Degishmeler

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

::..saçynyzy nahili onartyarsynyz..::

Ertiriniz hayyrly bolsun(Giç yagşy) yumşajyk agzalar!(oyun edyan aranyzda gap gatynyzam bardyr hökman) Aranyzda kelem bardyr welin esasan saçlylara yüzlenesim gelyar..(yagny ep erkeklere) Gepin gysgasy parehmahara (dellekhana) saç onartmaga gideninizde dellege nahili edip onar diyyaniz.. Hatda nahili stilde onartyarsynyz... Obada heni birine hayyş edip tersine de syrdyryp bolyar welin esasan daşary yurtlardaky dellekhanalarda diyeninizi (stilinizi) nadip düşündiryarsiniz... Bu zatlary janygyp yazmagymyn sebabi yanja dellekhanadan çykdym...

Şu gezeklik rugsat ediń ýazmaga.................

Hawa hormatly agzalar!
Men şu sahypanyń uzak wagtdan bäri hereketdedigini, bu ýerde dünýäniń ähli künjeginde Allanyń nygmat hökmünde beren howasyndan dem alyp ýaşap ýören türkmen ildeşlerimiziń öz pikirlerini açyk-aýdyń beýan edýändiklerini görüp örän begendim. Siziň bu ýerde ýazan makalalaryňyzy okap gördüm. Şoňa laýyklykda öňerti aşakdakylary Sizden haýyş etmegi özüme müwessa bildim:

toydan ön-son

Toydan ön (Yokardan aşak okan!)

Erkek:Elbetde men indi durubam bilemok,
Gyz: Gideyinmi?
Erkek:Yok aklyn ujundanam geçmesin.
Gyz:Meni söyyanmi?
Erkek:Elbetde.
Gyz:Meni aldatdynmy?
Erkek:Yok,beyle zat nadip aklyna gelyar!
Gyz:Meni öpermin?
Erkek:Hawa.
Gyz:Meni urarmyn?
Erkek:Hiçwagt!
Gyz:Sana ynanyp bilermikam?

Toydan son (Tersine okan!)

...:::...taze yyl ...:::...

Hapbi Nyuw Yör hörmetli agzalaR!

Haýsy kompýuteri almaly: Mac ýa PC?

Ine karar bermäge belki kömek etjek youtube wideo:


Mac or PC? :D

Hokman gorun!

Gaty gulkunc eken, men-a gulup-gulup yykyldym, sizem hokman gorun!!!


Goshgy aydip berene telpek sowgat!

Salam cagajyklar. Nahili yagdaylarynyz?

1)
Kim goshgy aydip berse telpek bermekci.

Ayazbaba gelsene
Saydimizi gorsene
Bir kommentjik yazayin,
Telpejigmi bersene

Yokarky goshgyny yazmak bolanok, onunden aydayin. Basga zat duzin.

2) Menin kimdigimi bilenede taze yil ucin kop telpek sowgatlar bar.

3) Taze yil arzuwlarynyzy mana private message bilen ibermage bashlaberin.Telpek goy

: : ( : ukyda gezyanler : : ) :

Salam Hormatly agzalar! Okuwlar işler (...) onatçylykmy?..
Bu gezek name diyjek bolyarka diyip içinizden geçiryanizi bilse boljak... Gepin tümmek yeri köpümiz yurtda(opşit:)) da bolup görendiris.. 20 adamyn arasynda bolsa hökman gije gepleyan, düyşünde gülyan, ya da aylanyan bardyr.. Terbiyeçi bolup görenler hasam gowy bilyan bolmagy mümkin.. Ya da yaman erbet hor çekyanler.. Gelin şolar barada yazjak bolalyn gyzyklyja bir zatlar çykmazmyka?...

:: gepleşikler ::

Salam hormatly agzalar..!

::..MUGALLYMLAR GÜNİ ..::

MUGALLYM
Mekdepde her mugallym öz okatmaly sagadyny okadyp, galan wagtyny öýünde ýatyp geçirse, çaga köçe terbiýesini alar. Köçede bolsa ol çilim çekmegi, betlik etmegi öwrener. Eger biz geljekki neslimiziň köçeden çekilmegini islesek, hökman maşgala terbiýesini hem mekdep terbiýesini göwnejaý guramalydyrys. Biziň ertirimiz şu günki çagalaryň

Syndicate content