Dasardan tazelik

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Kapsaisin ( Capsaicin )

Ajy gyzyl burçdaky kapsaisinin kanser (cancer) oyjuklerini yok edip biljegi aydilyar.

Quote:

http://icwales.icnetwork.co.uk/0100news/0200wales/tm_headline=so-how-can-chillies-kill-off-cancer-cells-&method=full&objectid=18451337&siteid=50082-name_page.html

The study has shown that the family of compounds to which capsaicin belongs, vanilloids, can kill cancer by attacking the mitochondria of the tumour cell, commonly known as its "powerhouse". It which produces ATP, the major energy-containing chemical in the body.

Kapsaisin barada
http://en.wikipedia.org/wiki/Capsaicin

Kömek gerek

Oglanlar gyzlar bir türk mugallym türkmen dilindaki orsçadan tasirlenen sözleri tapmagy hayişt edipdir bir türkmenden,ylmy gözleg etyane çemeli. Mysal uchin diyeli türkmençede dutar çalmak, a kabirleri bolsa dutar oynamak diyyar.Orsçada igrat ulanilyar çalmak yerine. Gayrat eding.

Serhet meselesi...

http://www.turkmensahra.org/turkmen/index.php

Shu linkde eyran bilen aramyzdaky serhedin hachan chekilendigi barada we kabir beyleki taryhy maglumatlar yazilipdir. İsleyan girip , okap biler. Taryhchylar we taryhy halayanlar uchin gyzykly maglumatlar bar.

Küresel ısınma ( Global warming ) ve siyasat

Gechenlerde mekdepde mugallymymyz mowzukdan dashary gysgacha "Küresel ısınma " hakda hem gürrün berdi , hem-de kabir suratlary görkezdi. Yöne sony siyasata yazip gitdi.

"ABD ve Yewropa yurtlary Yrak ve shona menzesh yurtlara urush yglan etmeginin sebabi dine nebit ve gaz gaygisi dal "
diyip mugallaym aytdi.
Garaz mugallymyn aytmagina göra Angliya ve ABD ' nin yerleri shol waka sebapli yashanmaz hala geljekmish. Shol sebapli hem ABD beyleki döwletlere chozmak bilen , ol yerde özlerine hususy bolan yerler alyp , shol waka önrakden tayyarlik göryar ekenler. Elbetde mugallym Türk bolanson öz yurtlaryny yagni Türkiyani hem jennet etdi goydi. Yagni Türkiya bu waka kan tasir etjek dalmish. Shol sanda Orta Aziya ve Günorta - Gündogar yurtlaryna hem bu waka ( Küresel ısınmadan ) onchakly kan tasir etjek dalmish. Yewropanyn bolsa agirt bolegi yashanmaz hala geljekmish.

Muna name diyersiniz?

Hakykatda asylyp oldurulen Saddam dal-de shona menzesh adammy?
Has ginishleyin: http://www.habervakti.com/detay.asp?id=22138&kat=Manset

Gan we Nebit

Düyn The Independent gazedi Yrak nebidinin nache göterimi Günbatara akdyryljakdygy baradaky karary çap etdi.Karara göra Yrak nebidining köp bölegi ABŞ we Angliya berilyar.Gechen asyryng bashlarynda bir Inlising aydan-Bir damja nebit bir damja gandan has gymmat diyen sözleri entegem dogry.Türkçe bilyan bolsanyz Rauf Karadagyn -Petrol Firtinasi diyen kitabyny okap görün.(BashkentTTMde kan shu kitap) Gaty gowy kitap,kitabyn awtory hem gara altyn ugrynda pida bolyar öytyan,Ankarada bir otelde entek yash wagty ölyar/öldirilyar.

Quote:

So was this what the Iraq war was fought for, after all? As the number of US soldiers killed since the invasion rises past the 3,000 mark, and President George Bush gambles on sending in up to 30,000 more troops, The Independent on Sunday has learnt that the Iraqi government is about to push through a law giving Western oil companies the right to exploit the country's massive oil reserves.

türkmen SERIALY

1999-njy ýyllarda ýazylan bire zat. telewideniýe serial etmek üçin niýetlenipdi.
ýöne durmuşa geçirilmedi. ýaltanmasaňyz okap görüň (kommpýutere göçürip soň okasaňyz hem bolar). brazil teleseriallaryndan kän gowy zat. köp zat barada....
awtory belli däl.

Birinji epizod

Dañ atyp barÿar. Šäheriñ köp etajly jaÿlary dañyñ ümüš-tamyšynda täsin, tämiz görünÿär. Olar içinde geñ oÿnawaçlar ÿygnalan gutulara meñzeÿärler. Ynha, Gün dogar her kim köçä döküler. Gutularyñ bu täsinligi hem ÿitip gider. Kä wagt geçip gidÿän mašynlaryñ sesi diÿäÿmeseñ ümsümlik. Bu jaÿlaryñ birinde agšam öÿe giç gelip, häzirem süÿji ukuda ÿatan 23-24 ÿašlaryndaky öÿlenmedik ÿigit Šöhrat kranddan akÿan suwuñ sesine oÿanÿar. Diñširgenÿär. Öÿdäkilerden kimdir biri oÿanypdyr. Ol sagadyna seredÿär. Ÿañy alty. Beÿlesine agdarylyp, täzeden ÿatjak bolÿar. Uklap bilenok. Turup geÿinÿär. Tualede çykÿar. Koridorda jigisi Babageldi bilen pete-pet gelÿär. 17 ÿašlaryndaky ÿetginjek agasynyñ ÿüzüne seredip bilmän müÿnli ÿaly geçip gidÿär.

Name ucin adamsylary ayallaryny uryarlar icen wagtlary yada gahary gelen wagty olaryn haky bar my?

Su hakda name pikir edyaniz.Su dogrymy?Men oz pikirimi yazayin.Men su hicem dogry bolmandy hicem dogry dal diyyan.olaryn hic hili ayallaryny urmaga hakam yok diyyan.Bolanda name gaharly yada icgili gaharly yada icgili bolanyn bieln ayalyny urmaly diylen zat yoga.Onyn name gunasi bar.Bu menin pikirim.

Klon edilen onumler iymek ucin ziyanli dal

Shu yerde kabir gurrunler bolupdi. Çigitsiz garpyz yetişdireliñmi? blogina biri gaharlanyp, yazgi yazipdi. Barlagdan gecirmeli diyen kommenti hem okapdym.

Shu makala dush geldim.
FDA: Cloned livestock is safe to eat

Olaryn aytmagyna gora, sheyle zatlaryn howpsyz, arasynda hic hili tapawut yok we egerde onumlerde "clone-free" yazgisini gormage bashlasaniz gen gorma

Ahmet Altandan - Halk

Önünça, barde kabir hormatly agzalarymyzyn ustune sinek gondurtmayan Zaman* gazedinde Ahmet Altan hakda yazylany quote edeyin

Quote:

http://www.zaman.com.tr/webapp-tr/haber.do?haberno=480765
Ahmet Altan, Türkiye'nin en iyi kalemlerinden biri; gazeteci, yazar ve edebiyat adamı... En zor dönemlerde demokrat duruşunu koruyabilen sayılı isimlerden...

Indi bolsa sizi Zaman gazedinin (has dogrysy Zaman gazetinden Sevinç Özarslanyn) pikirlerine göra beyik yazyjy Ahmet Altanyn Türkmenistandaky yagday barada pikirleri bilen tanyşdyrayin.

Syndicate content