Bilim

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

41-nji Halkara Himiya Olimpiadasy jemlendi

Bugun Kembrij-Oxford uniwersitetlerinin bilelikde gurnan 41-nji IChO hem oz isini tamamlady. Bugun himiya olimpiadacylary ucin ayratyn hem bellap gecmeli satlykly waka bolup gecdi. Asgabatda gecirilen 43-nji Halkara Mendeleyew olimpiadasynda Altyn medal alan Amanmyrat Abdullayev Turkmenistanymyza ilkinji gezek IChO'da kumus medal gazandyrdy. Mundan basgada Nazar Mammedow burunc, Wepa Rozyyew(9.synp)burunc medalyn eyesi boldular.
Okuwy gutaran okuwcylarymyza uniwersitetlerinde ustunlik arzuw edyaris.
Guvancmyrat Paytakov Head mentor(Turkmenistan)

bay ba

Turkmenistan - MFA - 4275 Turkmen students to study at home, 2700 - abroad

This year, higher education establishments of Turkmenistan (excluding schools of military profile) will admit 4275 students. Special schools will admit 1698 pupils. Deputy Prime Minister Hydyr Saparlyev reported on preparations for the admission campaign to higher and special educational establishments at a government meeting on July 3.

Globallashmak näme?

Salam hormatly agzalar we myhmanlar!

Men bu ýazgyny diskusiýa etmek üçin açamok. Internetde türkmen dilindäki maglumatlary baýatmak üçin ashdym.

"Globallashmak" adalgasy ilkinji gezek 1980-nji ýyllarda ykdysadyýetçiler tarapyndan ulanylyp bashlanýar. Bu adalga soñky döwürde adamlaryñ ýashaýysh durmushynda aýratyn orna eýe boldy. 21-nji asyrda has-da ýiti duýlup bashlanan globallashmak prosesi häzirki wagta dünýäni bitewileshdirmek ýa-da ählumumylashdyrmak maksadyna gulluk etýär.

türkmenistanda watana bolan borç 2 yıl

türkmenistanda watana bolan gulluk borjumyz 2 yıldır muny türkmen watandaşlarymyzyn hemmesem bilyar,yöne türkmenistanda gulluk edesi gelmeyanler hem bargynanç bilen aytsak bolyar meselem menin tanyşlarymdan birnaçesi gulluk borjuny öylenip gullukdan gaçyarlar name üçin beyle hiç düşünip bilmedim,ine men özümi öwemak yöne 17 yaşında gulluga gitdim gulluk döwrümde gaty bir kynçylyk görmedim ,allaha şükür özüm daşoguzly mary şaherinde borjumy yerine yetirdim,okuwy gutaryp gelen esger dostlarymda bardy kabir türkmen watandaşlar ya öylenyarler,yada mestny bolup

Pikirlenin,pikirlerinizi yazyn...

Salam oglanlar,gyzlar ve etc...

Ispaniya vs Turkmenistan, yada yakynda gechirilen Mendeleev Olimpiadasy barada gysgacha

Salam gadyryly ildeshler.
Kabirlerinizin bilshiniz yaly mekdep dowurlerinde mana fizikadan olimpiadachy bolmak nesip etdi. Shon usti bilen men birnache gezek dashary yurtlara halkara olimpiadalara gatnashyp bildim.Men muny owunmek uchin aydamok, prosto son kabir yazjak zatlarym uchin gerekli bolanlygy uchin fakt yada gury informasiya hokmunde yazmaly bolyan.

Bilim Olimpiyadalary 2009

Yany yakynda 3 sany olimpiyada gecirildi.
Birinjisi Ashgabatda gecirilen Himiya boyuncha Mendeleyew olimpiyadasy.
Bu GDA yurtlarynyn arasynda gecirilyar.
http://www.turkmenistan.gov.tm/?idr=9&id=090502a
Bu yaryshda shu wagta chenli birtopar burunch medal alypdyk. 2 yyl onincha 1nji gezek
kumush medaly aldyk oydyan. Bu yyl bolsa 1 altyn, 2 kumush we 4 burunch medal alypdyrys.

2njisi bolsa Aziya Fizika Olimpiyadasy. Munda hem 1 burunch we 1 honorable mention bar.
http://mpec.sc.mahidol.ac.th/apho10/node/101

3njisi bolsa Balkan Math Olympiad. Munda hem 3 kumush, 2 burunch alypdyrys.

GAHARLANMAK NAMA GEREK?

Sonky döwürde yagny 20-21 asyrda adamzadyn basyna gelen/gelip biljek dertlerin basynda stess(tm bilemok),bir zada kelle agyry bolmak yada öz janyna kast etmek we ş.m yaly adamyn hem ruhy hemde psikologiki saglygynyn kemçiligi sebapden yüze çykan dertlerin köpdügini bellap geçmek isleyarin.Seredip otursan dünyade ahli taraplayyn ösüşler gün günden artmagyna garamazdan adamlaryn şeyle yagdaya sezewar bolmagy elbetde gynandyrjy waka.Muny name üçin aydyan ,şunun üçin hazirki zamanamyzda her bir zady ylym bilim bilen çözyarler yada çözmage çalyşyarlar.Eger yagday

Sputnik Interneti

Turkmenistanda tazeliklerden biri sputnik internet berilip bashlanypdyr.

Olar barada:

http://sat-turkmen.net

http://www.ruslink.info/order/regions.php

linklerinden seredip bilersiniz.

Ahal-Teke atlary hakda

Famous Akhaltekes:
Absent
Winner of the Prix de Dressage at the 1960 Olympics in Rome. In 1968
Absent was named the “World’s Best Sporting Horse.”
Dancing Brave
Winner of the 1986 Arc de Triomphe Race. Dancing Brave holds the
record for the highest price ever paid for a horse; US$50 million.
Melekush
In 1956 Nikita Krushchev presented Melekush to Queen Elizabeth II of
England. He was described by the Royal Equerry as Britain’s “best
horse.”
Buccephalus
The famed favorite horse of Alexander the Great.

Syndicate content