Dasardan tazelik

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Elektriki injenerlikde Amerikada PhD etmek isleýänler üçin

Elektriki injenerlikde Amerikada PhD etmek isleýänler meň bilen habarlaşsynlar.

Bir kiçiräk göwrümli uniwersitede bir tanyşym professor bolup alyndy, nesip bolsa Sentýabr 2012-de başlaýar. Häzir ol master we PhD etjek zehinli ýaşlary gözleýär. Ugry elektriki injenerlik. Isleg bildirýänler habarlaşsynlar!

Soraglaram ýazybermeli.

haydarabad

men hindistanda nadip ispanca owrenerkam diyip alada edyadim. yone herekede bereket diyilyani hakykat. ispanca gepleyanlerin klubyny gurduk. hindilerin hicisine rugsat yok diydik. gelenler dine ispaniyadan we latin amerikadan. tejribeleri paylasdyk, bile wagt gecirdik. gowy tarapy olar ispancadan basga dili bilenoklar...

Beynidaki signallar bilen elektronikany dolandyryp basladylar

Biologia hem de fizikanyn garyndasdygyny hasam tanap basladyk. Angilyaly alymlar bir goly bolmayan maymynyn, golynyn yerine, beyninin hereket etmek isleg, pikireleine gora hereket etyan gol yasadylar. ol golda onden yazylan hereketleri maymynyn beynisinden gelyan signallara gora hereket eyar.
Mysal ucin tirsegimizi eplanimizde sol bir wagtyn ozunde yuzlerce muskulalar islap baslayar. Belkide beyna in yakyn muskulalara censor dakyandyrlar.

Marylan Unversitedinde yasalan “Neuro Sky Mindset” adyndaky ucyan robot ullanyjynyn haysy tarapa ucmak isleg pikirine gora hereket etyar.

Dunyanin In uly Akwaryumy hemde Ekonomika getiryan peydasy

Dunyanin in uly akwaryumy Amerikanyn Georgia welayatynda yerlesyar. Bu akwaryum 8 milyon galon yagny 30 million litr su alyp 125 000 ( bir yuz yigrimi bas mun) balyk hemde beyleki deniz jandarlaryny sergileyar.
Bu akwaryumdan on, in uly akwaryum Chikago Shedd akwaryumydy bu bolsa 19 milyon litr su alyp, 20 000 ( yigrimi mun) towerek deniz janlysyny sergileyardi.

Iň Dogry Din Yslam!

Ýapon alymy Masaru Emoto, Su Molekulalarynyň üstünde ylmy barlag işlerini geçirýärka Kur`an ýada Azan okalyp durka, sudaky molekulalar emele gelen kiçijik tolkunlardan owadan altyburçlyk düzümlere çykýandygyny gördü.

Masaru Emoto ýaňy ýakynda Müsür döwletüne gidip Kair Ünwerisitedinde geçiren ylmy-barlag işleriniň netijelerini, öz kärdeşleri bilen paýlaşdy.

I don't know...

Salam hemmanize! men bu yere taze geldim velin, kop dushunemok. bu edil E-mail adres yaly bolup gityarmi?

Raúl González Blanco ÇL-de näme etdi?

Real Madridiň öňki 7-ligi, Raúl González Blanco, Çempionlar Ligasynyň taryhynda iň köp gol salan oýunçy. 1999-2000 möwsüminde bu ada eýe bolan Raúl, 1997-98 möwsüminden bäri bu ligada oýnaýar. Şu wagt 71 goly bar. Real Madrid köýnekçesi bilen 66 gol salypdy we geçen möwsüm Gelsenkirchende ýene 5 gol saldy. Henizem oýnaýan futbolçulardan iň ýakyny Milanyň Filippo Inzaghisi. 46 goly bar we umumy sanawda 5-nji ýerde. Emma olam edil Raúl ýaly bu ýyl Çempionlar Ligasynda ýok.

Mahmyt Gaznaly

hindilere turkmenlerin taryhy hakynda gurrun beryan. meshur adamlaryny sorap baslayalar. ay senem baslayan seljuklar, Osmanly, Gaznaly diyyan welin. gaznaly hakynda sorayalar. ay buysanyp aydyan Mahmyt Gaznaly diyip, yuzuni uytgedip bir seredya. olam turkmen senem turkmen. ola 17 gezek geldi. senem son maksady bilen geldinmi diyip sorayyalar...

Yalnyzlyk Bize Degdi

Kopculikde, yalnyzlykdan yadadyk
Ayralyk, gozlerden gan bolup geldi
Sen ak, sen gara, aralykda sabadyk
Pitneler janlara syz bolup geldi

Allah bize parahatlyk beryarka
Ilimde Yrsgal-Dowlet bereket barka
Bu yeri niredir, bular kimlerka
Hersinde atas-gir ot bolup gezdi

Elinde atas-gir, bagrynda giryan
Bihabar bendeler, ozuni yakyan
Bu ne sowes hal-y, gorulmedik jen
Nenen aga-ina doz gelip bildi

Yalncyny, atas bilen alan yok
Yalancyn garyny, jehenneme dok
Ne gozel dunyamiz, asmanymyz ak
Biderek dawalar, cog bolup geldi

Turkmen! Adamacylyk dil bilen bolmoz

Ynamdyr Soygunu beyleki ady!

- Birini tanajak bolsan, eden isi, hunari, eserleri bilen tanalyar. Allatagallany (Jelle Jelaluhu) hem alem kitabyndan hem tanamak mumkun. Meselem: Atmasferan gurlysy, duzumu, peydalaryny piker etsen, ol onun Eyesinin hem Yaradyjysynyn ahli zady yaradanlygyna, hemise Onun barlygyna, Yaradan zatlaryny seredip unsden dusurman Reb’lik etyanligine yagny gysgaca Allatagallanyn (Jelle Jelaluhu) barlygy barada belli bir kanagata eye bolmak mumkun.
- Cagalara hem jemgyete, hem masgalada ysnysyp oz yoluny tapmaga komek edenimizde unsden dusurmeli dal bolan esasy zat "olara Ynam gerek"

Syndicate content