Basga

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

dashar yurd mughallimi

salam eziz turkmen dostlor. barde IRAN(eyran)da dashari yurdlara gididb mughallimchiligh edmeg uchin exam ghoyulyar her yylda. mughallimlaring bir nache yyl tejribeleri bar bolsa shol examin de belli bir barmi alib bilseler dashar yurdlara gidib okodmak mumkin bolya. turkmen mughallimlar hem shol examine ghadnashya TM e gidmek uchin. TM de parscha okoyan barmikam .parscha okuchi barmikam ?

baryñ aydyñ agajanH-a derdimi.....

2 gun bari teswirler.com yapyk.
bu yazgymy agajanH okasa, jogap bersin....
okamasa-da oña yetiriñ derdimi....

teswirler bolmasa demim gysya.
demimi gysmasynlar!
gysmasynlar.
gysmasyn.
gysma.

Taze blog (hosh gal)

Bir dovurler ihlas bilen yazyan saydimda hich kim online daldigni goremde yaman ginandim.
Shutayda onler hormatli moderler bardi. Olaram bugun galmandir, hosh gal tmol...

Taze blog (hosh gal)

Bir dovurler ihlas bilen yazyan saydimda hich kim online daldigni goremde yaman ginandim.
Shutayda onler hormatli moderler bardi. Olaram bugun galmandir, hosh gal tmol...

Taze blog (hosh gal)

Bir dovurler ihlas bilen yazyan saydimda hich kim online daldigni goremde yaman ginandim.
Shutayda onler hormatli moderler bardi. Olaram bugun galmandir, hosh gal tmol...

Taze blog (hosh gal)

Bir dovurler ihlas bilen yazyan saydimda hich kim online daldigni goremde yaman ginandim.
Shutayda onler hormatli moderler bardi. Olaram bugun galmandir, hosh gal tmol...

Taze blog (hosh gal)

Bir dovurler ihlas bilen yazyan saydimda hich kim online daldigni goremde yaman ginandim.
Shutayda onler hormatli moderler bardi. Olaram bugun galmandir, hosh gal tmol...

Taze blog (hosh gal)

Bir dovurler ihlas bilen yazyan saydimda hich kim online daldigni goremde yaman ginandim.
Shutayda onler hormatli moderler bardi. Olaram bugun galmandir, hosh gal tmol...

geçmişden suyji yatlamalar...

salam gadyrdan Tmolympiad saydynyng garryja agzalary!

hemmaniz hoş geldingiz! az wagtlygam saydymyz yene hereketlendi, ozuma gaty tolgunyan(elim titrap dur zordan dogry yazyan). uyshenimize gora geling biraz konani yatlalyng, gechmişden gurrun edip gulusheling. tmolympiad geçmişinde eyyam nache kişini uchurym edip, naçe kişini oyerdi. elbetde yatlanama, paylaşmana gurrunimiz kopdir hemmamizde hem...

Mundan soň tmolympiady näme etmeli?

Köpden bari tmolympiad passiw. Şonyň üçin bu saýdy birzat etmeli. Şeýle duruberse kim bilýä soňa baka ýapylyp gitmegem mümkin. Kimiň nähili pikiri bar? Men pikirimçe öňki bloglary aýry bir bölüm edip goýmaly we saýdy okuw hakynda bir saýt etmeli. Mende bir pikir bardy okuw.info (okuw.com domaini alypdyrlar) diýip saýt açyp içinde undergrad, grad okuwlar hakynda(nädip girmeli, näme gerek we ş.m.) bilgi goýmaly diýip ýone web hakynda hiç zat bilmämsoň gury pikir bolup dur. Siz näme diýýäňiz?

Syndicate content