Basga

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Şu dünyade iki hili ynsan bar...

Şu dünyade iki hili ynsan bar. Biri gepleyan, ikinjisi durmuşa gerçiryan. Gepleyan ynsanlar oturan yerlerinde hemme problemalary çözyar. Onun üçin hemme zat ansat, yöne hiç kime peydasy yok. Pikir eden zadyny hakykata geçiryan adamlar bolsa hemme wagt beyleki adamlary hem öz yzyndan alyp gidyar. Bize gelende biz haysysy bu adamlaryn?! Oturan yerimizden mesele çözyasmi ya hakykatdanmy...?!

Tomusdamy?!

Çagalyk wagtymyzda 3 ay jogap diyerdik tomusa. Hazir bolsa başgaça, adamyn etjek işine göra üytgeya. Kimilerine bir pursat, kabirlerine dynç alyş, kimilerine staj, a kabir binesiplere bolsa yaz okul (menem alypdym) :D. Her kim name diysede bu wagty gowy ulanan köp zat elde edyar. Ene-atan maşgalan yanynda bolmak, öz gözel ilinde isleyşin yaly gezmek, türkmen toyuna gitmek (bu arada toya gitmeyanimize naçe wagt bolday :D) hem nesibe işi. Garaz şu sapaklardan uzaklaşmagyn in gowy pursady.

Hemme kişa tomusada gowy dynç alyş arzuw edyan... :)

Bagt!

Ynsanyn bu dünyadaki yzynydan ylgayan in esasy zady. Kimileri bu gizlin zady tapmagy başarya, kimileri bolsa hemme zada eye bolmagyna garamazdan ony tapyp bilman durmuşyn lezzetinden mahrum galya. Elbetde bagty tapyp hem öz yakyn göryan adamlary tarapyndan satylyanlaram az dal. Adamyn içinde gizlin, tapmagy kyn, her adamyn eye bolmak isleyan zadynyn ady bu. Elbetde her kişi üytgeşik zatlarda gözleya bagty. Arzuwym hemme kişin bu durmuşda bagtly bolmagy. Aslynda bagtly adamlaryn özüni görmegin özi hem bagt dal mi?

Daşary yurtda okamagyn özi...

"Ylym, medeniyet, dil... öwrenjek" diylip gidilya daşary yurda okamaga. "Öwrenilenokmy ya?" - ynanjym öwrenilyandir. Yöne sonky döwürde okuwy öz wagtynda gutaryan türkmen okuwçylarynyn sany öran az. Watanymyza bolan söygümiz üçin asyl universiteti birinji gutarmaly halymyza. Men 2 yyl bari Türkiyede okayan. Bu wagtyn içinde " Men bardaki alyan stipensiyam(bursum) Türkmenistandaky aljak aylygymdan köplay, okuwy uzadanymyn zyyany yok" diyyan köp oglan gördüm. Gyzlary tanamok, okuw yagdaylaryny bilemok, umydym olar beyle daldir.

Asgabat-Stambul Gatnawy?

Salam Talyplar!

Asgabat-Stambul aralygyndaky gatnawyn wagtlaryny bilyan bar bolsa yazyp bilermi, sizden hayys.

sag bolun komeginiz ucin :)

Toy Cakylygy...

Salam! Armanda egindesler!

"Trofimenko Prize" we "Brennie E. Hackley, Jr. Award" atly bayraklary alaydym oydyan

Hawa dostlar, yene-de bir begenchli gunlerin biri. Bizin uniwersitedimizin, U. of Delaware, himiya fakultedinin beryan in beyik bayragy - Skinner bayragyny alaydym oydyan. Entak resmileshdirilen habar chykmady, yone aydyshlaryna gora sheyle. Bayrak elbetde sertifikadyn yany pullyja gelyar, bilshime gora 2000-2500$ aralygynda bolmaly.

Habar doly resmi bolanson internetdaki habarlaryn linklerini yelmarin, nesip bolsa :)

Indi dalirap bellemage gideyin :D

EDIT: Bagyshlan, bu bayragyn netijeleri entek belli dal, alanym Trofimenko Prize atly bayrak ekeni. "Bary-yogy" $500 :D

sorag

salam bilen gozel shaghuliwaning shygyr we oylanmalarini nirden tapip bolar?

Turkmenhalky.com

Gadirli tmolympiad agzalari,
Ilki bilen hemmanize Salam. Arada men tanishlarimin biri ( bile bir univerda okayas) turkmen halkinin dostluk saydini achdi. Adi: turkmenhalky.com
Bu sayt taze achildi we entak sonki derejesine yetmedi, yone uje tayyar... Shol sayda girip, oz oy-pikirlerinizi, maslahatlarinizi yazsaniz oran begenerdik.
Ahir sonunda bu zatlar dine men dostuma dal, eysem barimiza gerek dalmi?
;)

Syndicate content