Söygi

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

14 fevral

Gadyrly agzalar gutlayan yetip gelyan 14. fevral bn.
Soyguliler soygulerine gowushsyn
Duyn gowja suratlar tayyarladym bu hakda. Name pikir edyangiz.

http://www.flickr.com/photos/34991939@N07/

P.C: sayta goyjak boldym yone goyup bilmedim.

birini söydüm

men daşary yurtdan bir gyzy söydüm. bayyrak maşgaladan. men bolsa oya batyp otyrn. eger onun bilen öylensem, obamyza çydap bilman mena senin bilen yaşaşyp biljekdal diyermika diyip gorkyan. onson dil öwrenmeli bolar olam bir kynçylyk. siz name diyyaniz şular yaly yagdaya düşen dine men bolmasam gerek. gayrat edip tejribelerinizi bizede öwredin.

Ine soz beren blogum. "Zakazlara yagny isleglere gora gosgular"

Hawa seyle blogy acjakdygyma onurak kabir kisilere soz beripdim. Ine-de sol beren sozum. Hemmanizi blogumda hos gorduk!
Ilki bilen size bir zat bildiresim gelyar. Su blokda her kimin hayysy boyunca isleg bildirlen temadan gosgy duzuljek yada sol temada yazylan gosgular goyuljakdyr. Her kimin hayysyna yetisilman biliner yone eger menden basgada isleg bildirlen kisa gosgy goyup biljek bar bolsa olara hayysym mana goldag berseler oran minnetdar bolardym. Hawa indi hayyslary alyberelin yone sol bir temadan 1 den kop isleg gelse onki goyulan gosgyny gorkezerin.

Soygi onda-da chyn soygi barada kesgitleme

Belki soygi barada on hem kan pikir alyshansynyz?! Yone, hich hachan konelmejek bu tema yene bir yola Sizin unsunizi chekmek isleyan.
Menin ozum-a mashgalaly iki chagaly bolanymson chyn soygi dine mashgala gurulandan son bashlanyar diyip saginman jogap beryarin.
Belki chyn soygi bashga hili yagdaylarda anyk kesgitlenyandir?! Ya-da......

Yash chatynjalaryn bir-birinden ayrilmagyna sebap bolyan 8 dushmanlyk.

Hormatly agzalar gunumuzin uly meselelerinin biri hem taze gurulan mashgalalaryn kabirinin gaty tiz yagdayda dargamasydyr. Menin ozum sheyle yagdaya dushen 2-3 mashgala tanayan. Yone hemmesi hem sheyle yagdayin bolanlygyna pushman, dogrusy yalnyshlaryna dushunipdirler yone azajyk gijirak dushunipdirler. Yene-de ‘hichden gich yagshy’ diyileni..
Sizin durmushynyzda sheyle yagdaylaryn bolmazlygyna azajyk hem bolsa peydasy yeter diyip shulary yazmagy yuregime duwdum.. Okarsynyz we oz pikirlerinizi hemme kishinin dushunip biljegi bir dilde beyan edersiniz diyip umyt edyarin...

Kwadrat ýa-da has erbedi kub daýzalar barada

Bir gün bärde 1-2 sany tanyş türk oglan bilen gürrüň etdik welin, biri çydaman ýaryldy. Biz rasism, milletparazlyk ýaly gürrüňlere giripdik, sebäbi bir oglan "hytaýlaryň arasynda owadan gyz ýok" diýdi, üstüne koreýlerem goşdy :D Onsoň ýaponlarda az-kem bardygyny aýtdy. Menem muň milletparazlykdygyny we umumylaşdyrmakdygyny aýtdym welin, beýlekisi ýaryldy:

Söýgi


Söýgi
(bu makalanyň çeşmesi: www_turkmenhh.org websaýtydyr)

[i][size=16]“Biz Hudaýyň özümize bolan söýgüsine düşündik, oňa ynandyk. Hudaý söýgüdir, kim söýgüde galýan bolsa, ol Hudaýda, Hudaý hem onda galýandyr…”

Söygiii fuuuu :S :P

** why do people love?!... dont u think that love just a burden, a bond that is slowin' and interferin' our life..... why dont we just hook up.... see each other, meet in somewhere?!! love brings jealousy to relationship btween 2 people..... anybody who thinks as i do ??!! =))
letz talk this over shall we ? .....
** adamlar nam4un soyya?!... soygi adamlara agram salmayamy?...! yonekeyje duşuşyp görüşip yörseler bolmayamy??!.... söygi 2 adam arasyna gabanjanlygy hem getirmeyami?! .... nama gerek? ... menin yaly pikir edyan bar my? hany gybatlaşalyn? =)

Erkek bilen Gyz arasynda dostlyk bolup bilermi ýada soňy diňe....

Erkek bilen gyz arasynda dostlyk bolup bilermi, ýada bu wakalaryň soňy pajygaly ýagdaýlara getirýärmi.(Boyfriend & Girlfriend)
Ýada bu dostlykly gatnaşyk nahili araçäkde saklanylmaly.
Hormatly oglanlar we gyzlar öz durmuşyňyzdaky dostlykly wakalardan gyzykly pursatlar we maslahatlaryňyzy almak umydy bilen

Syndicate content