Dasardan tazelik

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Taze blog (hosh gal)

Bir dovurler ihlas bilen yazyan saydimda hich kim online daldigni goremde yaman ginandim.
Shutayda onler hormatli moderler bardi. Olaram bugun galmandir, hosh gal tmol...

Taze blog (hosh gal)

Bir dovurler ihlas bilen yazyan saydimda hich kim online daldigni goremde yaman ginandim.
Shutayda onler hormatli moderler bardi. Olaram bugun galmandir, hosh gal tmol...

halkara maehanika olimpiadasy

salam dostlar nesip bolsa shu yylyn aprel ayynda Belarussiyada studentlan arasynda Mehanika olimpiadasy gechiriljek ona her dowletden 6 adamdan ybarat bolan topar gatnashyp bilerler
umumy maglumatlar men size ertir saytyna yazan vagtym gorersiniz

14-nji halkara matematika olympiadasy

Salam yash turkmen matematikany soyujiler size iyul ayynyn ortasynda Eyran Yslam respulikasynda bolup gechak 14-nji halkara matematika olympidasyna gatmashmaklygy maslahat beryan we Turkmenistanyn kamandasynda gatnashjak studentlere ustinlik arzuw edyan. olympiadan sayty http://olympiad.sanjesh.org/en/

Belarus, Ukraina, Rossiya okuwlar

Salam hemmelere!

Inimi okuwa ugratjak bolyan welin shu yokarky gorkezilen yurtlarda esasanam ukraina, belarusda amataly okuw jaylary bolsa, eger okayanlar bar bolsa atlaryny yazsana okuw jaylarynyng, toleg, yashayysh, okuw yagdaylary barada. Esasy okuwa howes edyan tarapy dil owrenmek we edebiyat ugurdan bashga hunarler boyuncha. Dogrusyny aytsam shu wagt nirede name okajagyny bilenok, yangy harby gullugy gutardy.

sagbolung!

71 st Putnam olympiad

Dekabr ayynyn 5-inde 71-nji Putnam olimpiadasy gechirildi ona Magtymguly uniwersitetinden 10 sany talyp gatnashdy nesip bolsa uly natejelere garashyas rezultatlary shu ayyn ahyrynda belli bolyar mysallaryny alyp ozini barlap gormek uchin mathliks.ro saytynda alyp bilersiniz

The Second Team Internet Mathematical Olympiad for Students

Dekabr ayynyn 14-ine Internet boyuncha talyplaryn arasynda matematikadan Olimpada gechirilyar ona Magtymguly adyndaky TDU -dan 5 komanda gatnashar,bashgada gatnashjak studentleri ustinlik arzuw edyan
Bu olimpiada www.i-olymp.net saytynda registrassiya etmek bolyar registrassiya dekabr ayynyn 14-ine chenli dowam eder.

Türkmenistanyñ goranmak ministirine ýazylan hat. (Degişme)

Salam hormatly ministir!
Men 24 ýashymda. 44 ýashly aýala öýlendim. Ol aýalyñam 25 ýashly gyzy bar. Meniñ kakam shol 25 ýashly gyza öýlenip, meniñ giýewim boldy. Sebäbi meniñ gyzyma öýlendi. Sheýlelikde, meniñ öz gyzym, meniñ ejeke bolýar. Sebäbi ol kakamyñ aýaly. Meniñ aýalymyñ oguly boldy. Ol oglum indi meniñ kakamyñ aýalynyñ dogany boldy we meniñem daýym boldy. Sebäbi ol meniñ ejekämiñ dogany.

Dinleyanlerim

sonky gunler turkmen aydym gaty kan dinlap bashladym, Akyshyng hemme aydymlaryny pochti yatdan bilsemem hazirem yadaman dingleyan, onyng dashyndan hem turkmencafeden pop-radio acyanda icinde halanja aydymym bolsa aydymyng icinde kop gaytalanyan soz aydymyn ady bolyany sebapli aydymlar kategoriyasyndan shol aydymy tapyan we ony aytyan adamy tapyan we ol adamyn hemme aydymlaryny yaltanman dinleyan:) sonky gunler gozlap tapyp halan aydymcylamdan:
1.Altymuhammet Geldimyradow
2.Aganyaz Jumanazarow
3. Cynar jumayewa
4, gurban hallyyew
5. Annagurban hallyyew
6. Myrat Sadykow

Matematike boýunça studentleriň arasynda geçiriljek halkara olympiadasy

Hormatly matematikany söýüjiler 21-nji martda Çehiýada matematikada boýunça studentleriň arasynda "21th Vojtěch Jarník International Mathematical Competition" olympiada geçirilýär doly maglumatlar üçin http://vjimc.osu.cz/ saytynda alyp bilersiniz gatnaşmak isleýänlere üstünlik arzuw edýärin.

Syndicate content