Erbet dal pikir!

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Şahyrlarymyzyň, aýdym sözi edip ulanylan goşgylary.

Şeýle gowy şahyrlarymyz we olaryň köp sanly gowy goşgylary bar emma täze çykýan aýdymlaryň sözlerinde hiç hili many ýok, munuň sebäbi goşga saz dälde, taýýar(ogrlyk) saza söz düzýändikleri bolaýmasa!
Kompozitorlarymyz saz ogrlamak dälde, goşgylara saz düzmäge synanşsalar gowja netijeler çykarmyka diýýän. Gowy netijeler çykýaram, men häzir aşakda bilýänjelerimi, sözleri bilen ýazjak! siz bilýänleriňizi ýazyp duruň!

Terminlerin Türkmençeleşdirilmegi !

Salam Tmolympiad!

Shu gun biraz oturyp sahypan tehniki yagdayini dorjeleshdirdim, we sahypada tehniki taydan ulanylyan sozlerin terjime edilyan yerine dush geldim! Yagny, onler "edit","reply" we sh.m. zatlaryn Turkmen dilinde bolmagyny islapdiler, menem "SysAdmin bilmese biljek dal" diyipdim! Indi bilyan, shona gora-de indi terjime edibermeli bir uchdan!!

Shu blog'da sahypanyn turkmen dilinde bolmadyk sozlerini terjime edelin! 1 soz 2 gezek orta atylmasyn, yagny biri "Edit" sozi barada yazgy yazsa, shol sozun terjimesi hokmunde edilyan teklipler shol yazga "jogap yaz" diylip yazylsyn!

Hanym Y

Salam agzalar!
Meng türkmen dilining ulanylyşy barada kemçiliklerim bar. Meselem İnteligentlije birine 'Hanym, Jenap' diyyan welin birhii bolyan. Dinge 'Ey, -ow' bilyan. Başga dillerdaki yaly 'Guy, paren, brat, kardeş, canım... we şm' ulanyp bilemmok. Ulansamam birhil!!!!
Love, seviyom, lyublu diyip bolyan yerde söyyan diyseng yaman birhili!!!
Ya-da manga göra şeyle :&
Gelin gowja söz tapalyngla ?! Meselem; Türkmenlere 'Obadaş', 'Agam' diyen yalylary ulanyşa goyaly ??
Siz name diyyaniz?

Sekiz burçlyk

Salam agzalar!
Sekiz burçlyk.
Men gezen, gören yerlerimde, esasanam bir döwleting ya-da bir guramang ahmiyetli yerlerinde sekiz buçlyga kan gabat geldim. Türkmenistanda köp.
O barada tm'de yewreylengki 6, bizing 8, şeyle-beyle diyenler bar. Anyk bir zat bilip bilmedim.
Meselem Metjid-i Nebewi (Medinedaki Pygamberimizing metjidi), Türkmenistanyng gaty köp yerinde, Türkiyede metjidlerde, Çırağın Köşgünde we ş.m.
Bu barada az kan pikiri bolan bar my?
Haysy akymlaryn şuna menzeş bellikleri bar?

bekarlik sultanliktir er ya da gec demokrasiye gecilir.

bekarlik sultanliktir er ya da gec demokrasiye gecilir.

sallahlik dowri patshada sen soldanda ahli kada kanunlari sen goyarsing sen pozarsing.

TOHMET (Ya lal ac Ya dur sac)

Salam agzalar. men sizler bilen yakinda basimdan gechen wakany gysgaca gurrung berjek we ol barada sizleringem dushuncelerine bash wurmak bileyan.

Salam agzalar!!

Salam agzalar. Men Türkiyede okayan. Dijek bolyan zadym Öng meselem Seljukly-Atalarymyz döwründe, bir adamyn güna işlemesi üçin ullakan kynçylyklar aşmaly. Emma barde bolsa, arassa boljak bolsan görgi.
Türkmenistan namede bolsa daşary yurt bilen arasy üznerak, yagny öz dap dessurlaryna bagly bolansan name de bolsa gowy. Emma ylymda bolsa pesirak. Name etmelay?
Men şeyle eşitdim. Kim namysyna eye çyksa, alan gyzy yada gyzlar üçin baran oglany hem şeyle bolyar. Men aljak gyzymyn ellenilmedik bolmasyny isleyan. Çagaryn ejesinin arassa. Men name etmeli?

Britain's, America's... Turkmenistan (???) Got Talent

Şu youtube'de her hili gowja klipleri goýýalar.
Bilşiňiz ýaly, soňky döwür TV şowlaryň meşhur bolanlaryny beýleki ýurtlar hem satyn alýalar, iň bärkisi "Who wants to be a millionaire?" ýa-da "Kto hoçet byt' milli(si)onerom?".
Şu şowlaryň arasynda gowy we peýdalylaryny alyp bizde edip bolmazmyka?
Biz ine Türkmenistandaky talantlar barada gürrüň etdik. Talantlar gömük ýatyrmyş, barmyşyn emma belli bolmak kynmyşyn we ş. m.

Amerikanyň STEM programmasy barada

Bilşiňiz ýaly, Amerikanyň ekonomikasy bir tarapdan çöküp barýar, başga tarapdan täze prezident saýlawy gidip dur.

Täze prezident saýlawyna güýçli täsir edýänlerem... alymlar ekeni. 56 sany Nobel laurýaty, Amerikada kän, Barak Obamany goldap Amerikan halkyna hat ýazdylar. Men goňşy temada "Bir talantyň gadry" diýen temada ýazdym, bizde birijigi bolsa, halka görelde bolsa...

Syndicate content