Erbet dal pikir!

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Konferenciya & Seminar

Salam gadyrly agzalar.

Ylym we bilim yaman gin zat, naçe öwrensenem yene az.

Ylym we bilimin öwrenilyan yerlerinden biride "söhbet" şeklinde geçirilyan konferenciya we seminarlardyr.

Mekdepde, uniwerde, işde, ... her yerde, her dürli temalarda konferenciya we seminar geçirilyar.

Bu blogy açmagymyn sebabide, bizin (bolan yerimizde, dürli temalarda) gatnaşan konferenciya yada seminarlarymyz barada gysgaça aydyp berelin, öwrenen zatlarymyzy öz aramyzda paylaşalyn.

:::: edep burçy :::::

Salam eziz agzalar we gadyrly myhmanlar!

yarysh

Oglanlar gyzlar hemmanizi http://www.perfectcompetition.net/ saytyna biznes management strategy oyunyna chagyryan.Oyunda her oyuncha 50k pul berilyar.sho pul bilen islan zadyny:magazin achyp,ferma doredip,ekin ekip,firma,fabrika achyp bilyan.yer satyn alyp gymmatlanson satyp bilyan,forex-de oynap bilyan,etc.maksat onardygyndan kop pul gazanmak.Menem shu tmolympiad agzalaryn arasynda yarysh gechirmegi gownume dowdum,goreli bakaly kimden biznesmen chykarka:)

Hakyky* Studentin Sypatlary

Salam gadyrly agzalar!

Hudaya şükür hemmamiz (köpümiz) student, yagny talyp.

Talyplaryn yaşayşy (edil tasin haywanlanky yaly) yaman "birhili" bolyar.

Kabir studentler(in kakasy) bay bolyar, kabirleri garyp.
Kabirleri işlemeli bolyar, kabirleri keypçilik edyar.
Kabiri bezdelnik, tuniyadec, yalta, ... bolyar.
Kabiri filosof yada romantik yaly, agajyn üstünde yada suwyn gyrasynda oturyp oylanyar.

Umuman herhili student bar bu dünyade.

Siz özüniz haysy studentlardan?

Bolan ülkeleriňiz, olaryň şäherleri we aýratynlyklary?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Blogyň adyndan hem belli bolşy ýaly, siz şu wagda deňiç giden we häzirki bolýan ülkäňiziň şäher atlaryny, olaryň aýratynlyklaryny, oňat we kem ýerlerini mümkin bolsa ýazaýsaňyz!

Türkmenistandaky gezelenç ýerleri?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bärik gelip, kä ýerlere kämahal dynç almaga gidýäris. Şol ýerleri görüp ýörkäm, kämahal tm-däki okuw wagtynda giden ýerlerimiz ýadyma düşýär. Tomus duşuşyk+lar gurnaljaga meňzeýär, hatda, dürli welaýatlarda gurnalmagy ündelýär.
Şu sebäpli, tm-däki dynç alyş merkezleriniň, piknik ýerleriniň sanawyny şu blogda jemläýsek nädýär?!

Men bilýänjelerimi ýazmakçy, sizem ýazsaňyz minnetdar bolaryn!

Eyran turkmenleri barada kabir malumatlar

Eyran turkmen leri koplenj Gunbad , GUrgen ve bujnurd shaher lerinde yashayarler. bashgha shaherlerde hem turkmen bar : Tahran , turbet jam , Dargaz,.... yone olaring sani az .Gynansaghda erkekler arasinda turkmen geyymi yitybdir emma gyzlar turkmen gozel geyymni geyyarler .
Emma shol ayal gyzlar hem mekdeb jaylarda ve yokari oku jaylarda velayatlaring geymini geyynmeli ve hich vaght turkmen geyymli adam gorjek aladang yogh. ongler sho sebapli gyzlar oku jaya gydip bilmeyardiler . obalarda hazyr hem sheylerak.

gosgy

Ynamsyz yasamak,mumkin dal mumkin,
Ony goramaly beyni hem yurek.
Yone ynamlannam synyany ucin
Kate ynamlardan goranmak gerek.
G. Ezizow.

başgaça

bilmedim, belki goldarsynyz belki garşy bolarsynyz.name-de bolsa pikirimi yazayin diydim. bu sahypa gowy, köp gowy zatlar bar.

Syndicate content