlygy- gaty kybapdash dal ) diyip Danimarka Pygamberimize yönkap bokluk chykardy.
Yzyndan PAPA birtopar biderek zat samahilladi.

Ynha demokratiyan getiryanleri.

P.S : Hich kisha yuzlenip yazmadim. Önki yali öz pikirim. Yorum islamok.
Türkmenistan siyasati hakda yazmakdan gacha durmaga chalyshdym. Dine öz dunyagarayshim.
( Eger Turkmenistan hakda diyip pikir edyan bolsaniz ayrin shu yazgini .)

Türkmening üstünden

Türkmening üstünden gülyan az dal,gaty kan,yeke google newse girmeginiz yetik.

lerde

Oglanlar turkmenin ustunden gulyandiklerini yeke google dal, bashga yerlerde-de gormek bolyar. Shonun ucin shu saytda bir agzalalyk etmalin. Shu sayty yeke bir Turkmenistanda Watanmyzda parahatcylyk gowlyk bolsun diyyan adamlardan, agzalardan bashgalar hem okap koment yazyandyklary belli. Shonun ucin ozumizi oynatmalyn shu yerde bir agzybir bolalyn. Oz garayyshlarymyzy nesip bolsa cay bashynda birek biregin yuzune aytsak kem bolmazmyka oydyan. Onem yazypdym, "ili" ustumizden guldurmalin. Aziya halklarynyn demokratiyasy Yewropa, gunbatar halklarynyn demokratiyasyndan uytgeshkdigini shu wagt hem dushunenzokmy??? Yoneje bir mysal metroda ya-da awtobusta baryarkan ozunden uly munse shona yer beresin gelip dur. Shonun yaly yagdayda "demokratiyacylaryn" pikiri nahilika??? Dushnuklimika oydyan. Syyasata seredelin yone her zadyn oz ceni caky bar. Shuny nahili goryarsiniz.

garyp senin yazanlaryny

garyp senin yazanlaryny okadym. Men Ahmet Altanyn kitaplaryny okamok. Sebabi ol yşk we ayallar barada köp yazyar, yalnyşmayan bolsam. Bu bolsa menin ünsümi çekenok. Şol sebapli onun "beyik yazyjylygy" daldigi meni gyzyklandyryp hem duranok. Yöne barde men Zaman gazedinin umumy "pikir çap ediş" siyasatyndaky "öz bahbidini goramak" boyunça edyan ikiyüzlüligini görkezmek isledim. Zaman gazedinin şu wagtky Türkiye üçin "pikir çap ediş" siyasaty; demokratiyany goldamak, resmi ideologiyanyn garşysynda durmak, şahsiyet ya-da lider kultlaryny yazgarmak. Nobat bize gelende bolsa bütün dünya bir tarapa bütün dünya bir tarapa, Zaman ya-da Aksiyon bir tarapa. Name üçin? "Bahbit" üçin! Şeyle gygyryp duran ikiyüzlülik garşysynda men sesimi çykarmany durup biljek dal, bagyşlan.

Hormatly Farabi, Su senin

Hormatly Farabi,
Su senin acan temani okap, Turkiyede "Beyik Yaziji" bolan Ahmet Altan bilen gayibana tanys boldum. Senin iberen yazgilarini okap gordum. Farabi, sen karin boyunca jurnalist. Ahmet Altan diyilyan adam Turkmenistanda bolup gorupdirmika??? Sada halkyn pikiri bilen gyzyklanyp gorupdirmika??? Menin beyle diydigim, sada halk diyip, "kecetelpek" turkmen diyip dusunman, Turkmenistandan cykyp, "kabir sebaplere" gora Turkmenistana ozleri goyberilmeyan adamlar bilen gurrundesh bolupdir oydyan. Senin gecen kommentlerin birinde, shu wagt doly yadima dushenok, jurnalistlerin pul ucin "zakaznoy" materyal yazyandigini ozun bellap gecipsin. Yazilan zatlaryny doly analiz etjek bolsan, 2-3 sahypa zat yazmaly bolar. Shu yerde kicijek mesele getireyin. Turkmenbashynyn Ruhnamasyny okap, owrenip yoren kategoriyaly adamlaryn ortaca yashy, menin pikirimce, 10-12 yashly halk bolyar. Turkmenin kicisi bolandan, namanin nemesi bol diymandirlermi??? 10-12 yashly oglanjyklar bu wagt ashyk oynap yorler. Yaziji bolsa politikan gurrunini edyar.

Farabi, dostum goy shuny.

