Okalyn!

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Nagmat Nazar toýuna çagyrýar

Salam agzalar!

Nagmat Nazar asyl Baýramaly TTMli oglan, özi kompýuter/informatika ugry boýunça olimpiadalara gatnaşan. Biz bilen deňräk, bizden kiçiräk olimpiadaçylar tanaýandyr.
Hemmäňizi* toýa çagyrýar.

Toy 26/07/2008-de Mary wel. Turkmengala etr. 27-nji oktyabr d/b.

*Hemmäňizi diýende, isleýän barybermelidir, sahypanyň bar agzasyny çagyrýar. Pahyr bilenokdyr, bu sahypanyň 2000 agzasy bar :D

Uslybyň ähmiýeti barada

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýene diplomadyň açan bloglaryndaky bolan gyzgalaňly jedelleri ýada salyp, soňam Monte-Kristo-nyň açan blogyny, aýratynam, poahf atly agzamyzyň ýazan altyndan gymmatly ýazgysyny okap, şu blogy açaýyn diýen pikir aklyma geldi we açdym :)

Ilki bn dini mowzuklarda iki üýtgeşik diniň agzalary arasyndaky ýazgylaryň hörpiniň nähili bolmalydygy barada poahf-yň ýazgysyny bärigem goýmak isleýärin:

"Diplomat"a Sorag ???

Sorag: YSLAM DINININ KEMÇILIGI NAME?

Hormatly DIPLOMAT;

Sen barde bize hristianlyk barada yazyan, Injilden ayatlar goyyan, bir zatlar öwretjek bolup der dökyan, minnetdar.

YÖNE sen bilmeli bir zadyn bar, hakyky Musulman adam hiçhaçan Hristian (yada başga) dinini kabul etmeyar!

SEBABI:

1- Musulmanlar edil Hristian we Iudeylerin ynanyan Hudayyna ynanyarlar;

2- Musulmanlar Hristian we Iudeylerin kabul edyan Pygamberlerine (Adam, Ibrahim, Yusup, Süleyman, Dawut, Musa, Isa ...) ynanyar we bularyn barysyny dogrulayan Muhammet Pygambere ynanyarlar;

3- Musulmanlar Töwrat we Injilde buyrulan ahlaky kada kanunlaryn barysyny berjay edyar.

Konferenciya & Seminar

Salam gadyrly agzalar.

Ylym we bilim yaman gin zat, naçe öwrensenem yene az.

Ylym we bilimin öwrenilyan yerlerinden biride "söhbet" şeklinde geçirilyan konferenciya we seminarlardyr.

Mekdepde, uniwerde, işde, ... her yerde, her dürli temalarda konferenciya we seminar geçirilyar.

Bu blogy açmagymyn sebabide, bizin (bolan yerimizde, dürli temalarda) gatnaşan konferenciya yada seminarlarymyz barada gysgaça aydyp berelin, öwrenen zatlarymyzy öz aramyzda paylaşalyn.

:::: edep burçy :::::

Salam eziz agzalar we gadyrly myhmanlar!

Gazpromun ikiyuzlulugi

Gasprom CEO' sy Aleksey Miller su ayin basinda European business congressde cikis edende seyle diydi China, USA and EU Turkmenistanin gazina eye boljak bolyar emma prove edilen gas reservi yok diyip cikis edyar ve ozleri bizden gas almak ucin jan edyar. Su habari okamda prezidente ozum hat yazasim geldi emma Prezident hasapli adimler edyandir. Eger esitmedik bolsaniz Putin heniz Prezident mahali Nabucco gas pipeline'nina garsi kan basgaca yollar alip bardi.In sonki sertnamalardan 1-2 sanisi Bulgaria b/n sertnama gol cekdi ve South Stream diye proyekte gol cekti.

Finans Inženerligi we Kredit Riski

Taryhy: Finans Inženerligi ugry 1973-nji ýylda Robert Merton, Myron Scholes we Fisher Blackiň çap eden makalalary bilen başlandy. 1997-nji ýylda Robert Merton we Myron Scholesa Ekonomikada Nobel baýragy berilmegi bilen bu ugur öňküsinden hem meşhur boldy.[Black Scholes rak keseli sebapli 1995-nji ýylda aradan çykdy]. Beýleki matematiki ugurlar bilen deňesdirilende, bu ugur gaty ýaş we şol sebäpli özgerip, ösýän ugur. Financial Engineering/Mathematical Finance/ Financial Mathematics/ Computational Finance hemmesi bir zadyň dürli atlary.

Wezipeden gaçsaň, wezipe-de senden gaçar!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bir waka okapdym ýa eşidipdim bir wagtlar 1850-1900-ly ýyllarda bolan. Waka bize kä ýagdaýlar barada örän oňat sapak(/“ibret”) berýär. Aslynda, bu waka Türkiýedäki tanymal şahyr Mehmet Akif Ersoýyň bir ýatlamasy. Siziň bn hem paýlaşaýyn diýdim, belki, bize-de peýdasy bolar. Ynha:

Söýgi hemde oňat dilegler

Salam agzalar!

ýakynda bir goşgy geçdi elime. kapyýa taýdan gowy bolmasada, many taýdan oňatja gördüm we sizede görkezeýin diýdim:

DILE ALLAHYM!

Eý, ýaranlar, aşyk boldum men bir “melege”,
Iki dünýe oňa waslym dile, Allahym!
Külli emriň ýetir Sen bu pelege!
Iki dünýe oňa waslym dile, Allahym!

Tanap ony begenjimiň çägi ýok.
Onsuz dünýäň tagamy ýok, duzy ýok.
Onsuz synag berme, mende sabyr ýok!
Iki dünýe oňa waslym dile, Allahym!

Ýeňilemde nebsime, ol meni jylawlasyn!
Haýyr işde hemişe ol meni gylawlasyn!

Syndicate content