Basga

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Istanbul Yatlamalary

Slm Agzalar.

Passport bilen baglanyşykly meseleler

Men täze passport alman gaýtdym. Sebäbi dogluş hakyndaky şahadatnamamy Amerikada galdyrandyr öýdýärdim. Görüp otursam ol asyl Türkmenistanda ekeni. Birem toý zat bolup, alada kän bolup, garaz alyp bilmedim.

Indi bilýänlere 1-2 sorag. Şol passpordy daşary ýurtda gezip ýörkäň alyp bolýarmyka? Ýagny men häzir Amerikada, şol passpordy alyp bilmerinmikäm? Passporda 25 ýaşaňda ýelmenýän surady ýelmetdirip bilerinmikäm şu Amerikada? We iň soňky sorag, köne passport haçana çenli ýöreýär?

Bilýänler habar berse, köp minnetdar we hoşal bolardym.

Estoniadan Yatlamalar

Slm Agzalar.
shu wagt Estoniadan yazyan.Kichijik yurt. 1.5 mln halky bar ve 700 muni orslardan ybarat. Iki dil gecherli yone dovlet edaralarynda dine eston dili gecherli. Eston dili biraz Shwetlen ve Finlen diline menzeyar.
Shu wagt gitmeli boldum yzy bar

Gadyr bilmezlik hakynda!

salam olimpiyatçılar,hal-ahwalınızı soramak bilen men bir blog girmek isleyan, gadyr name? we gadyr bilmezlik name? men bir rap dinledim,asia öydyan aydyanlar,rapin ady nabilsin gowy aydym durmuş hakkında bu aydımı dinlap dogrudanam biz hiç zadyn gadryny bilmeyaris öydyan diyip pikir etdim,bu rap mende bir tüysli oylanma getirdi ,bu aydımı dinlap gören bolsanyz,öz pikirlerrinizi yazsanız belkide biz internedin,bu saytın gadryny bilelin! :) MENİN BİR NAÇE SORAGYM BAR:
1)gadyr name?
2)gadyr bilmeyanler kimler?
3)nankörlük gadyr bilmezlikmi?

Globallashmak näme?

Salam hormatly agzalar we myhmanlar!

Men bu ýazgyny diskusiýa etmek üçin açamok. Internetde türkmen dilindäki maglumatlary baýatmak üçin ashdym.

"Globallashmak" adalgasy ilkinji gezek 1980-nji ýyllarda ykdysadyýetçiler tarapyndan ulanylyp bashlanýar. Bu adalga soñky döwürde adamlaryñ ýashaýysh durmushynda aýratyn orna eýe boldy. 21-nji asyrda has-da ýiti duýlup bashlanan globallashmak prosesi häzirki wagta dünýäni bitewileshdirmek ýa-da ählumumylashdyrmak maksadyna gulluk etýär.

Kompýuter satjak

Salawmaleýkimler!
Men Dell'den bir gowy deal görüp, öz inime kompýuter aldym. Ýöne ol kompýuter gelmeli wagtyndan giç geler (delayed) diýen email alamsoň, gidip Toshiba bir laptop alyp geldim. Dell laptop'y hem almagy goý bolsun etdim telefon edip.

Emma şoň yz ýanyndan, Dell laptopyňyzy wagtynda getirýäs diýen email aldym. Soň Dell'e jaň edip eýýäm başga laptop alandygymy aýtdym, olaryňky gerek däl diýdim. Olaram "al, $100 düşeli" diýdi.

Kumirleriniz uchin eden in gen galdyryjy hereketleriniz!

Kumirleriniz uchin eden in gen galdyryjy hereketleriniz!
Heriniz hachanam bolsa bir yildyzyn fanaty bolup gorensiniz! Bu hasam duygulan, emosional yagdayin in dartgynly wagty – yetginjeklik dowrunde yuze chykyar.

Toy cakiligi

Salam gadirli saytdashlar!

Sizi 22 iyulda geciriljek Durmush Toymuzin dabarali agsamina cagiryarin!

Hokman gelin..:)

Bellik: Toy sowgatlarinizi hem yatdan cikarman!:)

Adres: Margush Toy zali. Bayramali shaheri.
22 iyul/Carshenbe guni..19:00

Facebook, messenger we beýlekileri aýyrmak barada

Men facebook'y aýyrdym. Sebäpleri kän, adamyň şahsy infosy paş edilýä. Okaýan ýeri, käwagt adres we telefony we ş. m. Muň ötesinde, käbir iş berýänler, Amerikada, adamyň şahsy sahypalary barmy gözledýä. Onsoň seň facebook sahypaň biderek bolsa, gowam däl işiň üçin.

Muň üstüne ýene sebäp, wagt alýar. Aý men öňi-soňam ony az ulanýadym, aýda 1 gezek zat girýädim, ýöne aýyraýyn diýdim. Şoň ýalyrak.

Oylenjek wagtyn tapylyan gyzlar barada

Men her kimin yagdayi sheyle bolyarmy biljek dal, emma men oylenjegimi bilyanime ep-esli wagt boldy. Sebabi men kabir zatlary onunden planlayan adam, elbetde bizin planlarymyz nache uytgemage meyilli bolsa-da.

Syndicate content