Dasardan tazelik

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

erkege gelişyamş?

Salam agzalar.
Menin hazir yazjak bolyanym 2 ay ön bolup geçdi.Bir sany gyz dosdym bar.(adyny berip biljek dal)Türkiyede okayar,onyn bilen telefonda gepleşende yagdaylaryny sorap duryan.Bir gezek gepleşenimde bir natanyş nomerin bimaza edyanini aytdy,gyzdan nomeri alyp oglanyn kimdigini anykladym.bu yil istanbula gelipdir, okamagamy yada işlemagemi bilmedim.son ol oglana ol gyz”menin söygülim şony bimaza etme”diydim.(ony aldadym). Ol bolsa mana “sen öz işin bilen bol,gyzlary oynamakdan men keyp alyan”diyip sms göyberdi.(agzyna gelenini hem sögüp) Son yene ol oglan bilen gowy dilde gepleşdim.Mana ynanmany gyza jan edip menin kimdigimi sorapdyr.Gyzdan alan jogaby hem “ol menin söygülim”bolupdyr.(ol hem aldapdyr).Ol şo jogaby alandan son yene gyzy bimaza etmesine dowam etdi.Gyza sms’de (sizin ikinizi hem türkmenistana barandan son görerin) zat diyip gorkuzjak bolupdyr.

hormat goyyan

ata aga türkmenistanda işlap gaydan mugallymlar hakynda bilyan zatlarynyzy bilyan bolsanyz yazın diyipdi.menin hem bir mugallymym 2002 yilinda aradan çykdy Daşoguz türkmen-türk mekdepde işleyadi.bizin klas yolbaşçymyzdy.12.12.2002 yilinda bu jahandan gözlerini yumdy.son ol mugallymyn sumkasyndan shu aşakdaky goşgy çykdy:

Varlık bahçesinin şakıyan bir bülbülüydüm
Şimdiyse dua edilen soğuk bir ölüyüm
can uçtu cananına artık ben yokum
Yoktan korkma korkutmasın seni cesedim

Çekinme,şevkat et,aç örtüyü bak yüzüme
Acıyorsun degilmi halime?yanılıyorsun dostum

Hepdanin trafika statistikalary

Shu klip hakda name pikir etyaniz?


Marydan pata alyp chykyan kliplering ing gowysy öytyan. Birhiljek geng sözleri bar : KOne pikirden chykalyng tazeche pikir edeling diyya.Mena halajagymam halamajagymam bilmedim. Ashakda da jedel gidyar eken.

PS:Oglanlar 1 mkr.da taynlanyamyshlar,meng gonshylam:)

Intel-in taze 1.8Tflops processori

Size bir gowy habarym bar, eshitdim-eshitmedim diyman sonra.

Intel taze super-guycli we gaty-az-tok-iyyan processor yasanlygyny aytdy. Habary bolshy yali terjime etjek dal
dine kabir yerlerine degip gecmekci.

The world's biggest chipmaker said Sunday it developed a programmable processor that can perform about one trillion calculations a second, or deliver a performance of 1.01 teraflops. It accomplishes this feat while consuming 62 watts of power when the chip is running at a frequency of 3.16 gigahertz.

A similarly powerful supercomputer in 1996 at Sandia National Laboratories took up more than 180 square metres, used nearly 10,000 Pentium Pro processors and consumed more than 500 kilowatts of electricity.

gunin sozi

Men name diyyan, menin dutarym name diyya?!

— Bayram

Name üçin Gyz Liceyliler ikilikçi bolyar:)

TTMlering arasynda GDSde Gyz Liceyi ing ashakdady. Name uchin beyleka? Adaty ekdeplerde gyzlar gaty okde bolyar. Gyz Liceylileng GDSde yza galmagynyng dushundirip biljek iki sany sebap bar bolyp biler meng pikrimçe:
1. Ya olar bashgalardan gççürenoklar(kopya çekip bilenoklar)
2.Olar chyndanam ikilikçi:)

Gyzlaryng yene bir hasyedi türkmen dilini çalt yatdan chykarylar,ya orscha ya da turkche geplemani halayalar (Mysal uchin Eneshtm,tuana,Guljemal yazanda turkçe bn turkmenchani garym gatym etyar. Ayechka orschany.)Sebabi name uchin ka?

Arassa Turkmen Gyzlary

Ilki bilen arassa turkmenche yazmaga synansharyn.Kabir sozlerin turkmenche garshylygyny tapman dilime gelishine gora yazyp goyberyan.Aslynda ozumem dilin arassalygynyn dawachysy, yagny TM-da orslar,turkler we b. bilena ozum shol dilleri bilsemem Turkmenche gurleyan.Olarynan TM-cha gurlemesini isleyarin.Bu duydurushy berenlere oran minnetdar.
Indi bolsa esasy mowzuga gechmek isleyarin. Bayramyn shu sozbashy bilen achan mowzugyndaky yazylanlary okadym ”Turkmen oglanlarynyn dunyagarayishlar ya-da tasin paradoks”
Oran ajayyp yazypsynyz
Siz (gyzlayry oynamak maksady bilen yanlaryna baryan oglanlara degishli) hachanda bir gyzyn yanyna baranyzda oz ayal doganynyz ya-da uyanyz yadynyza dushdumi? Ya-da erkek eshek diyip edesi gelenini edip yormelimi?

Duyshlere ynanyarsynyzmy

Siz goren duyshlerinize ynanyarsynyzmy?Olar durmushynyzda orashan bolup chykyp gordumi?
Menin bu hakda yazjaklarym shular.Men hemishe oz goren duyshlerime ynanyaryn we olara durmushda gabat gelyarin.
Yalnyshmayan bolsam bir hadysy sherifde “Duysh duydurush” diyip okapdym.
Kabir duyshlere mysallar:Duyshumde uzum iysem hokman bir gun aglayaryn.Shonun uchunem gorsemem iymezlige chalyshyan.Son chagajyk gorsem bir uytgeshik tazelik bolyar

Syndicate content
Day Number of visits Pages Hits Bandwidth
01 Feb 2007 184 4783 10020 120.97 MB
02 Feb 2007 191 3718 6326 104.32 MB
03 Feb 2007 212 5767 14078 163.11 MB
04 Feb 2007 229 5005 12612 134.15 MB