Dasardan tazelik

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Daşary yurtda okayanlara we okajaklara owut nesihat(satiriki goshgy)

Yat yurtda okayan her kishining her hili adamlardan alan maslahatlary we nesihatlary bardyr.. geling biz hem dahsary yurda gaytmakak dogan garyndashdan, dost yardan, alan owutlermizi paylashalyng we taze gaytjak bolyanlara we gaydanlara owut bereling, men satiriki shekilde bir goshgyjyk ishledim okap gorung sizem oz pikirleringizi hem aydyng..

yat yurtlara gityang oglum,
12 sany goyun barka,
kitap diyip halys oljek,
gyzlar bilen oyun barka,

anha agang alty gekktar
potrot bilen gunun goryar
gara zahmet ach goymazdy
1 yyldan dahodam galyar

karz kowal bilen bolsa

akgül, doglan gunun bilen!

Bu gün akgulin doglan güni.

akgul, doglan günüň bilen gutlaýan! Uzak we haýyrly ömür nesip etsin! Seni bagtly etjek ahli arzuw dilegler hasyl bolsun!

gutlamak gezegi agzalara berilyar.

Belle Doglan gunung bilen

Salam jorajan
bu gun doglan gunung bilen gutlayan :D hemishe bagtly gyz bol , guler yuzung solmasyn ,

Oglanlar guni bilen:D

salam hemme agzalar
Bu gun hemme oglan guni , bilen gutlayan shu taydaky agzalary oglanlary, men kan dile cheper dal
bashga gyz agzalar gutlarlarda

Doglan gunung bilen Agam

Doglan GUnung bilen AGamyrat shu tayyng agzasy , , yangy aylanyp yordum welin birden gabat geldim asyl doglan guni eken bu gun ,
DOGLAN GUNUNG BILEN ,

Yer Yuzundaki Tasin (Cukurlar) Oylar.

Slm Talyplar.

Asakdaky linkde Yeryuzundaki tasi oylaryn (cukularyn) suraty bar.
Basda yazgylaryna kan uns bermandirin.
Birinji surat bizin yurdumyzda, Derwezanin golayynda bir oy (cukur).

On goren, habary bolan barmy?
Mena birinji gezek gordum.

Shu yerde

MÄHREM ÇYNAR


Mährem Çynar. Kim bu filmi internetden alasy gelse aşakdaky linky ulanyp download edip biler...

DOWNLOAD: http://filegu.ru/f/EczKMH60/MAHREM_CYNAR__RIPPED_BY_PULIN_.rar.html

Iň köp soralýan soraglar???

Howa, köpümiziň bilşi ýaly nirä girseň, barsaň, ýa niräni gözleseň; şol ýeri gowy öwrenmek maksady bilen 'FAQ(Frequently Asked Questions)' ýagny 'KSS(Köp Soralýan Soraglar)' diýip ýazgy çykýar. Bizem öwrenýäs...
Menem :"Size Iň Köp Soralýan Soraglar?" diýip sorasam köpüraga oýa batarsyňyz 'Çyndanam maňa iň köp soralýan sorag nämekä???' diýip...

kime komek ederdingiz

karochi dasharda yagysh, we yel bar, sen mashynly gidip baryarsyng, duralgada 3 kishi bar, biri gaty garryja dayza, ikinjisi ing gowy goryan dostyn, ychunjisi hem omur boyy gozlap yore gyzyng, mashyndada 1 kishilik bosh yer bar, siz haysysyny alardyng? dogrychyl bolalyng

ON IKINJI ASYRYŇ NAZARYÝETÇI KELAM ALYMY MAHMYT ZAMAHŞARY WE ONUŇ KELAMÇY ŞAHSYÝETİ.

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň
taryh fakultetiniň dünyä taryhy kafedrasy
mugallymy Öwezmuhammet ABDYLLAÝEW

Syndicate content