Söygi

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Ayralik

göz önymden duşubdur saralan yaprak
gözlerimden yaşin duşuşi yali
yuregimde gaygy önkidenem köprak
saralan yapraklan uşuşi yaly

yapragin duşuşine kakilyar deprek
guyzli ulkam toy tutyar bugun
ovodan köynegin geyynypdir toprak
çopan hem calyp dur dilli tuydigin

yagiş yagip gökde cakyar yildrim
asmanda köpelyar barha gummurdi
ayrligymiza hayran galdi Ilderem
aydsana bu sözi sana kim berdi

altyn eyyamimdi menin beheştym
seni menden aldi talyplik dovur
yöne senden in sonki hahiştym
menin sari birja yuzini övur

menin sari birja yuzuni övur

Soygi Aydymy

Gulum sana seredip
Gara gozum doymady
Mende doran bu soygi
Hat yaz dp goymady.

Bagyshlarsyn gozel gyz
Mena seni Soyyarin
sozumde durjagynma
Sana vada beryarin.

Menden bashga birine
seni soyyan diydinmi
Sozunde durjagyna
ona vada berdinmi.

Eger sheyle bolsa gyz
men azara galmayyn
Iki gulun arasaynda
Biten tiken bomayyn.

"Seni Soyyan" goshgyjyklar

Salam Gadyrdanlar!!!
dine soygi bolup dur sonky wagtlar. menem yazjak zadym shona degishli :) taze mowzuk achman durup bilmedim. her kim ashakda menin yazan setirlerim yaly bilyan goshgydyr, setirlerini shu yere yazaysa diyyan.

mana gelen biri:
"Seni Soyyan" sozuni sana menden bashga hich kim aytmasyn!
Dine mana sakla leblerini, seni menden bashga hich kim opmesin!
Ne bolardy her soyen soyulse eger, bu dunyade yshkdan gozel name bar?!
Gel gujagyma gir, hich kimin chozmane guyji yetmesin!!!

Aydymlar

Salam Tmolympiadyn mahriban agzalary. Herkimin bir soyyan zady bolar. Meselem men soyyan zadyma gitarda aydylan aydymlar ve gitar dinlemek üçün köp kynçylygy göz önone alyan. Menin bir krusdaşym dostum var her gezek ona yalbaryp yakaryp bu aydymy aytdyryan ve muny siz bn paylashmak isteyan. Umyt etyan sizinde gövnünizi avlap biler mena özimden geçiryar. Önki adym "agageldi" a shumat aGaSh35. http://www.youtube.com/watch?v=PDk3TC45NMI

Name Diyip Soz Aydardynyz???

Salam Hormatly Agzalar!!!
Men su blogumy acmagymyn sebabi gecende mergenin acan blogundan saon kellame seylerak pikir geldi, sorag diysemem bolya.
'''Gelin shu blog'da, dunya'de Tmolympiad'yn ulanyjylaryndan bashga adam galmandyr diyip pikir edelin, yashayshy indi biz dovam etdirmeli, gepin tummek yeri indi ozli-ozumize gyz bermeli, oglan oyermeli :)))

Eger siz oglan bolsanyz:
"Shu yagdayda siz Tmolympiad'yn haysy gyz agzasyna oylenmek islardiniz ??"'''

1)Eger siz su yagdayda ilki bilen name diyip gyza yada oglana yuzlenerdiniz???
2)Name diyip teklip ederdiniz(soz aytmak)???

Haywanlar

Harpdyr shekiller bilen chyzylyan suratlar seriyasynyn dowamy.Yakynda shuna menzesh Guller bloguny hem achypdym,indi bolsa Haywanlar.

?????????????¶?¶¶?¶¶
?????????¶¶¶¶??????¶¶¶¶¶¶
???????¶¶????????????????¶¶
?????¶¶????????¶¶??????????¶¶
???¶¶????????????????????????¶¶
??¶¶??????????????????????????¶¶
??¶???????????????????????????¶?¶
?¶????????????????¶?????????????¶
?¶?????????????¶¶¶¶??????????????¶
?¶????????????¶¶?¶???????????¶???¶

Dostlukdan başlanan hem-de dostlukda tamamlanan söýgi

Meni uniwersiteti tamamlan badyma dag eteginde ýerleşen kiçijik obajyklaryň birine mugallym edip iberdiler. Ilki başda bu kiçijik oba maňa juda içgysgynç göründi, ýöne oba adamlarynyň mähremligi, dag howasynyň tämizligi üçinmi nämemi men derrew oba bilen ysnyşdym ötä gitdim.Dag eteginde ýaýylyp ýatan jülgäni deň ikä bölýän çeşmäniň ikiýan gyrasyny gyraklap oturan oba. Dag daşlaryndan gurulan öýleriň arasyndan geçýän gumaksy ýodanyň aňry çetinde agryp, Mekdep jaýy görünýär.

Syndicate content