Dasardan tazelik

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Bu has kan dalmi?

Cia maglumatlarinda Turkmenistanda ishsizlik 60% diyya welin, Turkmenistanda ishsizlik seyle derejedemikan. Sahipan adresini bereyin (kop kisi eyyam bilandirem velin): https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2129rank.html?countryName=Turkmenistan&countryCode=tx&regionCode=cas&rank=195#tx

What iS MİG33v42? ThE bEST pLAce For cHAt wiTH FrİeNds. PleaSE JoiN. ThanKS

nu koroche siz join edin song gorürsiniz ne oldugnu.

Deli Tukmen Dowleti

Turkmenlering taryhdaky goyan yzy hemmelere malimdir. Bu yzyng hinistanda chenli yetenligi hem geng habar bolmasa gerek. Yone has ginishleyin maglumat hichbirimize zyyan etmez. Bu yerde hokum suren ing uly turkmen dowletlerinin biri hem Deli turkmen dowleti. Bu dowlet 2 asyr yaly uly dowri ichine alyp turkmening dap-dessurlaryny bu yerlere tanatmagy, gorkezmegi basarypdyr. Muny hazirki dowurde ulanylyan turkmen sozleride tassyklayar. Hindistanyng kop yerinde, turkmenlerin guran karizlerining, turkmen sungatynyng yzlaryny gormek mumkin.

Elde çeken suratlarymyz!

Salam Tmolympiad!
Bu tomus oýde kone dokumentlerimin kabirini gozlap yorkam(16 yasanda harby hasaba alynysykda beryan el yalyja kagyzlarylay, otsroçka uçin gerek boldy), 5-nji klasda ulanan surat "albom"-ymy we ulyrajyk bloknodymy tapdym. Içindaki suratlary gorup, çagalyk dowrum 1-1 goz onumden geçdi: Her suraty nirede çekenim, kime/nama bagyslap çekenim...Ýylgyrypjyk sumkama saldym albomy, "baramda scan edip, omur yitmez yaly ederin" diyen pikir bilen!

Bular 5-nji synp'da, bloknodyma cyrsanlarym(10-15 minudyn netijeleri)

yurek we lezzeting gozbahy

Yurek.. shatlyklaryng, gaygylaryng we duygylaryng mekany. Yureging gursuldusi yashayandygyng subudy. Yogsada yashamak name?

“ BIZNI AÝRA SALGAN ÝOLLAR”…

“ BIZNI AÝRA SALGAN ÝOLLAR”…

Bu ýazgy şahyr Italmaz Nury hakynda.
Ömür iki gezek berilmez bize,
Bagtymyz getirdi—berlipdir biri.
Hany, saklan, biraz söhbet açaly,
Mydam ýeteşiksiz,Italmaz Nury.

Ýatlaly geçeni, gelsene bäri,
Entek köne dostlaň hemmesi diri.

Dostlygyn we hormatyn "bahasy" ...ya-da Bezirgenin toyy !

Salam Tmolympiad.

Su tomus TM'de name ucindir dostlyk, hormat, sylanyshyk uchin edilyan zatlar barada lapykech bolup gecdim. Sabyr kasamin in sonunam su Bezirgenin(Harezmi) toyy doldurdy. Size gurrun berip bir icimi dokeyinle :D

42. Halkara Himiya Olimpiadasy Tokyo, Yaponiya

Gadyrly agzalar, myhmanlar!
Iyul ayynyng 19-28 aralygynda gecirilen 42. HHO (IChO) tamamlandy. Soraglar yengildi. Shol sebapli medallar gaty yokardan bashlady. 57 baldan. Ongler 40 yada ondanam pesden bashlayardy. Bu yyl 73 bal bilen Wepa Roziyew burunc, 63 bal bilen Rahym Ashyrow hem burunch medala mynasyp boldular. Oglanlary ustunlikleri bilen gutlayarys. Turkmenistan dowletimize medallar gutly bolsun! Indiki olimpiadalar mundan hem showly bolsun!

Ynha indi bolsa Cesky Rebuplik hakynda

Bir nache yyl mundan ozal UK’de priority check in line diyip bir zat bardy, herkim garshy chykypdy men pikir edipdim olar ony goybolsun etdiler diyip. Asyl ony goybolsun etman sumsuje girizipdirler. Ilkinji gezek Luton Airportda gordum. Ilki gen galdym son ay bularyn edayjek zady diyip yadyrgaman herkimin gechip duryan ocheredine garashyp durdum bolsada uzak garashdyrmadylar derrew somalyoda mundik we 15 minudyn ichinde uchdyk. Praga gije geldik, Chehler gije kan ayakda bolyan millet dal oydyan eyyam hemme zat yapyk. Taksi bn zordan galjak otelime gelip yetdim.

Amerikada PhD

Mugallymam sonunda PhD uchin amerikanyng yollarynda. Nesip bolsa 4. Awgustda Jackson State Uniwersitetine PhD etmage gelyar.
Guvanchmyrat Paytakov

Syndicate content