Sorag

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Yuz,arka we beyleki orgun( pores,acne, pimples) problema.

Salawmaleykum Gadyrdan agzalar!!
Kopden bari su soragy esidyarin name netije jogabymy berjege hic makal gelip bilemok. Dostlar, esasan ayal-gyzlar su acne, pimples diyen yigrentgi orgunlerden nadip dynyp borka?
ol yas gecmegine baglysam bar,yone sondada name baglyka olarynyn cykmagyna?
Sag bolun!

Kim çepbekey?

Türkmenlerde çaga çepbekey bolsa derrew sag elini ulanmagy öwredilya, nahar iyende, hat yazanda sag elini ulandyrylya, menem kiçikam çepbekeydim öydakiler öwredipdirler, naharam sagda iyyan, hatam sagda yazyan, çepde indi başaramok yöne meselem daş zat zynamda çep elimde zynyp bilyan, yany Sahydursyn Garajayewan klibini görüp otyrkam ünsimi çekdi, ona ene-atasy sagda yazmagy öwretmandirler)), aranyzda çepbekeyiniz barmy?

Görogly dessanynyn gelip çykyşy

Görogly bilmeyanimiza az-azdyr, köpimiz Görogly eposyny okandyrys, epos birnaçe şahadan ybarat, belki her şahasynda ya-da kabir bölümlerinde yerler üytgeyandir welin yöne wakalaryn bolup geçen yerlerinin köpüsi Türkiyanin territoriyasy bilen baglanyşya, türklerde Köroğlu diyip bilinya we Köroğlu dessanam bar, Göroglyn asyl ady türklerde Rüşen Ali(bizdakide çagalyk ady Röwşen), Baly beg=Bolu beg, çardagly çandibilem bolu dagldary bolup biler, yöne Görogly dessanynyn werisyalary kan bolan öytyan(kawkaz, öz

Iň köp soralýan soraglar???

Howa, köpümiziň bilşi ýaly nirä girseň, barsaň, ýa niräni gözleseň; şol ýeri gowy öwrenmek maksady bilen 'FAQ(Frequently Asked Questions)' ýagny 'KSS(Köp Soralýan Soraglar)' diýip ýazgy çykýar. Bizem öwrenýäs...
Menem :"Size Iň Köp Soralýan Soraglar?" diýip sorasam köpüraga oýa batarsyňyz 'Çyndanam maňa iň köp soralýan sorag nämekä???' diýip...

Ýiten zada sadaka bolsun diýmek barada

Düýn kakam 1-2 kile süzmesini ogyrladypdyrmy, ýitiripdirmi bilemok. Aý gynanma sadakaň bolarda diýsem, "beýle bolanok, öňünden niýet etmseň, soň sadaka diýip bolmaz" diýýä...

Menem bilemok indi şu meseläni. Aý "ýagşy pikir" edip, ýitendir, bir bendede alyp iýendir... Sadakam bolsun diýseň ýalňyşmyka şol.

Kömek!

yalnishlik bilen gownune degen adamyn gownuni nadip tapmaly?

seyle yagdaylarda siz name etyaniz? birinin gownune degjek bolup dalde yalnishlik bilen degyan, sonam name etjegini bilenok.. olam gaty gorup gurleshman yorse..aramyzyn onkisi yaly bolmasy ucin name edip bolar.. kawagt gyzlaryn bilmezlikde seyle guwunlerine degyan we sonam name etjegmi bilman galyan.

Ýapon multiklerini TM'de görkezip bolarmy?

Harakterleriň gözleri uly, Ýaponlaryň bolsa gözleri kiçi diýip. We başga milýon bahana tapyp Ýapon multiklerini hiç görmedik oglanlaram bardy Malaýziýada. Ýöne Amerikan kinolaryny we multiklerini görýädiler.

Biz bolsa sapagy zady taşlap uzynly günläp görüp bilýädik ANIME diýilýän zady. Dostlyk, söýgi, durmyş hakynda gowy zatlar bilýän ekeni Ýaponlar. Gözleri kiçi bolsada.

Buňa stereotip diýilýär. Bir zadyň "erbetligine" ynanyp, soň hiç wagt kabul etmän ýaşamak.

Haysı yurda işlemage gitmek amatly?Bu barada hökümet tarapından kömek edilyarmi?

Sizin hem bilşiniz yalı Türkmenistanda işsizlik ullakan problema bolup duryar.Muny şu vagta çenli meselem Türkiya işlemage gelenlerin sanı 100.000
den geçmeği subut bolup duryar.YA-da başka yurtlarda okayan oğlanlar/gyzlar,okayan yurtlarında işlemage gelenlerin sanını bilyan bolsa yazmagını hayışt edyarin.Haysı yurtlarda kanun tarapyndan işe dokumentalnı gidip bolyar? Bu barada çıkyan habarlar,bilyan mağlumatlarınızı bizin bilen paylaşmagınızı hayışt edyarin! Köp sağ bolun!

Watany soymek kynmy?

Men dushunip bilemok!? Name ucin kabir turkmen, ozem, ozune kop bilyandir oydup yoren turkmen oz milletine gowni yetenok? Gen gorman, men seyle yagdaya kop dusyan. Hol gun unwersitede Ruhnamany alyp gitdim. Rusca duzme yazmaly bolanda. Ruhnamadan mysal bermek isledim. Ruhnamandan mysal getirenim ucin mugallym meni owdi, yone bile okap yoren turkmen oglanlarymyn kabiri "Name sen samsykmy? Ruhnama barde nama gerek?" diyip gulusyarler. Eyse menki yalnyshmy.Oz watanyny, oz kitabyny ozun tanatmasan hickim tanamayar. Yada ozune turkmen diyip guwanmany basharanok. Name ucin?

Yahoogroups-daky türkmen toparlar barada?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Türkmen forumlaryndan meň bilýän iň meşhur 2 forumdan biri-hä şu taýy :)

Forumlaryň daşyndanam Türkmenistan barada habar/portal, medeniýet tanadyjy, dini, bilim taýdan, resmi we ş.m. sahypalar bar.

Olaryň daşyndan bolsa, birmäçe sahypalar degişli toparlar bar. Meselem, yahoogroups, façebook, odnoklassniki.ru we ş.m. ýaly.

Meň şu mowzugy açmagymyň esasy sebäbi bolsa, yahoogroups-daky türkmen toparlary.

Syndicate content