Din

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Doganyn/dilegin güyji...

gepi uzadyp, owadanlap otyrjak dal.

Doga-dilege garşy garayyşynyz nahili?
Sizin durmuşynyzda doganyn-dilegin nahili orny bar?
Köp doga-dileg edyanizmi?
Doganyn-dilegin tasirine, güyjüne ynanyanyzmy?
Size nahili tasirleri boldy?
Doga-dileg dineje özüni aldamakmy?
Sizin durmuşynyzda doga-dielg barada nahili başdan geçirmeler boldy?
gürrün berayseniz.

İylip içilmesi jaiz dal goşundylar

Dünýäde dürli medeniýetleriń dowam etmegi aslynda täsin we adamzat ýaşaýşyna özboluşyna bezeg. Mundan başga-da müń hikmeti bardyr munuń. Her haçan-da bolsa nähilidir bir ideologiýanyń wekilçiligini adamlara nygtamak maksadyna eýerip ýaşasań munuń özboluşly gyzygy bar. Dogry haýsy ideologiýanyń nähili saz çalýandygy başga gürrüń. Menem indi gepi köpeltmän size aşakdaky goşundylaryń sanawyny bereýin. Olar yslam dinine görä takwa meselesinde gaça durulýan goşundylar:

Çaga söýgüsi we ýitgisi

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bu Gün Üçin Pozitiw Pikir

Bu gün üçin pozitiw pikir (turkmenhh.org)

JOGAPKÄRÇILIK

Pozitiw Pikir
Şu gün saýlajak durmuş ýörelgeleriň seniň geljegiňe täsir eder.

Mukaddes Ýazgy
Biz paýhasly ýürek ediner ýaly, günlerimizi sanamagy bize öwret. (Zebur 90:12)

Doga (Hudaý bilen gepleşmek)

Şükür!

Salam tmolympiad'yn agzalary we myhmanlary!

Şu hekaýajygy meniñ iñ gowy görýän joram gürrüñ berdi..jorama hem bu adamlary hakyky durmuşda görüp tanaýan adamyñ gürrüñ beren hekaýasy..men düynki gün ondan gaty görüpdim. Düşünşdim soñ. Sagbolsun, maña görä sabyrly we giñ adam bolany üçin..
Maña, bize şu halymyza Alla şükür etmäge yene bir mysal bolup biljek hekaýa.

“Iki garryja el bilen hereketler bilen bir zatlar bir birlerine düşündirip barýan ekenler...

Китабдан бир парча!

Даххак ибн Музахым шейле диййәр:[1] «Гур­ханы ят тутуп, соңра унудан адам, оны диңе бир гүнә иши себәпли унудар. Бу ягдай Ал­латагаланың: «(Эй, ынсанлар), сизе бир бела етсе, диңе өз эллериңиз билен эден ишиңиз (гү­нәңиз) себәпли етер. Ол көп (гүнәлериң җе­засыны бермезден) багышлар»[2] аяты билен кесгитленендир.

Su heleylerden yadadyk!

Bu habary ozum gazetden tapmadym , yone basga biri tapyp bir sitede goyupdyr , menem bu site goyayyn diydim , sularyn hacan sonuna yeterlerkaray.

DİPLOMALI SEKS KÖLELERİ!
Aksaray'da polis, Türkmenistan'da çocuk doktoru, gazeteci, bankacı, öğretmen ve hemşirelik gibi meslekleri olan 20 kadını gözaltına aldı..

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, önceki gece 'fuhuş yapıldığı' iddia edilen Aksaray'daki bazı eğlence mekânlarına yönelik operasyon yaptı.

Çap ediljek kitapjyk üçin ýazgylary seceliň!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Kitapjyk barada has ginishleyin maglumaty shu yerden okap bilersiniz!

Men in wajyp shertlerini shu yere yazyp, sholar boyunca sahypadaky yazgylary shu yerde teklip etmeginizi hayish etmekci! Berlen linkde bolsa kitapjygyn ayratynlyklary barada tekliplerinizi yazyp bilersiniz!

Ynha, hazire denic yazylan in mohum shertler:

Sahypalardaky ähli ýazgylardan bölümler döretmeli diýen karara gelipdik, ynha, şeýle:

1- Kitapjyk 40 sahypadan ybarat bolup biler;

Vahdet hepdesi Gutly bolsun

Salam Adamlar! Shu yyl 19 mart Muhammet pygamberimizin (saw) doglan wagty diyilip hasaplanya! Shonyn uchin bir hepdelap Vahdet hepsei bellenya! Hemmanizi gutlayan.
P.S.Kandil gijleri diyilya turkche...turkmenche gynansagam bilemok...

Syndicate content