Okalyn!

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Altymyrat barada gynanchly waka

Yanyja bir dost oglan terjime edip bermek hayishi bilen ine shu wakanyn linkini berdi:
http://books.google.com.tr/books?id=qroMDgXgccgC&pg=PA269&vq=246
&source=gbs_search_s&sig=ACfU3U03kEK6zVODQ2gUMb2nJClUssl8ag#PPA246,M1
sahypa 246.

Mümkinçiliklerimiz?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Men Türkmenistandakam we Türkiýedekäm kän bir mümkinçiligim ýokdy özüme gerekli zatlary almaga, aslynda, mätäç däl diýseňem boljak welin, ýene-de alasym gelip duran zatlardy-da. Meselem, kompýuter, oňatja (fotoapparat, wideo, mp3 we ş.m.) telefon, walkman, fotoapparat we ş.m. zatlar.

Köwüş, köýnek, jalbar, kurtka we ş.m. zatlary-ha alýan haryt däldim men, entägem şeýle-laý

Söz(teoriki) we amal(praktika) taýdan wakalaryň tapawutlary

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Şu sahypada agza bolan agzalaryň aglabasynyň talyplygy belli bolýar ýazgylardan.

Sahypada köp mowzuk boýunça teoriýa(söz) taýdan, şükür, örän köp peýdaly zatlar ýazyldy, ýazylýar we, enşallah, ýazylar hem. Ýöne şol zatlary teoriki taýdan aýdylany möçberde praktikada, ýagny, hakyky durmuşda amala aşyryp bolarmyka?! Ynha, meselem, Magtymguly Pyragynyň ýyllar boýy teoriýa taýdan arzuwlap gezen "Türkmenleriň bitewüligi"niň amal taýdan Türkmenbaşynyň (täsiri bn hem) amala aşyrylmagy ýaly.

Yslam dinine görä Allaha imanyň esaslary.

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Oňatmy ýagdaýlaryňyz?!
Soňky wagtlar sahypada dini ýazgylaryň sany köpeldi, bilşiňiz ýaly!
Dini esaslara bolan şübheler hem dörändir azda-kände käbirlerimizde?!
Şeýledir diýen pikir bn, käbir dini maglumatlary Türkmen dilinde şu ýere goýmakçy.

Kimiň bu babatda näme soragy bar bolsa, şu ýerde sorabersin!
Elim degdiginde ýa özüm jogaplaryn, ýa-da oňat bilýän beýleki agzalar jogaplarlar, enşallah!

Çagalary ynandyrmak (degişme)..

*türkçe bolany üçin ötünç sorayan, aranyzda köpüniz türkçe bilyaniz, eger köp talap etseniz, türkmença hem terjime ederin, yöne wagt gerek. :)
saglygynyz. (bu bir degişme, öykeleşmek yokdyr)

Uzman Din Adamı (UDA) amcaları, okulda evrim teorisini öğrenen çocuklara, insanın maymundan geldiğini söyleyen bu teoriye inanmamalarını söyler. Bunun üzerine çocuklarla arasında şöyle bir diyalog geçer:

Çocuklar: 'Peki amca biz maymundan evirilmediysek nasıl olduk?'

UDA: 'Sizi Allah yarattı.'

Çocuklar: 'nasıl yani?'

Regaib kandiliňiz mübärek bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bu gije juma gününe baglaýan gije bolanlygy mynasybetli, Regaib Kandilidir. Bu kandil, dinimizde "Mübärek üç aýlar" hökmünde bilinen Rejep aýy bilen başlap, Şaban aýy bilen dowam eden, rehmeti, feýzi we bereketi bol bolan Remazan aýy bilen gutarýan hözir we ruhy möwsimine girýänligimiziň hem habarçysydyr.

Regaib kandili barada has giňişleýin türkmençe maglumaty hiç kim goýmasa, bugün-erte, enşallah, özüm goýmakçy!

Häzir bolsa, bir-birimizi bu babatda gutlap bileris! Ilkinji gutlag we dileg menden:

Dokuzy düzüw näme diýmek?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Türkmençilikde aýdylýan birnäçe sözler bar. Şugünlerde men 1-2 sanysy barada pikir edip, gutarnykly netijä gelip bilmedim, aýratynam, "Dokuzy düzüw bolmak" sözüne.

Näme diýmek isledilerkä şeýle diýmek bn?!
9-yň içine nämeler girýärkä?!

Öz pikirlerimi ýazmakçy ilki bn. Sizem bu babatda bilýänleriňizi meň/biziň bn paýlaşaýsaňyz!

Men aşakda ýazmakçy!

Sag boluň!

Yaşayan In Beyik Intellektuallar

Geçenlerde dünyan in uly intellektual adamlary saylandy.

1-jisinden başlap 10-jysyna çenli barysy Musulman asylly adamlar. Köpüsem Yslam filosofy hasap edilyar.

Bu saylawdan çykan netijeleri görüp mena begenyan, Hudaya şükür Musulmanlar intellekt taydan has galkynan diyip buysanyan.

Ine ilk 10 adam:

1- Fethullah Gülen >>> Din Alymy (Türkiya)
2- Muhammad Yunus >>> Ykdysadyyatçy (Bangladeş)
3- Yusuf Al Qaradawi >>> Din Alymy (Müsür/Katar)
4- Orhan Pamuk >>> Edebiyatçy (Türkiya)
5- Aitzas Ahsan >>> Hukukçy (Pakistan)
6- Amr Khaled >>> Din Alymy (Müsür)

yslamda zenanyn roly erkekden pesmi?

salam,
yslamda zenanyn roly erkekden pesmi?

*musulman erkek musulman bolmayan ayala öylenip bilyar, emma musulman ayal, musulman bolmayan erkge çykyp bilenok, diylip bilinyar..
*köp yerlerde ayalyn yarym adamdygy, meselem namazda, bir ayal yarym jemagat bolup bilyar. yada şayat tutulanda 2 ayal, bir adamyn yerine geçyar..
miras paylaşylanda hem ayala az berilyar, erkege köp.
* dünyade zenana garşy gazapda, musulman yurtlaryn önde bolmagy.
* bir erkegin 4 ayaly alyp bilmegi, ayalyn bolsa dine bir erkege çykmaga hakynyn bardygy..

Gecirimlilik barada

Salam ildesler!
Sonky dowurler blog acsam , dine kemcilikler barada yada syyasata degisli kopurak yazdym , su gun kellame taze pikir geldi.
Durmusymyzda in kop mataclik cekyan zatlarymyzdan biri bolan , birek-biregi bagyslamak , gecirimlilik barada yazasym gelya.Goraymane bu bu mowzuk gaty mohum dal yaly gorunya, men pikirmce bolsa beyle dal , eysem oran mohum.
Halkymyzy , yokary ahlaklar bilen yaraglandyrmak , kamil nesil yetisdirmekse su sypatlar uly rol oynayarmyka diyan.

Syndicate content