Farabi, dostum goy shuny. Kellani agyrtma, hayish edyan! Sebabi yogalan adamy dine gowy sozler bilen yatlamak musulmanchylykda, turkmenchilikde bar. Alla rehim etsin diy, gutaraly shonda. Onsonam biz oz geljegimizi beygeltmek uchin ishlali. Bashga shekilde biz Turkmenistana tasir edip bilmeyaris!
PS Atamyrat, bir yerde ses berme bolyamy bir zat achaly. Shonda biz siyasat gerekmi shu sayta churt-kesik belli edeli! Gerek dal bolsa HEMME SIYASI temalary ochureli, McMurry'nkylaram...

Oglanlar, Gyzlar Gecen sapar

Oglanlar, Gyzlar Gecen sapar shunin yaly temalaryn birinde siyasata girmalin diyip kop oglanlar yazan yalidilay??? Temanin adyny uytgeden bolyaniz, yenede shol tarapa uryarsynyz. Basym "Tehas shtatynda bolup gecen waka" diyip blog acyp yene Turkmenistan barada bir zatlar yazilsa mena indi gen hem gorjek dal. Turkmen dilinde yazildi, turk dilinde yazildi, ruscada yazildi bir arapca yazmadyk. Su gun agsam, arapca yazmani oglanlaryn biri owredeyina diydi. Owrendigim hokman menema bir blog acaryn. Ay Saddam Huseyine gynanyaryn shu wagt. Barjak yeri jennet bolsun. Diktator hem bolsa. Pinocetin hem.

Bolyar goy diyseniz goyaryn.

Bolyar goy diyseniz goyaryn. Yöne men şahsiyetlerin öwülüp arşa çykarylmagyna garşy. Türkiyenin taryhyny zadyny azda kande biyarin. Gurulanyna 90 yil hem bolup baryan bolsa-da entek Türkiyenin alan galasy yok. Şunun esasy sebabi hem "şahsiyetler". Mana şahsiyet gerek dal. Hemmamize gerek bolşy yaly mana hem işleyan hukuk, güyçlü guramalar we zamana layik döwlet sistemasy gerek. Siyasy şahsiyetler öwülse men şonun garşysa mundan beylak elimden gelenini ederin. Şu wagta çenli taze döwlet diyip sesimizi çykarmany oturdyk, hakymyz* bolsa hem.

* Türkmenistanyn konstitusiyasynyn 1-nji maddasyna seredin.

dostlar, dostlar.

dostlar, dostlar. (bagyşlaň) götümiz kül üstünde göwnümiz kap dagynda.
ýorganyňa görä aýak uzat diýýä türkmen. demokratiýa bir günde ýasalmaýar. öýňüzde käşir, tüwi we ýag bolmasa palow bişirip bolanok. adama diktator diýmegi halaýan täze ýasalan oppazisionerleriň özleri kim? buny hem unutmaň.
meniň pikirimçe ýaşuly birinji ädimleri ätdi. indi siz demokratiýa isleýän bolsaňyz isleýän demokratiýaňyzy özüňiz guruň. ýöne taryha kesek atmak gerek däl. taryhdan netije çykaryp ýaşaýyşa dowam etmeli. daşyndan ýyljak kabinetlerden akyl satmalara üns bermäliň. türkmeniň nakyly bilen tamamlaýan
URSADA ATAM URSUN. (şeýleräkmikä diýýän). sowykganly bolalyň akylly bolalyň. oýnatgy bolmalyň. her millet özlerini oňarsyn.

Atajan agam, sana, yashyna

Atajan agam, sana, yashyna hormatym bar. Yone shu yazanyn hijem gerek daldi. Yazilanlar logiki taydan, bagyshla, ejiz. Yone in erbet yeri, siyasat gutardy diyip kyn gunlerde hemmeleri dyndyranymyzda sen shuny yazyan... Yene bashlarda jedel, peyda barmy jedelde?!

Ay bolyar yapylmaly bolsa

Ay bolyar yapylmaly bolsa yapylsyn. Yöne sizden hayişym baş sahypadaky "günün anekdodyny" okamagy yatdan çykarman.

Hmm...

Farabi we Bayram... Siz oz pikirinizde galyn , menem oz pikirimde galjak. Mana münlap delil getirsenizem meni kanagatlandyryp bilmersiniz.HAwa men indi shol hakda yazmarin. Yöne mana yönkap yazan bolmaginiz gaharymy getirdi. Men sizin aydyaniza yalan ya-da yalnish diyyanmi? ( Diyen wagtym yadima dushenok.)

Demokratiya diyyan özüniz dalmi...???
Demokratiyada pikir azatlygam bardyr-a...??? Ana men shol pikir azatlygy hakymy ulanmak isleyan. ( Men indi shu hakda yazmarin. Onki yazanym uchin bagyshlan.)

( Farabi , menin acan bolümimde goyan linklerini okap gordum. Gowy yazilipdir.
Yone yokarida aydishim yali , men oz pikirimde galjak. )

McMurry men yene 2-3 gunden

McMurry men yene 2-3 gunden Istanbula tarapa baryan,merkeze, sen bilenem gorshers:)