Degishmeler

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Anekdot...

Lazin biri (Lazlari TC-de ya TTM-de okanlar has onat bilerler) yoldan gidip baryarka, 5 m onunde yerde yatan muz=banan gabygyny group:”Wah, yene yikylmaly boldum-ow!” diyip zeyrenipdir.
Bellik: Bardaki Inlis we Shotlandalara dushundirjek we guldurjek bolan birinin diline tuy bitten ekeni, olam ayratyn anekdot.

Alkaş diysanim..Azrak içmeli-da..

Toydan son iki alkaş gijan yary öylerine gidip baryalar. Asmanda ay bolsa şol jadylayjy gözelligi bilen bularyn yollaryny yagtyldyar. emma bular birbiri bilen şonyn "ay" my "gün"mi diyip dawalaşyp baryalar. Ahyr önlerinden bir yaş yigit çykyar. Yaş oglana:
- Gardaş sen oyasyn, şu asmandaky günmi ay?
yaş yigit oylanyp oylanyp şu jogaby berdi:
-Agalar bagyşlan, menem bu obadan dal-a...

şertmi?

Aman aga gazyetde taze prezident saylawlarynyn şertlerini okap otyr:
- 1-nji şerti: 40yaşdan uly bolmaly, 2nji şerti: 5 yyl ülkeden çykmadyk bolmaly...
yanynda çay içip oturan Yemşik aga garap
- Ahow Yemşik diyyan-a bu şertlerin hemmesi mana gabat gelya, menem öz dalaşgarligimi yglan etjek
- sen name dallirap yörminay?
- şert mi?...

Günün bet degişmesi..

rus, türk we türkmen synaga giryarler. synag şerti: sana pişik berjeklermişin we senem şol pişige köp çaga dogyrtmaly.
onam rus giryar otaga, 1-2 sagatdan 3 sany çaga pişik bilen çykyar..
türk giryar otaga, 4-5 sagatdan sonra, elinde 8 sany çaga pişik bilen çykyar..
gezek türkmene gelyar. türkmen giryar otaga. 2 sagat geçyar çykanok, 5 sagat çykanok, ahyrynda 7 sagat son yanynda mürrüjek, horja, yarawsyz yekeje pişik bilen çykyar. türkmen gaharly, gazaply:
- hay, nejisler!! mana erkek pişik beripdirler-a how!!!!

Telpekler (1 kisiden 3 sany)

Bu yazgi ucin

  • Bayram 3 telpek goyyar we yazyar: "Senin kop gowy yazan zatlaryn entagem yadymda :D"

— çopan :)

Gününg şorta sözi

Awtobusa serhoş biri münýär. Çaýakanyp barýan awtobusda ol oturyp bilmän ýanynda oturan aýalyň üstüne gaýtarýar, aýalyň eşigini görer ýaly edenok. Aýal gyryrmaga başlaýar:
-Haý, doňuza meňzeş doňuz! Içip içip doňuza meňzäp gidipsiň-ä!
-Özüňe bir seretsene, sen kime meňzeş...

— Gününg şorta sözi

Gününg şorta sözi

Indi diyya kompyuter, biologya,matematika olimpiadachylar Kysmat Perişdesi(Kader Melegi,geljekde name boljagyny yazyan)inin yanyna baryalar.Olimpiadachy pahyrlaryn bar aladasy -hachan medal alarkak diyen sorag ya da alyp bilermikak. Onson kompyuter olimpci soraya
-Men nache yildan medal alyp bilern? diyya.ONson Perişde:
-Yene de 4 yildan diyip jogab beryar. Komp. olimpci:-Men ona chenli uchurym bolyp gityan,yetişmeyan diyip aglap gidyar.
Onson matematika olimpci soraya
-Men nache yildan medal alyp bilern? diyya.Onson Perişde:
-Yene de 3 yildan diyip jogab beryar. Mat. olimpci-Menin ona chenli uchurym bolyp gityan,yetişmeyan diyip ol hem aglap gidyar.
Ine onsong barden biologya olimpiadachy Perişdanin huzuryna chykyar weli yangky Perişde aglap başlayar. Bio. olimp anngkt-tangk bolyp sorayar-Name uchin aglayan?
-Sen yene iki yildan medal alyan yone seni Fatiha iberyaler diyip jogab beripdir.

— Gününg şorta sözi(Yöne degişmedir,çyn dal)

Gününg şorta sözi

Rice:Bush bugun name etsek-ka?Ugandada demokratiya yokmyşyn!
Bush:Ugandada nebit barmy?
Rice:Yok
Bush:Gabyr etsenay onda,name uchin demokratiya akideli?

— Gününg şorta sözi

Degishmeler

Bu yerde degishmeler goyalyn. Yone bashga sahypalardan alyp goymalyn dine olara link berelin. Inlis Rus degishmelerini turkmenca gecirip shu yere goysak gowy bolardy.

Syndicate content