Dasardan tazelik

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Tmolympiad Tomus 2010 - Turkmenistan !!!

Salam Tmolympiad !

Mowzugyn adyna goni "Turkmenistan" sozuni yapyshdyrdym, shaher meselesini agzalaryn ozleri karar berer yaly belli 1 zat yazmadym, herkim islan yerinde, islan agzalary bilen gurnap biler. YONE, shu mowzukda haysy agzalaryn, haysy wagt diliminde, nirelerde we nameler edip biljekdigini bilmek uchin ulanyp bilerler. Yagny, eger 1'i Iyulyn 15'ne Ashgabatda'da 1 dushushyk gurnamak islese, shu yerden kimlerin gelip biljekdigini gorup biler we contact detail'lerini sorasa beriler.

Soraglar:

1. Dushushyklara gatnashyp biljek wagt aralygynyz: (Ex: Iyun 30-Awgust 15)

Stambulda Magtymguly Pyraga Bagyşlanyp Konferensiya Geçiriljek.

Salam hormatly agzalar. Bu ayyn 24ne sagat 11:00 da İstanbul Ünversitesinin Edebyat fak.salonunda beyik şahyrymyz Magtymguly Pyraga bagyşlanyp konferensiya geçirilyar. Stambulda bolanlaryn (yada gelip biljeklerin) hemmesinin bu konferensiya gelmelerini hayyş edyaris.
Adres: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul( Tramvay laleli duragynyn yany...)

Quote:

Salam oglanlar we gyzlar!

Asgabat-Stambul Gatnawy?

Salam Talyplar!

Asgabat-Stambul aralygyndaky gatnawyn wagtlaryny bilyan bar bolsa yazyp bilermi, sizden hayys.

sag bolun komeginiz ucin :)

Turkmen harbylary Moskvada, paradda

Ýekşenbe güni Moskwanyň Gyzyl meýdançasynda Beýik Ýeňşiň 65 ýyllygyna bagyşlanylyp geçirilen harby parada Türkmenistanyň hem harbylary gatnaşdylar.
Paraddan geçen Türkmenistanyň hormatly sakçylar rotasynyň öňüni bu rotanyň komandiri Pygy Baýrammyradow ak ahal-teke atyna münüp çekdi. Gyrat atly on bir ýaşar bu ahal-teke aty Türkmenistanda ýörite harby ýörişlere taýýarlanylan at.

Istanbula menzeyan ruhym

Suradym
Men Istanbula meňzeyän yarym,
Bir seretseň deňızdäkı tolkunlardan joş alyp
Hyjuwly şygyr we şygarlar aytyan,
Bır seretseň arka rayon mysaly
Bütün yer şarynyň gözünden yıtyän,
Garyplukdan güç alyan
Tebıgat enäniň mahirin duyup
Söygüden dolyan.

Kämahal özüm minare deyin,
Al-asmana yetenimde göryärın,
Aydymyma gulak asan bolmasa,
Kükürt çöp dey kıjelıpjık galyaryn.

Meň beynımde ıkı gözel yaşayar:
Bırı yapyk, bırı acyk gözeller
Bır-bırıne nace meňzeselerem,
Bır bırıne garşy goşgy düzerler.

anketa

shu wagt kellama bir pikir geldi. her adamyng kellesindaki pikirler utgeshik bolyar. shol bir adamyng kellesindaki pikiri hem hemishe utgap duryar, ynha shu bolgy okap otyrkangyz shu soraglara jogap yazalyng, yazjak jogaplarymyz edil shu wagt pikir etyan zadymyz hem bolyp biler yada ogrenmek isleyan zatlarymyz, yada yatdan cykarmadyk zatlarymyz.
soraglar:
1. -shu vagt kim hakda pikir edyaniz?
2. -nire hakda pikir edyaniz?
3. -name uchin pikir edyaniz?
we name ucin...

TASA 2010 / 4-nji Ýaş Alymlar Simpoziumy

Hormatly agzalar!

Nesip bolsa, bu ýylky simpoziumyň açylyş dabarasy Kolumbus, Ohio'da geçiriljek we ol 11-nji iýunda Ohio State Uniwersitetinde agşam nahary bilen başlanmakçy. 12-nji iýunda başlanjak simpoziumyň umumy temasy "daşary ýurtlarda akademiýada üstünlik gazanmagyň tärleri" bolmaly. Çykyş etjekleriň arasynda daşary ýurtlarda üstünlikli işläp ýören ýaşulylarymyz Yusup Azmun, Allaberen Aşyralyýew, Araz Toumadje we Edward Wells (bu ýaşuly hem türkmen ekeni) dagy bar. Mundan başga ýaş oglanlarymyzdan hem gyzykly temalarda çykyş etjekler bar.

Gyrgyzystandaky halkyng ayaga galy$y

koplering habary bardyr, gyrgyzystanda bolyp gecen wakalardan, ol wakalaryng esasy sebabi namaka, amerikanlar zatlar yurdyng cinde has aktiw ol dowletde shoalng tasirimika, yada hakykatdan hem rusyang eli barmyka, halkyng angyyetine bu ikiring orna$magy ucin nahili wakalar bolyp gechdika
shu gun gyrgyz oglanlang birine soradym, sen haysy tarapda, uruyanlarmy yada urulyanlar tarapynda diydim, ol wakada uryan yada urulyan yok, halk we hokumet bar we menem halk tarapynda diydi,
siz gyrgyzystanda bolan wakany nahili analiz etyangiz?

Moskwanyn metro stansiyalarynda terakt boldy!

http://www.vesti.ru/theme.html?tid=79213

shu yerde bolan waka hakynda (eger rusca bilyan bolsanyz) maglumat alyp bilersiniz! Bu waka hakynda sizin pikirlerinizi bilesim gelyar, eger mumkin bolsa name pikir etyaninizem kyn gorman yazsanyz gowy bolar diyip umyt etyan.

Trt-awaz kanaly ucin prograama tapalyng(zerur yagday)

SALAM hormatly gazalrymyz. Shu gun tmolympiadda tazeden janlamany gorüp begenıp gıtdım has dogrysy. Tema hakynda aytsam men geçen yıl trt-avaz kanalynyň seslendirme i$lerini etyan firma bilen i$le$dim. Ol yerde kop kinolara we seryallara turkmen dilinde ses berdik we olar trt-awaz kanalynda gorkezildi.

Syndicate content