Bilim

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

türkmenıstanın yokary okuw jaylarına gırış

Salam hormatly agzalar!

okuw

salam hormatly agzalar! türkmenistan dovleti garaşsızlıgını alandan son türkmenistanly yaşlara dünyanın dürlü dövletlerine okamak mümkünçülügü döredi kabir döwletlerde okamak için türkmenistan talyp hakı beryar. Türkmenistan gızlarada şu mümkünçülükleri beryarmı onlar haysı dövletlerde talyp hakı bile okap bilyarler.

yaponiyanın yokary okuw jaylarına giriş synagy

Salam hormatly agzalar! Eger içinizde yaponiyada okayan yada yaponiyanın universitetlerine giriş synagyny tabşyran bar bolsa synag hakında bilyanlerinizi menin bilen paylaşıp bilseniz sizden hoşal bolardım.1) synag haçan we nirede geçirilyar? 2)synag nahili geçirilyar yazılımı yada test.3)nahili fakultetler bar?4)naçe okuwçy alyarlar.

"Bilimli nesil, kuww...

Ylym-bilimin wajyplygyny aytmayan yok, yokarky sozler merhum Prezidente degishli bolmaly. Bilimli nesil gowy zat, nadip ony yetishdirmeli?
10 yillik okuwy 9 yillik edipmi? Aspirantura, doktorantura zatlary yapypmy? Kitaphanalary yapypmy? Jogap yok. Gynansagam, bizde sozler bir manyny berya, hereketler duybunden bashga.

Yer Yuzundaki Tasin (Cukurlar) Oylar.

Slm Talyplar.

Asakdaky linkde Yeryuzundaki tasi oylaryn (cukularyn) suraty bar.
Basda yazgylaryna kan uns bermandirin.
Birinji surat bizin yurdumyzda, Derwezanin golayynda bir oy (cukur).

On goren, habary bolan barmy?
Mena birinji gezek gordum.

Shu yerde

Dowlet olimpiadada yer alanlar

Oglanlar aklyma sheyle zat geldi. Dunya olimpiadada yer alanlary hemme kishi bilyar, bilmeyanlerem arkayin internetde tapyp bilyarler. Emma dowlet olimpiadalarda yer alanlary hich kim bilenok. Gelin shu tayda fizika, matematika, informatika, biologiya, himiya we beyleki sapkalardan dowlet olimpiadalarda yer alanlaryn sanawuny duzeli. nachinji yilda, haysy sapakdan, kimler(ady familiyasy), haysy shaherde alanlar barada kim name bilyan bolsa gayrat edip yazaysyn shu tayda.
gowy birazdyn chykmagynyn dilegi bilen...

:: mekdep durmuşy barada::

Salam hormatly agzalar! Onatmy yagdaylar?

Aşgabatda geçirilen III Halkara Kompýuter Taslamalary bäsleşigi

Geçen noyabr ayynda(11-17 günleri arasy), Halkara Kompýuter Taslamalary bäsleşigi bolupdy, netijeler internetde gözledemde tapyba bilmedim yöne eşdişime göra şu saytyn we gonşy saytyn agzalaryndan biri bolan
Agajan jigimiz Altyn medal alypdyr, tüweleme yenişlerinin dowamy gelsin, netijeleri bilyan bar bolsa ginişleyin maglumat bererler-da.

wideo

Olimpiyadan resmi web sahypasy
3rd International Computer Project Olympiad!

Elektron kartly (petekli) zaprawka gowy pikirmi?

Ulgam eýýam işleýär. Aşgabat we töwereginde 5 sany zaprawka!

1. Elektron karty (petegi) zaprawkaň özünde satylýar
2. Şol ýerde hem kartyň içine pul goýup bolýar
3. Programma näçe benzin guýlan bolsa, şonçada pul alýar kartdan
4. Benziniň hili her gün barlanýar

Operatorlar elbetde programmaçy däl, ulgamy aldatmak kyn bolar. Kimiň näme edýäni görnüp dur. Meniň pikrimçe has halal benzin guýulmagyna sebäp bolar.

Elbetde adamlary hem programmirläp bolýan bolsa gowy bolardy welin...

Protokollar. Siemens, Apple, Linux we Motorola

Siemens firmasynyň aýratyn tarapy, hemme zady öz protokolyna görä ýasajak boýar. Telefoniýa bolsun, radio relay bolsun... Düzmesini hem gaty kyn edýär. Soňam her bir programmajygyna, modüljigine epesli pul soraýar. Başga-da alara ýer ýok. Bu bir nemes firmasynyň(ýagny hemme zat özünden önýän milletiň pikiri).

Apple hem şeýleräk hereket edýär, emma ol dizaýna üns berýär, we ulanmasyny gaty aňsat edýär. Şol iki sebäpden Iphonlar gaty gowy geçýär.

Syndicate content