Degishmeler

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

:::: edep burçy :::::

Salam eziz agzalar we gadyrly myhmanlar!

Oran gen waka

Salam gadyrdanlar menem gyzykly birzat paylasasym gelyar hemmamize malim cagakak bir erteki seylerak bir erteki bardy yone men hazirki yazjagym uytgesik wersiyony sizinem goni yadynyza duser baslangyc synpynyz:

Hakyky* Studentin Sypatlary

Salam gadyrly agzalar!

Hudaya şükür hemmamiz (köpümiz) student, yagny talyp.

Talyplaryn yaşayşy (edil tasin haywanlanky yaly) yaman "birhili" bolyar.

Kabir studentler(in kakasy) bay bolyar, kabirleri garyp.
Kabirleri işlemeli bolyar, kabirleri keypçilik edyar.
Kabiri bezdelnik, tuniyadec, yalta, ... bolyar.
Kabiri filosof yada romantik yaly, agajyn üstünde yada suwyn gyrasynda oturyp oylanyar.

Umuman herhili student bar bu dünyade.

Siz özüniz haysy studentlardan?

:: sünnet barada hemme zat::+

Salam oglanlar! Nahili yagdaylar? Azar beryan bar bolsa aydyn ow bile gaçaly.. :P garaz taze we hezil bir blog açjak welin inşalla ön bu tema hakynda blog açylan daldir.. gözletdim ö za welin kan zat çykmady.. yatlap bilyan in uzak yatlamamyz mydy name midi... gepin gysgasy barde sünnet etdiripdirler birinin ogluny .. Özünden soradym.. "Özün gitdinmi kesdirmage ?" diysem hawa diydi.. hayran galaymaly.. "Agyrdymy ? " diydim.. Yo.. diydi.. "Bildirmedem..".. Garaz kol urup agyrmaz yaly edyan ekenler.. ey bize hayp dalmay.. garaz sünnet hakynda hemme zat..

Gyzlara okap gormegı maslahat beremok

Yzly yzyna okamagynyzy hayysh edyarın

bolup gechen gulkunj vaka

yalana mengzesh bulup gechen chin vaka.
bir gun chorekchiden chorek almaga gitdim . 14 dane chorek al didiler . barip 14 dane sanap aldim . oye gelip sanasalar 10 dane (yalngish sanan bolmali)
Ertesi 7 sani 100 tumenlik berdiler 500 tumenlik chorek al dyyip.pula seredman 700 tumen berip 500 tumen lik chorek alip bardim .
3lenji gun chorek almaga barip chorek aljagh bolsam jubimde pulum yok . gelip yangadan gitdim .
oye gelemde manga degip aytdilar: senem oylenaymeli bolup sin . bir oye chorek brip biljek!

::kireyine kwartira::

:::kireyine kwartira::

Essalam hormatly agzalar we myhmanlar!

...???...synaglar nahili geçdi... ???....

Salam okuwçylar! (Salam diyin hany meni ablom etman:) Oturyn !

:::sagbollaşmak burçy:::

Bolya onda hormatly agzalar! Saglykda görüşyançak.. janynyz sag görjeginiz gowy ruhunyz belent bolsun.. türkmenlerin sabollaşma şeklem diysen gyzykly we waşi... her gezek sahypadan çykjak bolyan welin bir zatlar kem yaly.. pikirlenip pikirlenip şu gün tapdym.. sagbollaşman zat etman çykyp gidiberyan ekenim.. sizde de şeyle yagday bolyamy?

Syndicate content