Sorag

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Kumirleriniz uchin eden in gen galdyryjy hereketleriniz!

Kumirleriniz uchin eden in gen galdyryjy hereketleriniz!
Heriniz hachanam bolsa bir yildyzyn fanaty bolup gorensiniz! Bu hasam duygulan, emosional yagdayin in dartgynly wagty – yetginjeklik dowrunde yuze chykyar.

Hachan siz bagtlydygynyzy duyyarsynyz?

Salam hormatly agzalar!
Shu gun dang bilen aynalary achyshdyryp, Kopetdagdan gaydyan ajayip howadan dem alanymda, yakymly yelin shuglasyny duyanymda, mawy asmanyng pakligini we arassalygyny duyanymda, ozuming nahili bagtlydygymy duydum! Yanymda agzybir mashgalam, saglyk-amanlyk, bereketli sachak, parahatlyk... Bu zatlaryng ahlisine men eye! Gor nahili bagt!

Akylly gyzlar eýmendirijimi ýa-da özüne çekiji?

Gadyrly dostlar!

türkmenistanda watana bolan borç 2 yıl

türkmenistanda watana bolan gulluk borjumyz 2 yıldır muny türkmen watandaşlarymyzyn hemmesem bilyar,yöne türkmenistanda gulluk edesi gelmeyanler hem bargynanç bilen aytsak bolyar meselem menin tanyşlarymdan birnaçesi gulluk borjuny öylenip gullukdan gaçyarlar name üçin beyle hiç düşünip bilmedim,ine men özümi öwemak yöne 17 yaşında gulluga gitdim gulluk döwrümde gaty bir kynçylyk görmedim ,allaha şükür özüm daşoguzly mary şaherinde borjumy yerine yetirdim,okuwy gutaryp gelen esger dostlarymda bardy kabir türkmen watandaşlar ya öylenyarler,yada mestny bolup

GAHARLANMAK NAMA GEREK?

Sonky döwürde yagny 20-21 asyrda adamzadyn basyna gelen/gelip biljek dertlerin basynda stess(tm bilemok),bir zada kelle agyry bolmak yada öz janyna kast etmek we ş.m yaly adamyn hem ruhy hemde psikologiki saglygynyn kemçiligi sebapden yüze çykan dertlerin köpdügini bellap geçmek isleyarin.Seredip otursan dünyade ahli taraplayyn ösüşler gün günden artmagyna garamazdan adamlaryn şeyle yagdaya sezewar bolmagy elbetde gynandyrjy waka.Muny name üçin aydyan ,şunun üçin hazirki zamanamyzda her bir zady ylym bilim bilen çözyarler yada çözmage çalyşyarlar.Eger yagday

Täze passport almak barada maglumatlar

Ýoldaşlar şu meselede nämeler bilýäňizaý?
Men täze passport alsammy diýýän ine şu tomus baramda, ýöne gaty uzyn wagtlyk gidemok, onsoň çekinýän birden alyp ýetişmesem kyn bolar diýip. Nirä barmaly, näçe wagt gerek? Passport nähili zat?
Gaýrat edip, bilýän ýazsynla!

Turkmenistanda DHL yada TNT nin yoklygy

Turkmenistanda DHL yada TNT yali International Courier service yoklygy ve munyn getiryan zyyanlary barada durulyp gechilse oran yerlikli bolarmykany diyyarin.
Sebabi ozun DHL-in ve DHL account-ym yok bolany sebapli kop kosenyarin.
Arada Hytaydan bir yere chakylyk aljak boldym. DHL yokdygyny bilenim uchin DHL bilen goyberman, EMS bilen goyberin diyip yorite note etdim.
Pahyrlar na bilsinler biz turkmenleri, EMS bilen 2 hepdede barar TNT bilen goybereli diyip TNT bilen goyberipdirler, HONG KONGa baran pochta yzyna gaydyp barypdyr.

türkmenıstanın yokary okuw jaylarına gırış

Salam hormatly agzalar!

yaponiyanın yokary okuw jaylarına giriş synagy

Salam hormatly agzalar! Eger içinizde yaponiyada okayan yada yaponiyanın universitetlerine giriş synagyny tabşyran bar bolsa synag hakında bilyanlerinizi menin bilen paylaşıp bilseniz sizden hoşal bolardım.1) synag haçan we nirede geçirilyar? 2)synag nahili geçirilyar yazılımı yada test.3)nahili fakultetler bar?4)naçe okuwçy alyarlar.

Homoseksuallar, Dindarlar ve biz Turkmenler

Slm Agzalar

Men hemmamizin bilyan belkide bu tema hakinda gurleshmek islemeyan zadinizi achjak. Bilshime gora bizin dinimizde Homoseksuallik kabul edilmeyar(bu temada Ata aga yali Islam hakinda bilyanler komek etse hoshal bolardim) ve beyleki yeke tak Allah inanji bar bolan dinlerdede kabul edilmeyar diyip bilyan yenede Hristianlik barada Diplomat yazsa gowy bolar.sebabi gen galinsada Angliyada shona rugsat berildi ve bu kararlar name sebaplere gora berildi henizem bilemok.

Syndicate content