Okalyn!

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Ahal-Teke atlary hakda

Famous Akhaltekes:
Absent
Winner of the Prix de Dressage at the 1960 Olympics in Rome. In 1968
Absent was named the “World’s Best Sporting Horse.”
Dancing Brave
Winner of the 1986 Arc de Triomphe Race. Dancing Brave holds the
record for the highest price ever paid for a horse; US$50 million.
Melekush
In 1956 Nikita Krushchev presented Melekush to Queen Elizabeth II of
England. He was described by the Royal Equerry as Britain’s “best
horse.”
Buccephalus
The famed favorite horse of Alexander the Great.

Magtymgulynyň goşgularyna sözlük we düşündiriş

Çeşme: Magtymguly. Saylanan eserler. Yaşlar üçin. – Magaryf, 1983
Magtymguly. Saylanan eserler. Aşgabat. 1993

A
Ab – suw
Aba – 1. erkekleriň geýýan ýeňsiz, yüňden dokalan giň oýluk kysymly üstki eşigi, 2. ata, kaka

Gadagan edilen Tolstoý

Tolstoý hakykaty gözläp geçen adam bolupdyr. Şonuň üçin hem onyň käbir gymmatly ýazgylary hem tsar Nikolaý II döwründe hem Sowýetlerde gadagan edilipdir.

Meselem:

  1. Sosializme garşy
  2. Rewolusiýa garşy
  3. Nikolaýyň ölüm jezasyna garşy
  4. Patriotizme garşy

Sahypanyň düzgünleri !

Sahypanyn duzgunlerini, tertipliligini we peydalylygyny saklamak uchin filtrlemeli yerler filtrlener, galany hem gerek sayilsa okalanda peydaly boljak shekilde tertibe goyular. Eden etdilik, islan zadymy islan wagtym/yerimde yazaryn yaly zatlar dine forumyn gysga mohletli meshhur bolmagyna garshy dal bolunan yerlerde edilmage rugsat berilyar, Tmolympiad yaly yerlerde dal!

Duzgunler ashakda:

"Gurhan yekejedir, üytgedilmedi, kyyamata çenli goralar!"

Musulmanlaryn dilinden düşmeyan bir gep bar:
"Injilin birnaçe görnüşi bar, emma Gurhan yekejedir, üytgedilmedi, kyyamata çenli goralar!.."
Yalnyşmayan bolsam, şu sözler Gurhanyn içinde hem yazylan.

Yany gonşy blog'a göz aylapdym; şeylede "diplomat"* bilen "yarym kilo" söhbet edipdir, kellame köp pikirler geldi.

Olaryň şan-şöhratlary bakydyr

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bize il-halkyň öňünde iş bitiren adamlara belent hormat goýmagyň nusgasyny görkezýär.

Goşgulary söýýänleriň burçy 7

Salam agzalar we myhmanlar!

Sahypada köp goşgy goýuldy, içinde türkmen şahyrlarymyzyñ goşgularyndan we tmolympiad'yñ höwesjeñ ýaş şahyrlarynyñky hem bar. Yöne näçe goýulsa-da, tüweleme ýene-de köp. Goý, şeýle-de bolsun. Ine-de bu temanyñ 7-nji bölümine ýetdik.
Geliñ, bu temada halan goşgularymyzy ya-da içinde halan käbir bentlerini goýup, öz pikirlerimizem yazyp duralyñ!
Degişmeli, satiriki goşgulary bilýäniñiz bar bolsa ony hem goýup bileris!

:: mekdep durmuşy barada::

Salam hormatly agzalar! Onatmy yagdaylar?

Ine soz beren blogum. "Zakazlara yagny isleglere gora gosgular"

Hawa seyle blogy acjakdygyma onurak kabir kisilere soz beripdim. Ine-de sol beren sozum. Hemmanizi blogumda hos gorduk!
Ilki bilen size bir zat bildiresim gelyar. Su blokda her kimin hayysy boyunca isleg bildirlen temadan gosgy duzuljek yada sol temada yazylan gosgular goyuljakdyr. Her kimin hayysyna yetisilman biliner yone eger menden basgada isleg bildirlen kisa gosgy goyup biljek bar bolsa olara hayysym mana goldag berseler oran minnetdar bolardym. Hawa indi hayyslary alyberelin yone sol bir temadan 1 den kop isleg gelse onki goyulan gosgyny gorkezerin.

Syndicate content