Dasardan tazelik

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Halkara Olimpiadalar

Essalam tmolympiad musdaklary,
Su gun yaponiada gecyan biologiya h.o., hemde germaniada gecyan matematika h.o., netijeleri belli bolupdyr.
Men olary siz bilen paylasmak isleyan. Watanymyzyn abrayyny halkara arenada goteryan seyle talantly oglanlara gelin alkys aydalyn.

Matematika

2009 Nazar Emirov Bronz медаль
2009 Gaygysyz Hojanazarov Bronz медаль
2009 Agageldi Samedov Gumus медаль
2009 Kakamyrat Tushiyev Bronz медаль

Biyologiya
Rustam Esanov Bronze medal

Estoniadan Yatlamalar

Slm Agzalar.
shu wagt Estoniadan yazyan.Kichijik yurt. 1.5 mln halky bar ve 700 muni orslardan ybarat. Iki dil gecherli yone dovlet edaralarynda dine eston dili gecherli. Eston dili biraz Shwetlen ve Finlen diline menzeyar.
Shu wagt gitmeli boldum yzy bar

Maykl Jekson musulman adatlaryna göra jaylanjakmyş

Maykl Jeksonyng musulman adatlaryna göra jaylanjak habary dünyade uly ses çykardy. 2008-nji yiling songky aylarynda musulman bolan Maykl songky adyny Allanyng perishdelerinden biri bolan Mikayil goydy. Musulman bolmagyna esasy sebap dogany Jeremy bolupdyr. Ol haja gidip gelenden song Maykl'a Yslam barada gürrüng beripdir. We kitaplar beripdir. Maykl aslynda Yehowanyng şayatlary dinde doglan bolsa ol Yslamy saylapdyr. Onung jaylanmagy bolsa Yslam adatlaryna göra boljakmyş.

»

Tmolympiad Tomus 2009 - Turkmenistan !!!

Salam Tmolympiad !

Mowzugyn adyna goni "Turkmenistan" sozuni yapyshdyrdym, shaher meselesini agzalaryn ozleri karar berer yaly belli 1 zat yazmadym, herkim islan yerinde, islan agzalary bilen gurnap biler. YONE, shu mowzukda haysy agzalaryn, haysy wagt diliminde, nirelerde we nameler edip biljekdigini bilmek uchin ulanyp bilerler. Yagny, eger 1'i Iyulyn 15'ne Ashgabatda'da 1 dushushyk gurnamak islese, shu yerden kimlerin gelip biljekdigini gorup biler we contact detail'lerini sorasa beriler.

Dykgat !! Bu mowzuk pikir alyshyk uchin dal !!! Survey modul'y ishlemanson,

bay ba

Turkmenistan - MFA - 4275 Turkmen students to study at home, 2700 - abroad

This year, higher education establishments of Turkmenistan (excluding schools of military profile) will admit 4275 students. Special schools will admit 1698 pupils. Deputy Prime Minister Hydyr Saparlyev reported on preparations for the admission campaign to higher and special educational establishments at a government meeting on July 3.

Globallashmak näme?

Salam hormatly agzalar we myhmanlar!

Men bu ýazgyny diskusiýa etmek üçin açamok. Internetde türkmen dilindäki maglumatlary baýatmak üçin ashdym.

"Globallashmak" adalgasy ilkinji gezek 1980-nji ýyllarda ykdysadyýetçiler tarapyndan ulanylyp bashlanýar. Bu adalga soñky döwürde adamlaryñ ýashaýysh durmushynda aýratyn orna eýe boldy. 21-nji asyrda has-da ýiti duýlup bashlanan globallashmak prosesi häzirki wagta dünýäni bitewileshdirmek ýa-da ählumumylashdyrmak maksadyna gulluk etýär.

Türkmenistanyng gumlary Bakuny basyp alypdyr!

Agzalar wagtym yok shong uchin habaryng originalyny goyyan.

TÜRKMƏNİSTAN TOZU BAKINI CƏNGİNƏ ALIB

ÇATRYKLAR

Kim nahili yaşamak isleya? Önümizde iki sany wariant bar…
Birinjisi, öz bagtymyz üçin söweşmek.. Eger söweşsek yenilmegimiz mümkin, sebabi Dünye uly, güyçli ve zalym..
Bu yoldan yörap bilmek üçin ahli zada tayyar bolmaly, hemme kynçylyga döz gelip bilmeli, bir söz bilen
aydanynda mert ve batyr bolmaly..
İkinji yol, garanky, name boljagy belli bolmadyk syurprizlerden doly, bu yola ykbal(sudba) diyyaler.
Bu yol ahli zada özi karar berya, senin durmushyny özi kesgitleya.. Bu yoldan yöreyanler hemme zada razy bolanlar..
Saylamak bizin elimizde…

Kompýuter satjak

Salawmaleýkimler!
Men Dell'den bir gowy deal görüp, öz inime kompýuter aldym. Ýöne ol kompýuter gelmeli wagtyndan giç geler (delayed) diýen email alamsoň, gidip Toshiba bir laptop alyp geldim. Dell laptop'y hem almagy goý bolsun etdim telefon edip.

Emma şoň yz ýanyndan, Dell laptopyňyzy wagtynda getirýäs diýen email aldym. Soň Dell'e jaň edip eýýäm başga laptop alandygymy aýtdym, olaryňky gerek däl diýdim. Olaram "al, $100 düşeli" diýdi.

Toy cakiligi

Salam gadirli saytdashlar!

Sizi 22 iyulda geciriljek Durmush Toymuzin dabarali agsamina cagiryarin!

Hokman gelin..:)

Bellik: Toy sowgatlarinizi hem yatdan cikarman!:)

Adres: Margush Toy zali. Bayramali shaheri.
22 iyul/Carshenbe guni..19:00

Syndicate content