Söygi

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Isa Mesihing cheken jebir -jepalary we ezyetleri barada film (Passion of Christ)

Hudayng adamzat uchin getiren gurbanlygyny dil bilen dushundirer yaly daldir! Huday adamzady sheyle bir beyik soygi bilen soyendigi uchin olaryng sheytanyng gol astyndan, oluming guyjunden, gunalerinden we dowzah odundan halas etmek uchin gor nahili rehim gorkezipdir we olar uchin Hudayyng Ozi Isa Mesihde gutulysh upjun edipdir. Bu gutulysh bizing uchin mugt bolsada Isa Mesih bizi shol Hudayng wadalaryna yetirmek uchin jebir-jepalar chekmeli boldy, yagny oz janyny bermek bilen gutulyshyng bahasyny toledi!

Munça gürründen son,,

Ogaln gyzlar, munça söygi gürrüninden son şu saytdan birini yarymyny öylendirelinle?* Ya-da baram my?

gyz jan etmelimi ya oglan?

shu wagt barde 5-6 sany gyzlar bolup jdeleship durys, yna sheyle waka boldy diyeli, bir oglan bilen bir gyz int usti bilen ya-da telefonyn usti bilen tanyshyalar, ya-da guda bolmaga gelinip, we 3-4 aylap gurleshyaler, yone bir birlerini gorenoklar, bir gunem bular dushushyk bellap dushushyalar, indi shu yerde dushushykdan son oglan birinji int yazmalymy ya-da jan etmelimi ya gyz?

oylanma

"Yazmak sungatdyr".Özümçe kamahallar joşa gelip yazyan oylanmalarimdan birini size hödürleyarin.

Aşk ve Osuruk

Ine size soygi barada yazylan gaty uytgesik we gyzykly yazgy(dili Turkce gynanyan)
Men dine bir bolegini shu yerde yazjak hemmesini in ashakda beren linkimden okan.

Gri atly oglan halayan gyzyny onkusi yaly soyup bilenok. Ona bolan duygularynyn sonup baslandygyny duyyar. We munyn sebabini bilmek ucin psihology Dr. Mavi bilen dususmana gidyar. Original Turkce bolan shu yazgy shu setirler bilen baslanyar:

Gyzykly waka " YALNYZ DURNA "

Sen sheyle bir syratly,sheyle gormegey.
Yone name uchin gurlemeyarsin?Name uchin senin gozlerin beyle gamgyn?Sen nama gamlanyarsyn?Name uchin sen mana yekeje soz aydanok,lak atanok?Name uchin sen mana beyle seredyarsin?Seretme-de,gurle ahyryn,gurle!Birje soz diy,in bolmanda!..
Yok,ol menin bilen gurleshmedi,emme mana seredip,ichimden diyyan sozlerimi eshidyan yaly,yuzuni ashak salyp gamgyn yylgyrdy.Shol wagt menin yuregim sarsyp gitdi.Wah,yurek bar bol-a!..
Senin yylgyrshyn meni oda saldy.Sen name uchin yylgyrsanam,gurlemeyarsin?Gurle ahyry!

Yatdan chykmajak soygim!!!!!!

Mahriban gyzlar we oglanlar!!!Adamyn durmushynda yatdan chykmajak pursatlar,in suyji arzuwlar,duzedip bolmajak yalnyshlyk....ay shulara menzesh zatlara kop gabat gelyan!!Onda-da durmush oz akymyny elden bermeyar...Shonun uchin her hili kyn yagdaya dushsenizde edil durmush oz akymyny elden bermeyshi yaly mert bolun!!!!!
Mahriban yashlar men shu goshgyny yurekden soyen yaryma bagyshlap yazdym.Ol shu dunyaden otenem bolsa,ol menin uchin diri!!!Shonun uchin yashlara yuzlenesim gelyar....dirikaniz hich hachan bir-birinizin gownune degman,gadyryny bilin..........
JAN ALLAJAN GAYTARSANA YARYMY!

Bir bakyş we ýylgyryş

Bilýän, "söýgi-möýgi" temada ýazgy we blog gaty kän, ýöne nätjek... biz ýaş, daşarda ýaz... başga näme bolsun?! :D
Euro 2008 başlaýança azyndan :)
Garaz nemedä, şu gaty owadan gyzlara gyzyl kart bermeli we ýüzüni ýapdyrmaly. Şolar bir seredip, soňam güläýseler, ýa ýylgyraýsalar, men özümden gitjek bolýan. Ýüregim, içimde böküp gidýä bir sekundam bolsa, üstüňden bir zat ýörän ýaly. Hm... bilmedim...
:D

Gyzlar we sholar bilen baglanyshykly hemme zat(gyzlara girmek gadagan)

Salam gadyrly agzalar.Onden bari sheyle mowzuk achamkchydym nesip shu gun ekeni.Gelin shu tayda oglanlar bolup gyzlar bilen bar bolan(eger bar bolsa) problemalamyzy,bolup gechen gyzykly wakalary we pikirlerimizi paylashaly.Sebabi hemme oglanlar sho bir problemalar bilen dushushyarlar.kabirleri ustunlukli problemalary chozyarler kabirleri bolsa entagem kosenip yorler we menin pikirimche ilin yalnyshynda owrenmek oz yalnyshynda owrenmekden has gowy.Sheyle blogdan hemmamiz peydalanyp bilers.Eger soraglarynyz yada aytjak gyzykly zadynyz bar bolsa shu tayik arkayin yazyberin,dinlejek we jogap berje

Syndicate content