Basga

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Avtobusly gurrun-Главное не падать

Goryan welin tmolympiadyn yagdaylary men gidemson kan bir gowy dal oydyan. Bu nabolush in sonky gezek on bir sagat mundan tazelinipdir?!
hay borda, ST-in aydyshy yaly "biz geldik indi gyzykly".
Garaz bolup gechen waka sheyle.
mundan bir-iki hepde ong, Choganlydan shahere gidemde dachan awtobusuna mundim. Bosh yer bar ekeni oturdym. Gyramda bir turkmen yashuly,onumdede bir ors yashuly, ustubashyndan alkogolyn ysy gelyar, yanymdaky yashula bir zatlar gurrun berip otyr:

New York bn London arasyndaky menzeshlikler ve tapawutlar

Martyn sonunda New Yorka gidip geldim ve indi sho tayda goren kabir uytgeshikleri ve menzeshlikleri yazayin diydim. Ilki bn New York hakinda bashlayin. Yollar diysen planli proyektli chizilan nirdedigini tapmak gaty ansat. Meselem; on 5th avenue 34th street diysen derrew tapip bolyar. Gaty gin tutyan meydani bar.Public bus yada train hich hili ullanar yali dal. Haysi tarapa gidyandigini bilmesen ters tarapa gidiberyan shol yerde metroda ishleyan adamlar yok baram bolsa tapylanok. Kocheler arassa bolsada yerin ashagina giryan velin hakikatdan yerin ashagindadigini bildiryar.

Men Kimay?

köplenç men öz-özüme "Men Kımay?" diyp sorag beryan.Yone shuwagta chenli kanagatlandyryjy jogap tapyp bilmedim.
Kawagt özümi sada oglan kawagt krutoyja sayyan.Garaz mena shuwagta chenli özümi tanap bilmedim.
Dine men sheylemikam ya sizdede bolyamy?

ogrı

george bush ak tamda yıgnak edyarmış.Yıgnakda dünyanini kurtarmak ve dünyaya demokratiyanı getirmek barada planlarını aytyarmış.biraz wagtan sonra bush amerikadakı in beyik bankların birinin talananlıgı baradakı habarı alyar.Bush hayran galıpdır bu nahili bolup çünkü in beyik ogrılar menin yanımda otır ahırın diyipdir.

internetde halamayan zatlarynyz..

Yadyma düşyanlerden,
- messengerde zatda uly harp bilen yazsalar bolamok
- türkmen bolup türkmençe yazanlarynda "y" harpynyn yerine "ı" harp yazsalar halamok

Atabay Çargulyyew aradan çykypdyr!

Radio işgari we Turkmen Cafe sahypasynyn agzasy, Diktor Döwlet Annageldiyewin aytmagyna göra, türkmen estradasynyn ussa aydymçysy Atabay Çargulyyew aradan çykypdyr!
Mena integem ynanyp bilemok!!!
Atam yatan yerin yagty jayin jennet bolsun!!! (((

Skelet kellesi, mazar açmak..

Hazire çenli adam skeledini görmedim.
Yöne sonky döwür, gaty gyzyklanma dörap başlady.
meselem, diyyan, otagymda skeledin kellesi dursa, hatda stolymyn üstünde dursa, gaty gowy bolardy diyip pikir edyan.

Pikrimçe, adam skelet kellesi satylyan-a daldir, tm-de yerlerde hem dolyp yatan yer yok bolsa gerek.
Yöne gonamçylykda, mazarlarda bardyr, yöne mazarlary gazmak, gadagandyr, hatda jenayat bolmagam mumkin, el-yeterli adam skelet kellelerini nirden tapyp bolarka?
Başdan geçirmeleriniz, tejribeleriniz bolsa, gürrün berayseniz. :)

Oylanma-Gynanyaň

Salam hemmeler!
Ekinde berbaşagay bolup yoremsoň bärik gelmäne kän el degenok. Men boljak, sizem saglyk-amanlykmy? Gepi kän uzadyp oturjak däl, käwagt içim gysanda goşgy düzýän we bu gezekki goşgymam yene-de siziň bilen paýlaşaýyn diýdim. Mundan soň goşgy düzerinmi, düzmerinmi biljek däl, ýöne düzäýsem gelip yene-de şu blogda paýlaşmak umydy bilen!!

Gynanyaň

Käte oýa batyaň durmuşyň hakda,
Ýeňişleriň hakda, ýeňlişleň hakda,
Ýatlamak nähili agyram bolsa
Düzedip bolmajak ýalňyşlaň hakda.

Gynanmana sansyz sebäp bolsa-da,

BAHAR BAÝRAMYÑYZ MÜBÄREK BOLSUN!

Tmolimpiýadyñ agzalary we myhmanlary bolan gözel gyzlarymyz! Siziñ ähliñizi şol sanda mährem enelerimizi we gelin-gyzlarymyzy bahar baýramy bilen gutlaýaryn!
Ajaýyp bahar paslynyñ gelmegi bilen bütin zemin janlanýar, al-elwan öwüsýär.
Beklide, gelin-gyzlaryñ şeýle ajaýyplyga, gözellige deñelýänligi üçin, baharyñ ilk başynda bu baýramyñ bellenilmegi makul görülendir. Baharyñ haýsy gününde bellenerse-de tapawudy ýok, çünki bu paslyñ ähli gününi hem enelere, gelin-gyzlara bagş edilen baýram diýlip yglan edilsede azmyka diýýän.

Syndicate content