Türkmençilik

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Yitirmek!

Salam agzalar :)
yene men diyayyeyinle,:) shu mende bir mesele bar , bizar boldum shondan chynym:)
hemishe zatlamy yitiryan ozem dinge belli zatlamy yitiryan:)
sizem men yanakmy yada dinge menmikam shon yanak:)))
geling yazalyng hem degsheling hem pikir alshalyng:)

Serdar Rejepow, "Melhem" estrada ansambly

- - - - - - - - - -

Ahal-teke atlarymyzyň maşgala daragt kitaby

- - - - - - - - - -

Mini yubka vs. Tűrkmen köýnek

Men yangy biraz pikrilenip su blogy achmagy makul bildim, sebabi bilyan “eshik” tema kan gurrung edilyar, esasanam gyzlang eshik geyinshi barada. Her kim durli pikirdedir elbetde, yone menem ashakda oz pikrimi yazayin sizem bu tema barada name pikirniz bar bolsa aydibermeli, oglanlaram arkayin goshulyp biler, sebabi men ozum bilyan kopuniz gyzlang eshigi barada kan alada edýärsiňiz.

On bir gezek oylenen/durmusha chykanlar barada

Turkmenistanda onki dowurlera on bir gezek oylenenleri ya durmusha chykanlary oylenmedikler we durmusha chykmadyklar hich hili goz onunde tutanokdylar. Hazir nahili bilemok, yone yagday gowshan yaly.

Sizin pikirinizche, on bir gezek oylenenleri ya durmusha chykanlary goz onunde tutmazlyk dogrymy ya yalnysh?

Mersedesli gelinlik

Tanymal bolmasa-da tanalýan suratkeşleriň biri Narly şäheriň çetinde ýaşaýan ýegenleriniň toýundan soň, ýary gije oba aşmagyň aladasynda, çola köçeleriň birine çykypdy. Dogrusy, toý eden ýegen daýysyny pyýada goýbermejek bolup, maşynlylara, kyn görjeklerini bilse-de, haýyş etdi. Emma göwünjeň tapylmady. Gitmeli ýerem edil şäheriň içi bolmansoň her kim bir zady bahanajyk edindi. Narly: - Ýegen, adamlary azara goýma, köçä çyksaň, kireýkeş kän - diýip müýnürgäp duran toý eýesi bilen hoşlaşdy.

: : :: rugsat - hak - hukuk :: : :

Salam hormatly agzalar we myhmanlar!

Sekiz burçlyk

Salam agzalar!
Sekiz burçlyk.
Men gezen, gören yerlerimde, esasanam bir döwleting ya-da bir guramang ahmiyetli yerlerinde sekiz buçlyga kan gabat geldim. Türkmenistanda köp.
O barada tm'de yewreylengki 6, bizing 8, şeyle-beyle diyenler bar. Anyk bir zat bilip bilmedim.
Meselem Metjid-i Nebewi (Medinedaki Pygamberimizing metjidi), Türkmenistanyng gaty köp yerinde, Türkiyede metjidlerde, Çırağın Köşgünde we ş.m.
Bu barada az kan pikiri bolan bar my?
Haysy akymlaryn şuna menzeş bellikleri bar?

TOHMET (Ya lal ac Ya dur sac)

Salam agzalar. men sizler bilen yakinda basimdan gechen wakany gysgaca gurrung berjek we ol barada sizleringem dushuncelerine bash wurmak bileyan.

Syndicate content