Okalyn!

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Turkmen yaslaryna, dasary yurtda okuw jaylarynda okayanlara "ALARM"

Turkmen yaslaryna, dasary yurtda okuw jaylarynda okayanlara "ALARM"

***inlische bolany ucin gaty gorman****

TURKMENISTAN: RULES SWITCH HAMPERING YOUNG SCHOLARS FROM STUDYING ABROAD
7/28/09

Print this article Email this article

Bookmark and Share

Globallashmak näme?

Salam hormatly agzalar we myhmanlar!

Men bu ýazgyny diskusiýa etmek üçin açamok. Internetde türkmen dilindäki maglumatlary baýatmak üçin ashdym.

"Globallashmak" adalgasy ilkinji gezek 1980-nji ýyllarda ykdysadyýetçiler tarapyndan ulanylyp bashlanýar. Bu adalga soñky döwürde adamlaryñ ýashaýysh durmushynda aýratyn orna eýe boldy. 21-nji asyrda has-da ýiti duýlup bashlanan globallashmak prosesi häzirki wagta dünýäni bitewileshdirmek ýa-da ählumumylashdyrmak maksadyna gulluk etýär.

Mübärek üç aýlaryňyz gutly bolsun!

Salam hormatly musulman doganlar!

24-nji Iýun öňümizdäki hepdäniň 3-nji güni mübärek üç aýlara girýäris. Şol mynasybetli, bu mübärek üç aýlar barada sizler bilen öz ene dilimzide degişli maglumatlary paýlaşmak isleýäris.

REJEP-ŞABAN-REMEZAN:

“Allahümme bärik lenä fi Rejebe we Şaban we bellignä Ramazan”
“Ya Rebbi, bize Rejep we Şaban’y mübärek eýle ve bizi Ramazan’a gowuşdyr.”
* Her gün şu doga okalýar,
* Lä ilähe illAllah, kelime-i töwhidi her gün müň gezek gaýtalanýar.

Pähimiň hem paýhasyň poeziýasy

Pähimiň hem paýhasyň poeziýasy.

Bu tema “Goşgulary söýýänleriň burçy” -8nji bölüm hem bolup biler. "

Dumanlyk

Salam gadyrly myhmanlar we agzalar!!!

::medeniyetler gapma garşylyklary barada ::

Salam mahriban agzalar.. ! Saglyk amanlykmy?

Ispaniya vs Turkmenistan, yada yakynda gechirilen Mendeleev Olimpiadasy barada gysgacha

Salam gadyryly ildeshler.
Kabirlerinizin bilshiniz yaly mekdep dowurlerinde mana fizikadan olimpiadachy bolmak nesip etdi. Shon usti bilen men birnache gezek dashary yurtlara halkara olimpiadalara gatnashyp bildim.Men muny owunmek uchin aydamok, prosto son kabir yazjak zatlarym uchin gerekli bolanlygy uchin fakt yada gury informasiya hokmunde yazmaly bolyan.

MAGTYMGULYNYÑ ŞYGRYÝET GÜNLERİ

MAGTYMGULY SÖZLE HER NE BİLENİÑ,
ÖZÜÑE KEMLİK BİL, AÝTMAN ÖLENİÑ.
TARAŞLAP ŞAGLATGYN KÖÑLE GELENİÑ,
SENDEN SOÑKYLARA ÝADYGAR GALAR.

Gurdugym aslynda bilgil, bu zeminiň myhydyr,
Erer ol erkan mydam, budur ki türkmen binasy.

Terki-dünýä eýleýip, gelse rakyplar gaşyna,
Bil, polatdan bina bolgan, budur türkmen galasy.

Teke, ýomut, ýazyr, gökleň, Ahal ili bir bolup.
Kylsa bir jaýga ýörişni, açylar gül lälesi.
* * * *
Köňüller, ýürekler bir bolup başlar,
Tartsa ýygyn, erär topraklar-daşlar,

soltana hat

Письмо турецкого султана к казакам
Предложение Мехмеда IV.

Mubarek Dogum Hepdaniz Gutly Bolsun!!!

Bismillahirrahmanirrahim! "Bismillah her hayryn bashydyr" Hz.Muhammet(s.a.w)
Essalatu wessalamu aleyke Ya Resullah!

http://www.yslam.info/category/1/
http://www.tmolympiad.org/?q=node/1309

Syndicate content