Sohbetdeshlik

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Adalat we merhamet...

Omar ibni Abdulaziz Hazretleri basinji halyfa ve ikinji Omar diyip tanalan, Emeviler dovletinin halyfasy, adalaty we merhameti bilen shohraty yayran bir ynsandy. Takwa sahybydy, ozi hem takwanyn miwesi diyilse yalnysh bolmazmyka diyyan. Cunki onun kakasy Abdulaziz ibni Mervan hem adalatly, ynsap eyesi we dindar bir adamdy. Ejesi Hz. Omaryn ogly Asymyn gyzydy.

Iň Dogry Din Yslam!

Ýapon alymy Masaru Emoto, Su Molekulalarynyň üstünde ylmy barlag işlerini geçirýärka Kur`an ýada Azan okalyp durka, sudaky molekulalar emele gelen kiçijik tolkunlardan owadan altyburçlyk düzümlere çykýandygyny gördü.

Masaru Emoto ýaňy ýakynda Müsür döwletüne gidip Kair Ünwerisitedinde geçiren ylmy-barlag işleriniň netijelerini, öz kärdeşleri bilen paýlaşdy.

Hormatly Diplomat! Gel ...

Salam Diplomat agam!
Gel sen mana oz dinini we hakykatlaryny dusundir, eger ikna edip bilsen men senin dinini kabul edeyin, eger edip bilmesen gel sen menin dinimi kabul et. Telpek goy

Salam

salam dosler.menem su wagtdan Su saytda agza bolip sizin araniza gosldim yone bu sayt teswirler.coma yetermika?indy gormely .

Taze agza men diyp tema achyanlary yigrenyadim

Salam! Ufff, gaty chylshyrymly ikenay ya wap'dan girenimdenmikä? Yöne her name diysenem talyplardan kän gowy. Teswirler yapylany bari, agzalar bolup, yetim tokly yaly bolup herimiz bir yerdn cikdik, kimiz ertir.coma, kabirimiz talyplara, biraz köpugörenlermiz facebook'a ay umuman dagadykda. Köp kelle agyrtmayn: said'yn adminlerna teklibim(eger ba bolsa, talyplarda yok iken)
1. Wap version please
2. Shahsy habarlashma(ba bolmagam mumkun, entak görup yetishmedim hemme yerni)

Orsýetdäki pully okuwlaryň käbiri barada

"Diňe Türkmenistany tankyt edýäň" diýip gaty görjek bolýanlar bar öýdýän, men diňe tankyt bilen meşgullanamok welin, janyň ýananda ýazýaň, olam şoň ýaly ýagdaýlar bolýar. Başga wagt elem degenok, begenmeli ýerinde begenip, geçiberýäris.

dashar yurd mughallimi

salam eziz turkmen dostlor. barde IRAN(eyran)da dashari yurdlara gididb mughallimchiligh edmeg uchin exam ghoyulyar her yylda. mughallimlaring bir nache yyl tejribeleri bar bolsa shol examin de belli bir barmi alib bilseler dashar yurdlara gidib okodmak mumkin bolya. turkmen mughallimlar hem shol examine ghadnashya TM e gidmek uchin. TM de parscha okoyan barmikam .parscha okuchi barmikam ?

kerim aga

diydiler diydiler diydiler kan zat.
Kabirisi angsat kopusi kyn zat.
Angsadyn hemmeler bashar diydiler.
Kynyn basharmakda ish bar diydiler.
Kynam bolsa shudur wesyet diydiler.
DINE KYN ZAT SHOL MUKADDES DIYDILER...

Türkmen dili

Salam gadyrly dostlar! Hemme kişin okuwlary, işleri gowudyr diyip umyt edyan. Men bir pikirimi paylaşmak isleyan. Öz yutdundan başka yerde bolsan islar-islemez ol dili ulanyan, yöne bir türkmen bilen gepleşende ol dilde gepleşmek ya kabir sözleri ulanmak hökmanmy? Bu aslynda öz dilimizi doly bilmeyandigimizin bir alamaty dalmi? Elbetde başka dil öwrenmeli yöne ikisinem arassa geplemeli diyip pikir edyan.
Şonun yaly gepleyan maşgalan çagalary hep bu endigi dowam etdirjegi malim... Öz dilimizi goramak bize bagly!

Üç Müñ Türkmeniñ Durmyş Bilen Göreşi...

SSSRyn Owganystany basyp alyşyndan sonra Pakistana sygynan türkmenler, 1950-nji yillarda Sowet rejiminin eden-etgiligine çydaman, watanlary Türkmenistany terk edip Owganystana göçüpdiler. 30 yilyn dowamynda iki watan çalşyrmaga sezewar edilen türkmenler, hazirki yagdayda Pakistanyn paytagty Yslamabatdan 80km uzakda yerleşyan Haripuri immigrant lagerinde toyundan gurylan jaylarda yaşayarlar.

Syndicate content