Gundelik

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Millet nirede?

Mbahh, 2013den bari hereketlilik yok oydyan.. herkim oyli ishikli bolan yaly :).

— Tagan

Родителям и близким Александра Галимова

Родителям и близким Александра Галимова

Jumgamyz Mübarek Bolsun!!!

Salam dostlar doganlar jumanyz mübärek bolsun. Hemme metjitlerimiz gowydyr yone Cehowdaki Omar metjidinde ýaňyja wagyz diňledik. Ymam köp zat aytdy, mahirli hemde owadan wagyz etdi. Şol wagyzdan bir iki hekaýajyk size hödürläsim geldi.

venezuela

Venezuela. latin amerikanyn demirgazygynda yerlesyar. puly kese dalde dik bolan yekeje dowlet...

Flood ucin...

Tuveleme 4 agza online'ouu. Birhili özumu, taze achylan sayty adam etjek bolyan yaly duyyan, hahaha, aslynda tmolympiad.org'i janlandyrjak bolyan, has dogrysy janlandyrasym gelyä, Ne gøzel saytlar, yuwashjadan yok bolup gityä welin, gynanyanda birhili. Ilki achjak bolanlarnda zahmet baryny cekyaler, gadyrbilmez bir iki sany troll eshek ucinem, ne gözel saytlar yapylya.

Magtymguly Pyragy we Kerim Gurbannepesow

Magtymguly sozun bilene sozdur
Bilmedik adama gury owazdyr.
Adam bar mung tumen iydirsen azdyr
Bardyr adam iyen nanyna degmez...

17- nji asyry Magtymgulysyz, 20-nji asyry Kerim Gurbannepesowsyz goz onune getirip bolmaz diyaler. bu hakda siz name diyaniz?

HTTUda gechirilen ylmy-amaly maslahat

Shul ayyn 17-18ine HTTUda Turkmenistan boyuncha ylmy amaly maslahat gechirildi. Ona Turkmenistanyn hemme welayat we shaherlerinden inlis dili mugallymlary gatnashdy, yagny konferensiyada chykysh etdi. Konferensiya dine inlis dilini owretmegin usullary, metodlary hakdady. Ozum hem gatnashdym, yaman gyzykly gechdi. 17sine irden 9da bashlan konferensiya, oylan sagat 17-18lere dagy gutardy. (11den 1e chenli dynch alysh berilipdi). Konferensiyan dowamynda hem coffee break hem berilip durdy.

Nurmuhammet Meredov (Kasoy)

Nury meredov aradan cikdi diyip turkmencafe da okadim o diyen ynanasim gelmedi. Habary bolan bar mi?

inha link:

http://www.turkmencafe.com/artist-2-nurmuhammet-meredow.html

Online dushushyk

Salam gadyrda agzalar. Tmolympiad bir yazylan taryh yaly, yazyldy we hemmesem arhiwda.. arhiwda duran yerinde hem tozan basypdyr.. ine shugun tozanyny supurup, konani yatlaly, flud edeli diyip shu temany achyan.. Teswirlerde, fabookda contactda bolan kone agzalarymyza habar berdim aslynda, yone habar berip bilmediklerimin arasynda sayta jyklanynyz dagy bolaysa diyip shugunden shu temany yazyp goyayyn diydim. Ertir, yagny 21.11.2010da TMnin wagty bn sagat 19da bolanjamyz bn saytda online bolaly diyip dilleshdik :) hokman garashyan :)

Eurotrip Yatlamalary

Ynha menin yene bir gysga ve doly bir syyahatym yenede sonuna geldi, indi ozallar yaly kan howeslenip yazasym gelmeyar olam menin yaltalygymdan yone kabir zatlaryda hakykatdan siz bn paylashasym gelyar sebabi mumkinchiligi bolmayanlar barden azda bolsa bir zat owrenip galsa Turkmenler uchin gowy bolar. Bu gezek men 5 yurda aylanmaga chykdym ve jemi 8 shaherde bolup yzyma gelip durshym, indi sholardan az owlak yatlamalara bashlayin.

Syndicate content