Informatika

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Programcilardan hayyis

Men bir proekt tayyarlayardym C++da,oyyn(bilyard).Komek edip biljek barmy?
Ozi eden proektleriniz bar bolsa yada gowy saytlary yazmanyzy hayys edyan

Gynancly habar

Gynansakda şu saýtyň "diplomat" atly agzasy "ölüpdir" diýen habar geldi. Ölmeziniň iň soňunda "Alla birdir, Muhammet onuň resulydyr" diýip pyşyrdapmyşyn. Gowyja pikirlenseňiz özüňiz düşünersiňiz. Bu bolýan zatlara näme ýazýaňyz?

Turkmentel - 2007

Ashgabatdan bir tanyshym Ashgabatda geciriljek Turkmentel 2007 atly Halkara maslahata link iberdi.

http://www.turkmentel2007.gov.tm/

Turkmence sahypa
http://www.turkmentel2007.gov.tm/tm/

---
Hormatly Jenaplar!

Türkmenistan öz garaşsyz ösüşiniň on bäş ýylynyň içinde telekommunikasiýa, ulag we aragatnaşyk ulgamyny düýpli döwrebaplaşdyrdy we özgertdi.

Kimde turkmen harplary bar?

Salam Agzalar.
Shu gun turkmence harplarymy yitirdim. DAYAN diyip bir zat ulanyadym olam ishleman ugrady. Kimde turkmence harplar bar gayrat edip ibersinle. Agajan agan sahypasyndan hem alyp gordum olam "Tuweleme yuklendi" diyip zadam yuklenenoklay Dinlaniz ucin sagja bolun.
saglygynyz

«domain hack» ýa-da mekirlik

Şu döwürde guramalara, şerketlere esasy zerur zatlaryň biri hem web sahypa. Web sahypsyna showroom hem diýsek bolar. Web sahypa ady (domain name) seçeňizde sizi iň gowy tanatýan we mynasyp at seçilýär. Mysal "Salgym" buzgaýmaklarynyň web sahypsyny gözleýärsiň, birinjilik bilen "www.salgym.com" ýazarsyň, çykmasa gugyllarsyň. Eger sen salgymyň eýesi bolsaň, we salgym.com başgasynyň elinde bolsa, sen name etmeli ?

Tmhits tazelikleri

Turkmenweb yenini cermap ozunin Tmhits taslamasynyn dashyna tazeden gecdi. Maksatlary - In gowy Orta Asiya aydimlarini halka yetirmek.

http://tmhits.com/labs/ sahypasynda yakinda etmek isleyan zatlary barada yazipdirlar. Ulanyjy hasaplary (register/login), YouTube-daky yali ozun aydim/klip goshyp bilmek, beyleki aydimlara komment yazmak, RSS feedler we playlist -- we olary yuwash-yuwashdan edip gelyarler.

Bu gun komment yazmak ulgamyny tayyar etdiler.

Quote:

Google translator

http://www.google.com/language_tools?hl=en Terjime etmek isleyanler uchin govja yer siz bilen paylashayin diydim.

Peydaly programmalar

Birinji bilen adamlaryn gownunden turyan zatlar hem mugt programmalardyr. Ikinji yerde bolsa - Sharewarelardyr olar hem mugt. (Shareware bu mugt programmalar yone siz ucin kop zady ishlanok! Eger hemme zatlaryny ishletjek bolsanyz onda programmany satyn almaly bolyarsynyz.)

OpenOffice

Programmalaryn owadanca ikonkalary

Programmalaryn owadanca ikonkalary


51 sany ikonka bar. Ulylygy 3,34mb.
Yuklemek ucin shu yere we bardede bar.
------------------------------------------------------------------------------------
dowamy bar.... :)

Ishlera yer

Shunyn yali ish yerleri Turkmenistanda bolsa gowy bolardy. Hemme zat mugt :)


Syndicate content