Mumkincilikler

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Erkegin iki derdinden biri

Salam agalar iniler,uyalar jigiler.Hemmanize sag salamat,agzybirlik,jan saglyk we ruhybelentlik dileyan.
Kopden bari int girmanson saytyn yagdayyndan kan habarym yok,yone sizin bilen gyzykly we wajyp meselani paylasmak isleyarin.Yagny "gowy ish" meselesi.Bilsiniz yaly hemmanizem belli bir derejanin belli bir tejribanin adamlary,sonun ucinem sizin gyzykly,yerlikli maslahatynyz hokman.Men aslynda belkam dine ozum un dal belki "kosenyan" hemmeler un peydasy boljak mesele barada soz acmak isleyarin.

Taze mashgalalara kredit

Gonshylardan zatdan eshidiberenson, yany yorite habarlary okap gordum welin, habar chyn eken.
Turkmenistandaky banklar indi 02.09.2011 senesinde chykan kanuna gora; indi taze gurulan mashgalalara 6mun manat kredit (onki pulda 30 mln) we taze kwartira yada mellek yer kredite beryan eken.
Hichhili zalog yok, proscent hem yylda 1je procent. 6mun manady 3 yylda, kwartirany bolsa 30 yylda toleme mumkinchiligi bar eken..

cheshme: http://www.turkmenistan.gov.tm/?idr=1&id=110902a

Turkmenistanda aspirantura mumkinchilikleri

Salam
Asmoth agzanyn yazanlaryny gorup menem joshayynla :)
Turkmenistandaky asperantura hakda yazayyn diydim.
Bilyansinizdir, Turkmenistanda entek gechen yyl asperantura achyldy, yone onun birnace sherti bar. Esasysy 5 yyl ish tejriban bolmaly we aspirant bolanson ishden chykmaly, talyp yaly gunde diyen yaly okuwa gatnap okamaly. Yone yene bir mumkinchilik hem doredilipdir, ol hem "dalashgar" bolmak. Yagny 5 yyl ish tejribe we ishden chykmak zerur dal, ishlap yorkak zaochniy yaly asperantura okap bolya, yone statusyn aspirant dalde dalashgar bolya :)

Iş Mümkinçilikleri, !!!

Sizden meniň etjek haýyşdym her kimiň bilýan peýdaly maslahatlarydyr,iş mümkinçiliklerini ýa-da siziň bilýän şuňa meňzeş web saýtlaryňyz bar bolsa şu ýere ýazmagyňyz!(TM üçin)

Bilşiňiz ýaly Türkmenistanda Iş berýän ýe iş gözleýänleriň duşuşma ýeri internette,gazetalarda ýok.Ýa- da baram bolsa men bilemmok.Sebäbi men ykdysadyýetten (Narhozda) ekzamen (dlýa utwerjdeniýe diploma) tabşyranymda Tm-da işsiz diýlip zat ýok diýipdi bize sapak beren Dekan.
Ekonomikamyz gaty gowy eger kitap we jurnallardan seretseň.

Malayziyada Okamak isleyanlere

Salam doganlar!
Shu gun size Malayziyada okuw barada yazmakcy.
Malaysia barada

Dashary yurtda bilim almak yada yokarlatmak barada

Dasary yurtda bilim almak yada yokarlatmak isleyanlere maslahatlar yazmak isledim.

Turkmenistan Telefon Kodlary (belki peydasy bolar)

Ahal WELAYATY
Gypjak 8001 392****
Bäherden 8001 31*****
Gökdepe 8001 32*****
Kaka 8001 33*****
Sarahs 8001 34*****
Tejen 8001 35*****
Babadaýhan 8001 36*****
Änew 8001 37*****
Abadan 8001 38*****
BALKAN WELAYATY
TÜRKMENBAŞY 8002 43*****
Hazar (ÇELEKEN) 8002 40*****
Gumdag 8002 41*****
Etrek (Gyzyletrek) 8002 42*****
Balkanabat (Nebitdag)8002 22*****
Türkmenbaşy 8002 444****
Esenguly 8002 45*****
Serdar (Gyzylarbat) 8002 46*****
Bereket (Gazanjyk) 8002 47*****
Magtymguly (Garrygala) 8002 48*****
Daşoguz WELAYATY
Daşoguz 8003 22*****
Tagta 8003 40*****

Küýkini gör düzelder !!!

Hormatly tmolympiad agzalary!

Free Education in Sweden

Salam gadyrly doganlarym.

Şwejiýada mugt okamak mümkünçiligi bar. Ýagni, mudan ozal, we 2011 ýylyna çenli Şwejiýada okuwlar mugt, hem international hem domestik okuwçylar üçin. 2011 ýylyndan soň bolsa, international okuwçylar üçin tuition fee girizilýar. Şonuň üçin, indiki ýyl girip bilseňiz okuwyňyz mugt bolar. Okuwa girmek we dokumentleri tabşyrmak barada maglumat şu web sahypalarynda tapyp bilersiňiz.

www.studera.nu
www.studyinsweden.se
www.studyinsweden.ru

meniňki aýtmak. Okuwlaryňyzda üstünlikler dileýän.

Syndicate content