Informatika

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Normal adam + gizlilik + uyshmelen = biiip

Penny Arcade (webkomik)-in bir karikaturasy (onki, yone men shu wagt yazyan) internetde meshhur bolupdy.

http://www.penny-arcade.com/comic/2004/03/19

Shu sahypada sheylerak gysgaja dushundirish bar eken.

Quote:

In general, this link is handed out to people whose behavior is obviously based on the idea that they can say whatever they want to someone because said someone won't come find them and beat the piss out of them.

Doglan günüň bilen Windows XP


2001-nji ýylyň Garaşsyzlyk aýynyň 26-syna Microsoft kompaniýasy Windows XP-ny çykardy.
Windows XP-i köp funksiýaly, ykjam OS bolupdyr we häzirem ol OS-laryň arasynda öňdäkileriň hatarynda barýar. Mundan beýläkde uzak ýaşamagyny, säwliksiz işlemegini arzuw edýäris! ;)
GYBAT

Praktikant gözlenýär.

Istanbulda täze düýbi tutulýan software kompaniýasynda part-time işläp biljek praktikant gözlenýär.

- Türkmen dili, iňlis dili we türk dilini ýokary derejede gürläp we resmi ýazgylary ýazyp bilýän,
- İşine jogapkärçilikli garaýan we adamlar bilen gowy aragatnaşyk saklap bilýän,
- Bilmeýän zatlaryny öwrenmäge höwesli,
- Anailitiki pikir ýöretmäge ukyply,

we

- Programmirleme düşünjesini C bilen ornaşdyran we OOP logikasyna doly düşünýän, C# programmirleme

Kömek gerek. Esasan hem FF ulanýanlardan

Salam tmolympidçylar.
Maňa kömek gerek. Esasan hem Firefox browserini ulanýanlardan.
Men bir türkmençe harplary ýazýan programma ulanýan. Şol meni gaty köseýär.
Browseri açyp "www.google.com" diýip ýazjak bolýaň welin "www.google.çom" bolýar we browser tapanok. Soň ol progy öçürip dogry edip ýazmaly bolýar.
Operada şolar ýaly bolsa ýazýaň welin özi awtomat www.google.com diýip ýazýar.

Şuny çözüp bolmazmyka ?

Rapishare.com'dan download etmek !!

Hemmaniz shu rapidshare'den birztalar download edip/etjek bolup gorensiniz, bilshiniz yali ol her IP'e 1 sagatda 1 gezek download etmage rugsat beryar, kamahal ujypsyzja zat alsan hem (3-4 MB), indikisi uchin 1 sagat garashmak gaharyny getirdyar...On men USDownloader ulanyadim, shol prog'da kabir plugin'leri gursan garashman alyp bolyady,
yone mendaki gornushi konelipdirmi namemi, indi bermejek bolyar, dimonius.ru hem ayiripdir saytyndan, kim Rapidshare.com'dan 1 sagat garashman download etman usullaryny bilyar ?? Paylashsanyz minnetdar bolardyk...

Türkmen dilinde surat gözleýän saýt - PanImages.org

300 dilde surat gözlegi ( Türkmençe bar )

Amerikaly bilim ussatlary internet üsti bilen 300 dilde surat gözleg motory ýasadylar.

Herkim dili terjime etmäne kömek edip bilýär.
Men Interfaciň Türkmençe üçin käbir ýerlerini terjime etdim. Jemi-jümi 40-50 sözlem terjime etmeli (Inteface barada). Geliň doly edeliň. Men başladym dowam ediň siz. Käbir sözlemleri gowy ýazyp bilmämsoň bolşy ýaly goýdum terjime etmedim.
Halamadyk ýerleriňizi üýtgediň.

www.panimages.org

Teklip

Salam gadyrly agzalar we myhmanlar.Shu tayda saytyn adminlerine aklyma gelen kabir tekliplerimi dokesim gelyar.

Tanyshdyk...

"Bir nache yil mundan ozal internedin usti bilen bir gyz bilen tanyshypdym.Ol bashga shaherdendi,biz e-mail bilen sansyz hat alyshypdyk...dogrusy biz biri-birimize ashyk bolupduk,men uzynly gunumi dine O barada pikirlenyadim,hemme ishlerimi chaltjak gutaryp yene kompyuterimin bashyna gechyadim-O'nun yanyna gelyadim.Bizin biri-birimizden gizleyan zadymyz yokdy,hemme pikirlerimizi,planlarymyzy, arzuwlarymyzy paylashyadyk.Biz hatda nadip bile kino gitmelidigi hem oylap tapdyk.Biz iki shaherdede shol bir wagtda gorkezyan kinony saylayadyk we shona gidyadik(herimiz oz shaherimizde).Kino baryakam o

salammm!!!!

Salammmm!
Gowja yer eken!!! Yone wagt oldurmage. Gidip yatyn ya sapak okan, sheylemi indi studentler?!!??!
Wagtyny oldurmegem hezilll :)

Gömböc

Salam gadyrly saytdashlar...
Hemmaniz "nevalyashka" diyyan oyunjagy bilyansiniz,belki hemmaniz dal,yone kopuniz bilyandirsiniz diyip pikir edyan.nevalyashkan(turkmenchesini bilemok bagyshlarsynyz) bashga ady "matreshka".nevalyashka bir gurjak,ozem yone-mone dal.beyleki hemme gurjaklardan uytgeshik yeri onun oz-ozunden ayaga galyp bilmegi. ady hem shondan gelyar,ne-valyashka=yikyl-mayan:)

Syndicate content