Okalyn!

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Azajygam bolsa turkmence wikipediya komek edin!!!

Salam hormatly tmolympiad.org agzalary. Bilshiniz yaly Wikipediya taslamasy turkmen dilinde hem bar. Turkmen dilindaki Wikipediya entek osmedik we makala sany bashga yurtlarynka seredende az. Gynansakda ol yerde azajyk agzalar yazyarlar. Dogry olaryn wagty hem azdyr. Belki sizin aranyzda bize komekleshjeginiz bardyr. In bolmanda oz welayatynyz, obanyz, mekdebiniz ya bolmasa tutyan futbol komandanyz barada maglumatlary yazyp gaydyn. Olar barada on temalar acylgy yone sholaryn arasyna goshaymak galyar. Eger siz oz tutyan futbol komandanyz barada maglumat yazjak bolsanyz ashakdaky gornushde yazylyar:

Ýar senden

Bilbilleri ýesir eden güli-handan
Ýa, reb, habar bilerinmi, ýar, senden!
Ýedi yklym maňa görüner zyndan,
Ýa, reb, habar bilerinmi, ýar, senden!

— Magtymguly Pyragy

Turkmenistanyn taze ayna kombinaty(super habar!)

Yany tazelikleri okap otyrkam turkmenistan.ru sahypasynda gordum
Китайские партнеры построят в Ашхабаде стекольный комбинат

Контракт на строительство «под ключ» стекольного комбината в Ашхабаде подписали вчера Министерство строительства и промышленности строительных материалов Туркменистана и консорциум компаний «Capital-Lonqji Sci-Tech Co., Ltd» и «SINOMASCH» (Китайская Народная Республика). Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru со ссылкой на информацию Государственной службы новостей (ТДХ), общая стоимость объекта, ввод в действие которого намечен на февраль 2009 года, – 67,38 млн. долл. США. Финансирование работ будет осуществлять банк «Экспорт-импорт» (КНР) в виде льготного кредита.

ertekiler

men kichikam gaty kop erteki okayadym.
esasanam Myunhgauzeni gowy goryadim.
Myunhgauzen oz bashdan gechirmelerini ozi aydyp beryan bir gahryman.ine sholardan kabir bolekler.

Bir gun men irden oyanyp galamyn aynasyndan seredip gorsem,aynamyn onundaki kolde bir topar yabany ordeklerin yuzyanligini gordum.
men elbetde beyle mumkunchiligi elimden gidirip bilmezdim,goni tupenimi aldymda eshigimem geymani kole ygladym.howlugup yglap barshyma badyma gapa kanyshdym,gapa sheyle erbet degdim welin gozumden uchgun chykyp gitdi.men muna uns bermani yglap gitdim.kolun yanyna bardym,agachlaryn arasynd

Shy web sahypanyn maksatlary we shol maksatlara yetmegin tarleri

Hormatly agzalar!
Shu sahypa belli bir sebap bilen achyldy. Wagt gechdi niyetler we maksatlar uytgedi. Hazirki maksadymyzy in gysga sheklinde "medeniyetli, watansoyer, halal we turkmenchilige hormatly bolmagy propaganda etmek" diysen bolarmyka diyyan.
Shu yerde gowy niyetlerimizin hemmesi bar elbetde. Siz oz pikirlerinizi "tmolympiad yn geljegi we teklipler" diyen temada yazip bilersiniz.

Hakykat we kanunlaryn 3 basgancakda emele gelmegi.

Bir yerde okapdym:

Hemme hakykatlar 3 tapgyr bn emele gelyar, ynha olar:

1-Ilki bada taze cykan kanun/hakykat ucin hemmeler:"Ha-ha-ha, beyle-de bir kanun bolarmy?" diyip gulerler;

2-Kanun agraslyk we berklik bn yerine yetirilip bashlanson welin, shol kanuna garshy dish-dyrnak bolup garshy cykarlar we bolmazlygy ucin ellerinden gelenleri gaygyrmaz;

3-Hic zat edip bilmejeklerini gorubem:"Ay, name-de bolsa, shu kanun boljakdy, bizim boyun bolubereli-le!" diyyaler

Ynha, sheydibem kanunlar yorelga giryar.

Na derejede dogry, uytgap biler.

Sizin gorushleriniz, tejribeleriniz, m

Hydyr Amangeldi «GÜNÄ»

GÜNÄ

hyýaly sahna
awtor. Hydyr Amangeldi

40 ýaşlaryndaky bir adamyň ýatak jaýy. Alagaraňkyda ol adamyň uklap ýatandygy görünýär. Onuň ynjalyksyz ýatyşyndan düýşürgeýäni, basyrganýany bildirýär. Düýş ýaly bolup şol gahrymanyň, ýöne geýnüwli eşikde başyny tutup, çök düşüp, ukuda ýatanyň başujynda oturany görünýär. Ol biziň gahrymanlarymyzyň biri Günä bolmaly.

Günä: - Off! Ýadadym. Ýadadym men ynsanyň akmaklygyndan, Keýpi-sapa gezek gelende, nebsine gezek gelende ejizliginden ýadadym.
Şeýtanyň sesi: - Ha. Ha. Ha. Hany, ynsanda akyl bar, wyždan bar, gaýrat bar, namys bar, erk bar diýen bolýadyň-a.

Birinji roboti yasan turkmen - Al-Jazari

Menin yadima dushyar, gecen yil mekdebimizde birinji roboti yasanin bir turkmendigi barada yazgi asypdylar. Ol yerde her hili shekiller zatlar bardy, yone men kan ynanmandym shonda.

Duyn bosh wagtymda Wikipediada aylanip yorkem, Al-Jazari makalasyna dush geldim. Ol yerde yazilanlari okap diysen begendim, yanimdaki dostymada gorkezdim.

Al-Jazari kim? Gelin azajik tanalyn.

Ibn Ismail Ibn al-Razzaz Al-Jazari orta asyrlaryn gornukli Yslam alymy, mehaniki injeneri bolan. Onin eden ishleri kan, yone meni in guwandyrani, birinji humanoid (adama menzesh) roboti yasanlygy. Yende guwandyran zat, internetdaki beyleki sahypalar "Turkmen" diyip yazyar.

TÜRKMENIŇ

Jeýhun bilen bahry-Hazar arasy,
Çöl üstünden öser ýeli türkmeniň;
Gül-gunçasy – gara gözüm garasy,
Gara dagdan iner sili türkmeniň.

— Magtymguly Pyragy.

Her yaşda bir zat öwrendim. (Oylanma)

Jackson Brownun 'Durmuşdan name öwrendik' kitabyndan göwnüme yaran bir yazgy:

her yaşda bir zat öwrendim

* Özümi şatlandyrmak üçin beylekileri şatlandyrmaklygy öwrendim Yaş:13

* Bir çaganyn öylenmek meselesini çözüp bilmejekdigini öwrendim Yaş: 24

* Bir çekişmani gowuluga baglaman uklamaga gitmezligi öwrendim. Yaş: 29

* Adamyn özünden köp problemaly biri bilen öylenmelidigini öwrendim Yaş: 31

* İş yerinde romantik baglar gözlemeli daldigin öwrendim. Yaş:31

* İşledyan adamlarymyza garşy gowy hereket etsek olarynhem müşderilere şeyle edyanligini öwrendim Yaş: 49

Syndicate content