Sorag

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

turkmenistanda oku yaghdayy?

salam doslar men amangeldi . Eyran dan . men tazeligde mughallim bolup ishe bashladim. men turkmenistan da oku yaghdayy bilen tanishmagh isleyan. Education systemi tm de nahili ka?
mekdeb okuvi 9 yyl mi? mughallim lar yylda chalshyami? ya her bir kitaba bir mughallim gelyami?turkmenistaning oku systemi barada bilip bolarmi kam ? mumkin bolsa manga bir aziragh maghlumat bering. sagh boling doslar.

Jemgyyet guramalarynyn salgylaryny hemmamiz bilmeli we paylaşmaly

Salam gadyrly agzalar we myhmanlar!

Kyn görman, Turkmenistanda jemgyyet kömege (social goldawa) mataç bolan guramalaryn, mysal üçin: garrylar öyünin, yetimler öyünin, ya-da şikesli (inwalid) çagalaryn guramalarynyn we ş.m. adreslerini we tel. nomerlerini yazayyn bilyaniniz bar bolsa!

Önünden hemmanize minnetdar!

Turkmenistandaky online satysh-alysh saytlar.

Salam turkmenler.
Men tmolympiada kan bir girip duran adam dal welin, shuwagt srochno bilmeli zadym bar, sizdenem bir sorayin diydim. Turkmenlern online satysh-alysh saytlary bilyanizmi? meselem "eyesinden.com". Shuna menzesh bir zat bolsa bolar.
Onunden sag bolun!
Begli A.

Hayys

Oglanlar dogrusy yorite bu mesele ucin sahypanyzda yer eyeleyanim ucin bagyslan emma sizden hayys, gezip yoren yerlerinizde baklaska cisirmage niyetlenilen pet preformlaryn bahasyny bilelinle, barde gaty gowy sowdasy bar, nace gramy nace dollar, preformanyn yuzune marka basyp bolsa hasam gowy, transport we beyleki harajatlary nahili, yurdumyza getirmegin kepillendirmelerini getiriji oz ustune alyarmy? Su we beyleki meselelerde komek edip bilmesinizmi? Habarlasmak ucin

blackberry

salam doganlar we jigiler men onden yazip yoren adam dal welin bir zat uchin sizden komek isleyan hayish gayrat edip tmcell 3g bilen nadip blackberry 9700 bold internede girip bolyar. sizin komeginizie masalahadynyza garashyan

salam

salam doslar men taze araniza goseldim sizlerden bir soragim bar bu saytin bolisy nahili ,telpek nahili almala dosondersenizda sag bulin.

Zehin we ukyp

Salam tmolympiad.org saýtynyñ agzalary!

Men bärde täzeligimi aýdyp oturmagyñ zerurlygy ýokmyka diýýän. Men Üljegül, bu ýazjagym hem bu saýtdaky birinji mowzugym bolar.

Geleliñ onda asyl tema.
Türkmençilikde köplenç bir adama "zehinli" ýa-da "zehini dash ýarýar" diýilmegini eshidýänsiñiz. Bu haçan diýilýär, haçanda dogrudanam bir adamyñ zehiniñ güýçliligne göz ýetireñsoñ diýilýärmikä diýýän.

Ýöne ýene bir zat: adam ukyplam bolup bilýär. Köplenç shu ukyp bilen zehiniñ ýerini çalyshýarlar.

IOI 2010

Salam,

IOI(International Olympiad in Informatics) 2010'a Turkmenistanyn adyndan gatnasyanlar Tmolympiadyn agsazy my?

Olimpiyadanyn ilkinji guni gecdi.
Scoreboard:
http://www.ioi2010.org/scoreboard/scoreboard.html

Turkmenistanyn komandasy:
1. Yhlas Beghanov
2. Umyt Gurbanov
3. Jemshit Geldiyev

Barini okayan bolsanyz, ikinji gun ucin ustunlikler..

"Tilimiz"

men şu sayda her gün bolmayanda günaşa giryan bir okayjy.
başlayan okamaga...
göwnüme bolmasa okayan sözlemlerim türkmençe yazylanam bolsa aslynda türkçe,orsça belkem inlisce(köp halatda türkçe) yaly bolup dur. Göraymage türkmençe sözler yazylypdyr emma sözlem birhili türkmença menzanokda, türkçe sözlerin yerine öz sözlerimiz goyulan yaly .
Men şeyle kemçiligi özümdede göryan. Türkmen dilinde doly gepleşip, yazyşyp bilemzokmykak diyyan.

Şu dünyade iki hili ynsan bar...

Şu dünyade iki hili ynsan bar. Biri gepleyan, ikinjisi durmuşa gerçiryan. Gepleyan ynsanlar oturan yerlerinde hemme problemalary çözyar. Onun üçin hemme zat ansat, yöne hiç kime peydasy yok. Pikir eden zadyny hakykata geçiryan adamlar bolsa hemme wagt beyleki adamlary hem öz yzyndan alyp gidyar. Bize gelende biz haysysy bu adamlaryn?! Oturan yerimizden mesele çözyasmi ya hakykatdanmy...?!

Syndicate content