Basga

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

"Hayyrly gurle, ya-da gurleme"

Yene-de bir zatlar aytmak islegi pespallik duygusyndan one gecdi, gecdi-de barmaklarym su mowzuga esas boljak zatlary yazmaga baslady, ellerim ikisem asak tarapa, oykeli halda barmaklarym haydayar, goya menin yuzume arkasyny owurmek bilen mana "sen bu zatlary yazmak isleyanligin barada cunnur oylandynmy, ozuni gorkezmek niyetin bilen yazmayanyna eminmisin?" diyip sorayan yaly.

haydarabad

men hindistanda nadip ispanca owrenerkam diyip alada edyadim. yone herekede bereket diyilyani hakykat. ispanca gepleyanlerin klubyny gurduk. hindilerin hicisine rugsat yok diydik. gelenler dine ispaniyadan we latin amerikadan. tejribeleri paylasdyk, bile wagt gecirdik. gowy tarapy olar ispancadan basga dili bilenoklar...

Hayys

Oglanlar dogrusy yorite bu mesele ucin sahypanyzda yer eyeleyanim ucin bagyslan emma sizden hayys, gezip yoren yerlerinizde baklaska cisirmage niyetlenilen pet preformlaryn bahasyny bilelinle, barde gaty gowy sowdasy bar, nace gramy nace dollar, preformanyn yuzune marka basyp bolsa hasam gowy, transport we beyleki harajatlary nahili, yurdumyza getirmegin kepillendirmelerini getiriji oz ustune alyarmy? Su we beyleki meselelerde komek edip bilmesinizmi? Habarlasmak ucin

Pikirler tohumjyklar yalydyr

Gowy pikirlerin, gowy habarlaryn tiz yayramagyna gosant gosmaly. Adamy we Dunyani janly saklayan gowy pikirlerdir. Sonda bizden nesillerimize, ilimize, adamzada bahar mowsumi yaly ajayyp durmusyn galmagyna sebab bolorys.

Pikirlerimizi baydak mysaly biri-birmize gowsurylmaly, bugun biz ony durmysa gecirip bilmsegem, bir gun geler eye cykan tapylar.

Gowy pikirler, erbet pikirlere garsy harasat bolup, tupan bolup gopmaly, seydip tohumlar mysaly bir yerlere dusmeli, sonda su beren, eken, gogerden tapylar belki.

blackberry

salam doganlar we jigiler men onden yazip yoren adam dal welin bir zat uchin sizden komek isleyan hayish gayrat edip tmcell 3g bilen nadip blackberry 9700 bold internede girip bolyar. sizin komeginizie masalahadynyza garashyan

Leyli we Mejnun

-Yoluny yitiren Mejnun, çöllerde Leyli, Leyli diyip dolanyp gezyaka biri ona,

-Ah dali,Leyli öldi, diyipdir.

-Şükürler Hudayjana,diyip şükredipdir Alla Mejnun.

Gara habary beren adam hayran galyp :

-Ah dini imany dagan adamjagaz! Hem onun üçin yanyan, hemde beyle diyyan, ayip sana ! diyipdir.

Mejnunyn jogaby gaty oy pikire batyryan şekildedi.

-Ol ay yüzlüden, her gezek gowulygyny isledim,yöne elime zat geçmedi. Yamanlygyny isleyande hiç zat alyp bilmesin. Çünki bir gün Aya sorapdyrlar :” In kop nameni halayan? diyip.

salam

salam doslar men taze araniza goseldim sizlerden bir soragim bar bu saytin bolisy nahili ,telpek nahili almala dosondersenizda sag bulin.

Dynç günleri gyzykly geçirmek

Salamwaleýkim gadyrly tmolympiýadyň okyjylary we ýazyjylary! :-) Gyzyklanyp okaryn diýseňiz dynç günlerini gyzykly geçirmek barada ýazasym geldi. :)

Köp adamlar dynç günlerine sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar, şol güne ýetenlerinden soňam köplenç iki zat bilen meşgul bolýarlar, ýagny uky bilen telewizoryň öňünde ýatmak ýa-da oturmak. Ýok! Geliň üýtgeşiklik girizeliň :)

Ýagdaýa görä kiçiräjik (bir günlik) gezelenç etmek, ýagny, başga şäherlere ýa-da etraplara, taryhy ýerleri bilen, ýaşaýjylary bilen tanyşmak.

Zehin we ukyp

Salam tmolympiad.org saýtynyñ agzalary!

Men bärde täzeligimi aýdyp oturmagyñ zerurlygy ýokmyka diýýän. Men Üljegül, bu ýazjagym hem bu saýtdaky birinji mowzugym bolar.

Geleliñ onda asyl tema.
Türkmençilikde köplenç bir adama "zehinli" ýa-da "zehini dash ýarýar" diýilmegini eshidýänsiñiz. Bu haçan diýilýär, haçanda dogrudanam bir adamyñ zehiniñ güýçliligne göz ýetireñsoñ diýilýärmikä diýýän.

Ýöne ýene bir zat: adam ukyplam bolup bilýär. Köplenç shu ukyp bilen zehiniñ ýerini çalyshýarlar.

hayran galaymaly

bugun name bayrammay? 5 adamy birlikte birinji gezek goryan... tarih:07. 09. 2011

Syndicate content