Sorag

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

football yaghdeyytmda

salam dostlar TM da footballa howos nahili? Tele chanellerde diri(live)football lar goyberilyami? world cup football i nahili barde Eyranda hemme euro footballari diri gorkezilya . meng nazarima TM da kan footballa ahamyyet berilmya mikan diyan

Bagt!

Ynsanyn bu dünyadaki yzynydan ylgayan in esasy zady. Kimileri bu gizlin zady tapmagy başarya, kimileri bolsa hemme zada eye bolmagyna garamazdan ony tapyp bilman durmuşyn lezzetinden mahrum galya. Elbetde bagty tapyp hem öz yakyn göryan adamlary tarapyndan satylyanlaram az dal. Adamyn içinde gizlin, tapmagy kyn, her adamyn eye bolmak isleyan zadynyn ady bu. Elbetde her kişi üytgeşik zatlarda gözleya bagty. Arzuwym hemme kişin bu durmuşda bagtly bolmagy. Aslynda bagtly adamlaryn özüni görmegin özi hem bagt dal mi?

Asgabat-Stambul Gatnawy?

Salam Talyplar!

Asgabat-Stambul aralygyndaky gatnawyn wagtlaryny bilyan bar bolsa yazyp bilermi, sizden hayys.

sag bolun komeginiz ucin :)

Muhur (pecat) basdyrmak!

Salam gadyrdan agzalar.

Turkiyede okayan talyplar pasportyna muhur basdyrmaly diydiler.
Aranyzda basdyran barmy yada basdyrmak ucin nameler etmeli, haysy dokumentler gerek?
Basdyrman TM-a gitsen helak ederlermikan?

Sag bolun jogabynyz ucin :)

sorag

salam bilen gozel shaghuliwaning shygyr we oylanmalarini nirden tapip bolar?

Uky tutanok(yadaw yöne beyin yatmaga rugsat berenok)..

Salam gadyrdanlar Hemmanizi geçen taze yyl bayramy bilen gutlap taze yylyn düşümliligini arzuw edyarin.Goy ookuwlarynyz,işleriniz garaz name isleyan bolsanyz isleyşiniz yaly size peyda getirsin hözirini görün.

Kim programmirlemekden başy çykýar!!!???

Hormatly ildeşler maňa programmirlemekden başy çykýanlaryňyz bolsa azajyj öwretmegiňizi haýyş edýärin.

Hem SoftICe nädip ulanmalydygyny.

Deň hukuklar-türkmen aýallarynyň zehini-yurdy osdurmek

Tmolympiad.-da degip geçilmedik tema ýok ýaly, umuman shu temadan blok açylmasa hem, meniň gürrüň etjek temama az-da kände öňem gürrüň edipdik. Bu temany açmak arada bolan wakalar we gürrüňler iterdi.

Tmolympiad.org sadaka: 230$ name etmeli?

Salam gadyrly tmolympiadcylar,

Tmolympiad sadakadan uyshen 230$ pul bar. Shol puly name etmeli?

Kime gowshyrmaly? Nirak bermeli? Kimde name teklip bar?

Ata aga bilen nadip habarlashyp bolyar?

Passport bilen baglanyşykly meseleler

Men täze passport alman gaýtdym. Sebäbi dogluş hakyndaky şahadatnamamy Amerikada galdyrandyr öýdýärdim. Görüp otursam ol asyl Türkmenistanda ekeni. Birem toý zat bolup, alada kän bolup, garaz alyp bilmedim.

Indi bilýänlere 1-2 sorag. Şol passpordy daşary ýurtda gezip ýörkäň alyp bolýarmyka? Ýagny men häzir Amerikada, şol passpordy alyp bilmerinmikäm? Passporda 25 ýaşaňda ýelmenýän surady ýelmetdirip bilerinmikäm şu Amerikada? We iň soňky sorag, köne passport haçana çenli ýöreýär?

Bilýänler habar berse, köp minnetdar we hoşal bolardym.

Syndicate content