Türkmençilik

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Bileje bolsak

Salam, tmolympiadyn agzalary we myhmanlary. Men sizden pikir almakchy. Kellamde sheyle bir sorag bar? Name ucin biz dunyade bir uly guyc dal?

Stambulda Magtymguly Pyraga Bagyşlanyp Konferensiya Geçiriljek.

Salam hormatly agzalar. Bu ayyn 24ne sagat 11:00 da İstanbul Ünversitesinin Edebyat fak.salonunda beyik şahyrymyz Magtymguly Pyraga bagyşlanyp konferensiya geçirilyar. Stambulda bolanlaryn (yada gelip biljeklerin) hemmesinin bu konferensiya gelmelerini hayyş edyaris.
Adres: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul( Tramvay laleli duragynyn yany...)

Quote:

Salam oglanlar we gyzlar!

Muhur (pecat) basdyrmak!

Salam gadyrdan agzalar.

Turkiyede okayan talyplar pasportyna muhur basdyrmaly diydiler.
Aranyzda basdyran barmy yada basdyrmak ucin nameler etmeli, haysy dokumentler gerek?
Basdyrman TM-a gitsen helak ederlermikan?

Sag bolun jogabynyz ucin :)

Peydalymy?

Salam tmolympiad okayyjylary!

Hatyra Güni

Tmolympiad maňa name gazandyrdy?

Käwagtlar bu sahypadaky geçmişime ser salan bolýan. Name ýazypdyryn, name çyrşapdyryn bir gözden geçirýan. Elbetde bu ýagdaý köp wagt alýar emma käwagt degmanem durmaýar. Meselem ýene-de ýany ýakynda bu sahypadaky geçmişime seredýarkam başky ýazanjalarym bilen sonraky postlarymy deneşdirmage synanyşypdym.

HYTAY HALKY TKM-NA ÇOZYAR...MUNA ÇARE BARMYKA....

SALAM YOLDASHLAR...!!!
-Men şeylerak zat eşitdim welin az kem tassyklap gynandym...SİZ NAHILI GÖRYANİZ...?
Bilşimizçe birnaçelerin Türkmeistanda daşary milletlerden wagtlayyn iş maksady bilen gelyan in kan TÜRK,INDUS we HYTAY...

BOUYGES MESELESI WAJYP...

...SHUNA DOGRY DUSHUNELIN...
(wah janja gowy yazdym welin pozuldyda)

Eger biri erbetr ish etse bizem komek etsek shol erbet ishi bizem edenden hic tapawdy yok...seylelikde olar yewropa gurlushyk gadagany bar bolsa... bizem ish bersek bizem...sholardan name tapawdy bolar...

Eger seyle bolsa --WATAN BIZINKI-- hany gayrat edip YASHULLAR...YASHLAR...ZENANLAR komek sizden...

ps:Berjek maglumatlarynyz(degerleniriljekdir)peydalanyljakdyr...belli bir dereje ccare gormage peydasy ULUDYR...yene garasyan jogaba sagbolun UNS BERENIZE....

Garaşsyzlygynyň 18 ýyllygy gutly bolsun.

Eziz ilim ertir ýagny 27. Oktýabr Türkmenistan döwletimiziň düýbüniň tutulmagyna 85ýyl, garaşsyzlygyny almasyna bolsa 18 ýyl dolýar. Bu şanly sene mynasibetli siziň hemmäňizi tüýs ýürekden gutlaýaryn. Baýramlaryňyz gutly bolsun.Goý ýaşyl baýdagymyz elmydama al asmanda pasyrdasyn. Ýeneki ýyllara ýurt parahatçylygynda Garaşsyzlygymyzy gutlamak hemmämize nesip etsin.
Ýaşasyn Garaşsyz we Bitarap Türkmenistan

Toýa geliň! - 18.10.2009

Salam oglanlar, gyzlar, dostlar, doganlar, gysgacasy, agzalar we myhmanlar!

2009 Oktyabr aýynyň 18-ine "ata" atly agzamyzyn, yagny, Atamyrat aganyn toyuna cagyryarys.

Salgysy :Baýramaly şäheri,
"Erkana" toy mekany.
Sagat 19:00

Hemmäňize garaşýarys!

Sag boluň! Toýda görüşeliň!

Syndicate content