Din

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Çagalary ynandyrmak (degişme)..

*türkçe bolany üçin ötünç sorayan, aranyzda köpüniz türkçe bilyaniz, eger köp talap etseniz, türkmença hem terjime ederin, yöne wagt gerek. :)
saglygynyz. (bu bir degişme, öykeleşmek yokdyr)

Uzman Din Adamı (UDA) amcaları, okulda evrim teorisini öğrenen çocuklara, insanın maymundan geldiğini söyleyen bu teoriye inanmamalarını söyler. Bunun üzerine çocuklarla arasında şöyle bir diyalog geçer:

Çocuklar: 'Peki amca biz maymundan evirilmediysek nasıl olduk?'

UDA: 'Sizi Allah yarattı.'

Çocuklar: 'nasıl yani?'

Regaib kandiliňiz mübärek bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bu gije juma gününe baglaýan gije bolanlygy mynasybetli, Regaib Kandilidir. Bu kandil, dinimizde "Mübärek üç aýlar" hökmünde bilinen Rejep aýy bilen başlap, Şaban aýy bilen dowam eden, rehmeti, feýzi we bereketi bol bolan Remazan aýy bilen gutarýan hözir we ruhy möwsimine girýänligimiziň hem habarçysydyr.

Regaib kandili barada has giňişleýin türkmençe maglumaty hiç kim goýmasa, bugün-erte, enşallah, özüm goýmakçy!

Häzir bolsa, bir-birimizi bu babatda gutlap bileris! Ilkinji gutlag we dileg menden:

Yaşayan In Beyik Intellektuallar

Geçenlerde dünyan in uly intellektual adamlary saylandy.

1-jisinden başlap 10-jysyna çenli barysy Musulman asylly adamlar. Köpüsem Yslam filosofy hasap edilyar.

Bu saylawdan çykan netijeleri görüp mena begenyan, Hudaya şükür Musulmanlar intellekt taydan has galkynan diyip buysanyan.

Ine ilk 10 adam:

1- Fethullah Gülen >>> Din Alymy (Türkiya)
2- Muhammad Yunus >>> Ykdysadyyatçy (Bangladeş)
3- Yusuf Al Qaradawi >>> Din Alymy (Müsür/Katar)
4- Orhan Pamuk >>> Edebiyatçy (Türkiya)
5- Aitzas Ahsan >>> Hukukçy (Pakistan)
6- Amr Khaled >>> Din Alymy (Müsür)

yslamda zenanyn roly erkekden pesmi?

salam,
yslamda zenanyn roly erkekden pesmi?

*musulman erkek musulman bolmayan ayala öylenip bilyar, emma musulman ayal, musulman bolmayan erkge çykyp bilenok, diylip bilinyar..
*köp yerlerde ayalyn yarym adamdygy, meselem namazda, bir ayal yarym jemagat bolup bilyar. yada şayat tutulanda 2 ayal, bir adamyn yerine geçyar..
miras paylaşylanda hem ayala az berilyar, erkege köp.
* dünyade zenana garşy gazapda, musulman yurtlaryn önde bolmagy.
* bir erkegin 4 ayaly alyp bilmegi, ayalyn bolsa dine bir erkege çykmaga hakynyn bardygy..

Gecirimlilik barada

Salam ildesler!
Sonky dowurler blog acsam , dine kemcilikler barada yada syyasata degisli kopurak yazdym , su gun kellame taze pikir geldi.
Durmusymyzda in kop mataclik cekyan zatlarymyzdan biri bolan , birek-biregi bagyslamak , gecirimlilik barada yazasym gelya.Goraymane bu bu mowzuk gaty mohum dal yaly gorunya, men pikirmce bolsa beyle dal , eysem oran mohum.
Halkymyzy , yokary ahlaklar bilen yaraglandyrmak , kamil nesil yetisdirmekse su sypatlar uly rol oynayarmyka diyan.

Din ylymyny aljak bolsaňyz...


Soňky bloglarda esasan Din barada köp gürriň edilýär. Eger yslam dini bilen gyzyklanýan bar bolsa onda şu sahypadan öwrenip bilersiňiz Meniň GARAGÖZLILERIM :) www_ylmyhal.narod.ru/
Ähli ylmyhaly birleşdirlen faýl görnüşinde öz kompýuterňize göçürmek isleseňiz ylmyhal.narod.ru/ylmyhal.its

Uslybyň ähmiýeti barada

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýene diplomadyň açan bloglaryndaky bolan gyzgalaňly jedelleri ýada salyp, soňam Monte-Kristo-nyň açan blogyny, aýratynam, poahf atly agzamyzyň ýazan altyndan gymmatly ýazgysyny okap, şu blogy açaýyn diýen pikir aklyma geldi we açdym :)

Ilki bn dini mowzuklarda iki üýtgeşik diniň agzalary arasyndaky ýazgylaryň hörpiniň nähili bolmalydygy barada poahf-yň ýazgysyny bärigem goýmak isleýärin:

"Diplomat"a Sorag ???

Sorag: YSLAM DINININ KEMÇILIGI NAME?

Hormatly DIPLOMAT;

Sen barde bize hristianlyk barada yazyan, Injilden ayatlar goyyan, bir zatlar öwretjek bolup der dökyan, minnetdar.

YÖNE sen bilmeli bir zadyn bar, hakyky Musulman adam hiçhaçan Hristian (yada başga) dinini kabul etmeyar!

SEBABI:

1- Musulmanlar edil Hristian we Iudeylerin ynanyan Hudayyna ynanyarlar;

2- Musulmanlar Hristian we Iudeylerin kabul edyan Pygamberlerine (Adam, Ibrahim, Yusup, Süleyman, Dawut, Musa, Isa ...) ynanyar we bularyn barysyny dogrulayan Muhammet Pygambere ynanyarlar;

3- Musulmanlar Töwrat we Injilde buyrulan ahlaky kada kanunlaryn barysyny berjay edyar.

Iman. Öz dinimizi tanalyň!

Iman – bir zada ynanmak, bir zady tassyklamak, bir kişiniň aýdanlaryny kabul etmek diýmekdir. «Iman» sözi ygtykat bilen manydaş bolup, teslim bolmak – boýun egmek manysyny hem öz içine alýar.

Ullakan hayish

salam agzalar!!!
mana shu mowzukda komek edayinda!!!
menin uly doganymyn 4 yashly ogly yogaldy, doganym hemde kakam dagy uchin chaganyn olumi hakda bilgi gerek yagny turkmenche.
Eger mumkin bolsa hakykata dogry giden dini bilgilerden shu bloga yazayin. Men son alyp okar yaly berjek bolyan.
talyplar.comdanam aldym welin o yerde kan dal ekeni.
Kim name bilyan bolsa yazaysyn
esasanam agalar size yuzlenyan!!!

Syndicate content