Basga

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Obamadan sapak almaly

Turkmenistanyn kop ugurda encheme yurtlardan we yagdaylardan sapak almaly. Men Obamanyn siyasadyny doly yzarlamok we kabir yerlerde ylalashamok, emma onun achyk, goni we edermen gurleyshini halayan. Ine yene bir halan zadymy shu gun youtube'de gordum:
http://www.youtube.com/watch?v=0pqzNJYzh7I&feature=featured
The YouTube Interview with President Obama

Gelin 2000-2500$ sowalyn

Adamlar, bilshiniz yaly, mende on garshylashylmadyk "problema" bar - pul sowmak :D

Hawa, bu $2500 juba ursan, sowmasanam bolyar, yone hasabymda bolmadyk puly hasaba goshmanjyk sowsamam bolyar diyip pikir edyan. Birem ol bayrakda belli sebapler uchin sowmak maslahat edilenson, "alsamam sowaryn" diyip pikir edyadim. Goryan welin, sowmasamam bolyar, yone sowsamam bolyar...

Täze ýylyňyz bilen!

Gutlaýaryn!
Täze ýylda iň gowy arzuwlaryňyz hasyl bolsun!

PS Temada minimum 10 söz bolmasa açdyranok ekeni, 10-a ýetendirä?!

Pluralism ve Indivudualism

Agzalar gaty gorman men muny ilki teswirlerde goydum belki aranyzda ol yere girmeyanleriniz bardyr barde okarsynyz hem sizinde bilyan ve diyjek zatlarynyzy bileyin diydim.

Turkmenistanda bolyan zatlar barada sorag!

Hmmmm... Menem bir zatjyk goshayayin onda! Azyrak chekindim welinem, biraz gaharymy getiryan habar:
Gechen hepde tanyshlaryn biri Turkmenistandan geldi. Aydyp beryar:
Turkmenistana baranymyn ertesi gunu gyz'yma(devu6kama) jan etyan:
-Sen nirede?
-Men oyde.
-Name, bu gun ish yokmy? ya ishden chykdynmy?
-Yok, eyyam 3-4 gun bari kafelaryn barysy yapyk!(nache gun diyeni 100% yadimda dal)
-A name boldy?
-Yashulyn garyndashlary kafe achypdyrlar, mushderi(klient) az baryar ekeni. Shon uchin 1 hepde hemme kafelary yapmaly etdiler...

Küýkini gör düzelder !!!

Hormatly tmolympiad agzalary!

Bouyges

Salam Hormatly agzalar!!!

Garaşsyzlygynyň 18 ýyllygy gutly bolsun.

Eziz ilim ertir ýagny 27. Oktýabr Türkmenistan döwletimiziň düýbüniň tutulmagyna 85ýyl, garaşsyzlygyny almasyna bolsa 18 ýyl dolýar. Bu şanly sene mynasibetli siziň hemmäňizi tüýs ýürekden gutlaýaryn. Baýramlaryňyz gutly bolsun.Goý ýaşyl baýdagymyz elmydama al asmanda pasyrdasyn. Ýeneki ýyllara ýurt parahatçylygynda Garaşsyzlygymyzy gutlamak hemmämize nesip etsin.
Ýaşasyn Garaşsyz we Bitarap Türkmenistan

Gyzykly sozler

Salam agzalar,

Adam durmushyna syn etsen gaty gyzykly we gen. Adamda gurlemek ukyby bar bolansan durmushynda her hili natanysh ya-da tanysh sozleri ulanyar. Ya ozi bilyan yaly ulanyar ya-da duybinde manysyny bilmeyanem bolyar. Gelin bu mowzukda-da kim nahili sozleri dushup hich manysyny dushunman gechen sozleri yazyp dogry manysyny tapalyn. Isle dini soz bolsun isle-de dunyewi manydaky sozler bolsun. Yone dini manydaky sozleri kopumiz bilmeyas oydyan. Garaz gelin shular barada pikir alyshalyn.

salam bn.

Selbishka doglan günüň bilen!!!

Şu gün Selbi agzamyzyň doglan güni geliň hemmämiz üýşipjik gutlalyň ony! Ýogsa ol-a hemmämizi gutlap ýetişýar :)

selbishka ýetip gelen doglan günüň bilen! Arzuwalaň, dilegleň hasyl bolsun! Saglyk bolsun! :))))
Güler ýüzüň elmydama şeýle şadyýan bolsun!!! :D

Syndicate content