Dasardan tazelik

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Garaşsyzlygynyň 18 ýyllygy gutly bolsun.

Eziz ilim ertir ýagny 27. Oktýabr Türkmenistan döwletimiziň düýbüniň tutulmagyna 85ýyl, garaşsyzlygyny almasyna bolsa 18 ýyl dolýar. Bu şanly sene mynasibetli siziň hemmäňizi tüýs ýürekden gutlaýaryn. Baýramlaryňyz gutly bolsun.Goý ýaşyl baýdagymyz elmydama al asmanda pasyrdasyn. Ýeneki ýyllara ýurt parahatçylygynda Garaşsyzlygymyzy gutlamak hemmämize nesip etsin.
Ýaşasyn Garaşsyz we Bitarap Türkmenistan

Bu kishi turkmen dalmi?

Bu kishi turkmen dalmi?
Adyna seretsen-a tajigistanda yashayan turkmen bolmali. Olarin yagdayi hem owerlik dal oydyan. Inshallah tizden gowulashsin.

In a demonstration of the viral power of the internet, a migrant worker from Tajikistan has become an unlikely singing sensation in Russia.

Baimurat Allaberiyev came to Russia, like hundreds of thousands of his compatriots, to work on construction sites to support a family of six back at home.

In his spare time, he entertained his fellow workers with his favourite Bollywood songs.

garshy chykmak gerekmi(syyasat)

salam adamlar!

Türkmenistan ve Özbekistan TÜRKPA goşulmyar. TÜRKPA bize gerekmi?

TÜRKPA'nın Genel Sekreterliği Bakü'de
Azerbaycan'da ikinci toplantısını gerçekleştiren Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), kurumsallaşma yolunda önemli bir adım attı. İlk toplantısı geçtiğimiz yıl İstanbul'da yapılan TÜRKPA'nın genel sekreterliği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de olacak. Genel sekreterlik görevine ise Yeni Azerbaycan Partisi'nin Gençlik Kolları Başkanı Ramin Hasanov seçildi.

Istanbul Yatlamalary

Slm Agzalar.

Free Education in Sweden

Salam gadyrly doganlarym.

Şwejiýada mugt okamak mümkünçiligi bar. Ýagni, mudan ozal, we 2011 ýylyna çenli Şwejiýada okuwlar mugt, hem international hem domestik okuwçylar üçin. 2011 ýylyndan soň bolsa, international okuwçylar üçin tuition fee girizilýar. Şonuň üçin, indiki ýyl girip bilseňiz okuwyňyz mugt bolar. Okuwa girmek we dokumentleri tabşyrmak barada maglumat şu web sahypalarynda tapyp bilersiňiz.

www.studera.nu
www.studyinsweden.se
www.studyinsweden.ru

meniňki aýtmak. Okuwlaryňyzda üstünlikler dileýän.

EÝ SÖÝGÜLI(S.A.W)!

EÝ SÖÝGÜLI(S.A.W)!

Amerikan Uniwersitetinde Okamak Bolanok!!!

Salam gadyrly agzalar.

Bu tomus, Türkmenistana baran bar okuwçylar Milli Bilim Institudynda talyplyk şahadatnamalaryna pechat urduryp, woenkomatdan kepilnama alyp, migracionna tabşyrmalydylar. Bu zady, "Hökümet talyplaryn nirede okayandygyny bilmek isleyar", diyip anlasan bolar, yöne kabir uniwersitetlerde okayan talyplaryn daşary yurda çykmagy gadagan edildi.

41-nji Halkara Himiya Olimpiadasy jemlendi

Bugun Kembrij-Oxford uniwersitetlerinin bilelikde gurnan 41-nji IChO hem oz isini tamamlady. Bugun himiya olimpiadacylary ucin ayratyn hem bellap gecmeli satlykly waka bolup gecdi. Asgabatda gecirilen 43-nji Halkara Mendeleyew olimpiadasynda Altyn medal alan Amanmyrat Abdullayev Turkmenistanymyza ilkinji gezek IChO'da kumus medal gazandyrdy. Mundan basgada Nazar Mammedow burunc, Wepa Rozyyew(9.synp)burunc medalyn eyesi boldular.
Okuwy gutaran okuwcylarymyza uniwersitetlerinde ustunlik arzuw edyaris.
Guvancmyrat Paytakov Head mentor(Turkmenistan)

Syndicate content