Basga

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Eurotrip Yatlamalary

Ynha menin yene bir gysga ve doly bir syyahatym yenede sonuna geldi, indi ozallar yaly kan howeslenip yazasym gelmeyar olam menin yaltalygymdan yone kabir zatlaryda hakykatdan siz bn paylashasym gelyar sebabi mumkinchiligi bolmayanlar barden azda bolsa bir zat owrenip galsa Turkmenler uchin gowy bolar. Bu gezek men 5 yurda aylanmaga chykdym ve jemi 8 shaherde bolup yzyma gelip durshym, indi sholardan az owlak yatlamalara bashlayin.

What iS MİG33v42? ThE bEST pLAce For cHAt wiTH FrİeNds. PleaSE JoiN. ThanKS

nu koroche siz join edin song gorürsiniz ne oldugnu.

Uniwersitetde okamak kyn ekenii-i...:'(

- Alýo!
- A-alýo! Alýo pe-peregoworny?!
- A gyz, a gyz! Eşidilenok!
- Alýo, ejee!
- A, e, kakaň how durak! Alýo!
- Kaka!
- Eşidilýärmi?
- Aýýýý...
- Aý, bu nä... Näme boldy?
- Waý, daşary ýurtda okamak kyn ekenii...:(
- Dagy näme, ejeň öýi bardyr öýdýäňmi?! Daşary ýurtdyr-da, kyndyr...
- Aý kaka.
- How?
- Ýol-a ýaman kän pul gidýälaý walla...
- İlleriňkem gidýärmi?
- Hawa.
- Şu bara okuwyň gutarýança gaýrat et. Geleňsoň ataň gowja maşyn alyp berer...
- Aýýýý...
- Ýene näme?

Tomus 2010- Dushushyk

Salam.
Shugun, ýagny 20.08.2010 gununde ahyr dushushygy gurnap bildik. Agsham sagat 7lerde Yimpashda dushushdyk.
Gatnashan agzalar:
Mylayym
Dunya (leyli)
Abat
Tomiris
Ata aga
Lewlion
Bayat Hajy.
(loverman hem geljek diydi welin birhili dushunship bilmedik.)
aA aga we garadag hem geljekdiler welin, gyssagly ishleri chykdy. Ata aga hem gelip oturyp salamlashyp, göni jyrdy :)
Dushushyk hakda aytsam gowy gechdi, tmolympiad hakda kan gurrun hem edilmedi aslynda.. Bayat Hajy dishleri dagy dökulip garry daýy bolanson, ustunden kän gulundi :D:D

Durmuş akymynyň bize täsiri

Hemmänize gyzgyn salam. Men bir zada ünsünüzi çekesim gelyär yagny durmuş akymynyň bize täsiri hakynda. Durmşuň akymyny öz dusunsume gora sheyle kesgitlayin: adamlaryn gundelik edyan gurrunleri, media , adam gatnasyklary, issizlik derejesi, klimat. Elbetde her kim durmus akymyna ozuce belli bir kesgitleme beryandir. Asyl mesela geleyin. Su yokarda sanap gecenlerim adamlaryn planlaryny oz yolundan 90 hatda 180 gradus uytgedip bilyar. Mysal berjek bolsam men turkiyede okayan wagtlam ozume gora planlarym(ish, okuw, biznes) bardy.

Umsumligin sesi (ruhumyzdaky goz yashlarymyz)

Birgun bir dostym Turkiyeden geldi. Hal-yagdayini soradym, Turkiye barada soradym. Ol hem Turkiye barada aydyp berdi. Yone sheyle diyenine geng galdym:"Shol yerde men turkmen diyilende kopusi birhili garayan ekeni. Shol yere baran turkmenlerin arasynda yaman zatlar edyanler, aldakcylar...bar. Sholaryn derdinden turkmenleri yaman goryarler. Indiki gezek gidenimde ozume Orta Aziyadan bashga bir milleti diyjek." Men sheyle yagdaya oran gynandym. Sheyle bir seretyan: yapon ya yewreyler bir halk bolup yashayarlar, yeri gelende bir-birine komek edyarler.

Bileje bolsak

Salam, tmolympiadyn agzalary we myhmanlary. Men sizden pikir almakchy. Kellamde sheyle bir sorag bar? Name ucin biz dunyade bir uly guyc dal?

Söygi

Söygi... Hakyky kelle agyry :)(oyun). Belki adamynyn durmuşdaky in lezzet alyan duygusy. Yürekden, arassa duygy bilen bir zady başka hemme zatdan üstün tutmak. Ara daş bolan yagdayynda köp kişin was-wasa bolyan, name edyarka; yakynynda bolanda bolsa tersine bolan duygysy. Umuman yeke kişi söyülyar, yöne kawagt daşda ya da yakynda bolanda da kabir sebaplerden ayra düşülyar. Bir zat welin aşigar, koplenç duygylarymyz düşünjelerimizden üstün çykyar we derrew durmuş gurulyar. wagt geçmegi bilen pikir ayralyklary başlayar, şeylelik bilen agzalalyk.

Erkeklerin gözünden "Gyzlar".

Salam gadyrly tmolympiad okyyjylar.Yagdaylarynyz nenen. Shu yerde bir kitapdan alan yazgym barada gurrun alyshsak nahili bolarka?

Öperseniz beyefendi DEĞİLSİNİZDİR,
Öpmezseniz adam DEĞİLSİNİZ.
İltifat edersiniz “YALAN” der,
Etmezseni...z bırakır GIDER.
Her isteğine evet derseniz KARAKTERSİZ" olursunuz,
Karşı çıkarsanız ANLAYISSIZ.
Çok yanına giderseniz “SIKILDIM” der,
Az giderseniz küser.
İyi giyinirseniz “ÇAPKINSIN” ; der,
Dikkat etmezseniz zevksizlikle suçl...ar.
Kıskanırsınız “HUYUN KÖTÜ” der,

Kadın Dili: Bükçe

-Oğlum haftaya düğünün var, bir baba olarak sana bazı konularda yol yordam göstermem gerekiyor.Bugün ben sana dil öğreteceğim. Dilin adı Bükçe. Kadınlar tarafından kullanılır. Sen buna “kadın dili” de diyebilirsin.

-Kadınların ayrı bir dili mi var?

-Tabii ki. Eğer kadın dilini bilirsen bir kadınla yaşamak dünyanın en büyük zevkidir, ama bu dili bilmezsen hayatın kararabilir. O yüzden bir kadınla mutlu olmak isteyen her erkek Bükçe’yi öğrenmeli.

- İyi de niye Bükçe?

Syndicate content