Informatika

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

:::: edep burçy :::::

Salam eziz agzalar we gadyrly myhmanlar!

Eyran turkmenleri barada kabir malumatlar

Eyran turkmen leri koplenj Gunbad , GUrgen ve bujnurd shaher lerinde yashayarler. bashgha shaherlerde hem turkmen bar : Tahran , turbet jam , Dargaz,.... yone olaring sani az .Gynansaghda erkekler arasinda turkmen geyymi yitybdir emma gyzlar turkmen gozel geyymni geyyarler .
Emma shol ayal gyzlar hem mekdeb jaylarda ve yokari oku jaylarda velayatlaring geymini geyynmeli ve hich vaght turkmen geyymli adam gorjek aladang yogh. ongler sho sebapli gyzlar oku jaya gydip bilmeyardiler . obalarda hazyr hem sheylerak.

Mac OS ucin turkmen shrifti

Mac OS uchin turkmen shrifti gerek. Bar bolsa, yogsam nirden satyn alyp bolyan bolsa aytsanyz minnetdar bolaryn.

Çap ediljek kitapjyk üçin ýazgylary seceliň!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Kitapjyk barada has ginishleyin maglumaty shu yerden okap bilersiniz!

Men in wajyp shertlerini shu yere yazyp, sholar boyunca sahypadaky yazgylary shu yerde teklip etmeginizi hayish etmekci! Berlen linkde bolsa kitapjygyn ayratynlyklary barada tekliplerinizi yazyp bilersiniz!

Ynha, hazire denic yazylan in mohum shertler:

Sahypalardaky ähli ýazgylardan bölümler döretmeli diýen karara gelipdik, ynha, şeýle:

1- Kitapjyk 40 sahypadan ybarat bolup biler;

Komek gerek

Salam hemma! menin hayysym bar. komek etjek adam tapylar diyip umit edyan.
men tizarada bir proekt yazmaly.dine 5 gun bereni ucin yetismerin diyip oylayan.
bu proekt C'de UNIX ucin.
proektde "Shortest Job first scheduling" isletmeli.eger "Round Robin" yazilsa gaty gowy bolar,bu kop gerek dal.
su yerde "FIFO"nyn yazylany bar.
FIFO

Habarlaşmagyň ýollary

Bu döwür habarlaşmagyň dürli ýollary elýeterli(edil Türkmenistanda bolman biler), haýsysyny ulanmagy halaýaňyz?
Meň üçin şeýleräk:
1. Internet birinji ýerde
Internet gaty amatly, gaty arzan. Birem içinde beýleki metodlary özüne alýar:
a. email - hat ýazmagyň analogy. Ýöne kagyz ruçka, garalama, biderek poçerk, pul we wagt problemasy ýok. Iberdiň, gitdi. Minusy -... aňsatlygy. Öňki döwür haty beýle aňsatlyk bilen ibermänsoňlar, oň bir uly ähmiýeti bolupdyr, ýazanlarynda bir etikasy we estetikasy bolupdyr. Häzirki emailler gury, romantika ölen.

10 Oglan Turmede(Matematikadan Gyzykly Mesele)

Wagt gecipdir men turmanin baslygy bolupdyryn. Menin 10 sany tmolympiad dan dostum bolsa hic mana ne email haty yazyar, ne jan edyar. Garaz gaty gaharym gelyar. Shu 10 dostumy:

Bayram, Mergen, Atamyrat, Garadag, JanPolat, Sapar, Serdarh, Islam , BatyrA, Bagtiyar, 10 boldy gerek?

Bulary hemmesini bir bahana tapyp turma saldym. Gunortan 12 de yygnadym we sheyle diydim:

www.hackits.de

Salam Hormatli agzalar!!!
men internette shu sayti taze taptim ve agza boldim birnaçe turlarini geçtim. gowi sayt eken ve siz bilen paylasmak isledim.... Kim hackerçiligi gowi goren bolsa bu site edil sizin uçun.
Oltayda durli ugurdan -Challenges- bar Meselem:

Logic.
Oktranon.
Crypt.
Script.
Brain.
Misc.

Her turi geçtiginde zwanya berilyar. Giskaçasi oziniz bir barlap gorin.

P.S. Site'in dili English

Mahabat (reklama) we Yalan

Salam gadyrly agzalar!

Zamanamyzyn firmalary öndüryan zatlaryny, harytlaryny adamlara satjak bolup "mahabat" diyilyan zady ulanyalar.

Mahabat afişalary, yada gysga filmlerinde produkciyany eydip beydip öwyaler. Mahabatyn efektiw (tasir edyan) bolmagy üçin herhili psihologiki çarelerem oylap tapylypdyr.

istanbuldaki TM lere

Ben istanbulda yaşıyorum. Özüm türktür. Türkmen bir arkadaşım vardır. Türkmence dilimi başatmak isterem. onun ycün aza boldum.Bana mail atsanız kop hoşluk olur. sağolun

Syndicate content