Filosofiýa

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

AĞZIBİRE TANRI BİR, AĞZALANI GANRIP İYER

ŞU DANA SÖZÜN DOĞRISINI YAZIP BİLMEDİM ,YÖNE MANISINA AZ DA KANDE DÜŞÜNYAN.SİZİN NAME DÜŞÜNYANİZİ VELİN BİLMEK İSLEYARİN! MÜMKÜN BOLSADA HER KİM 2 SETİR YAZAYSA DİYİP UMIT EDYARİN!sİZİN PİKİRİNİZÇE YURDUMUZ ŞU SÖZE EYE Mİ? EYE BOLSA 10 BAL ÜSSÜNDEN NACHE BERERSİNİZ? GYSGAÇA BİZ AGZYBİR Mİ YADA BOLMAGA DYRMAŞYARIS MI?

Köp aýallylyk gowumy?

Poligamiýa başga ady.
GOwumy? Erbetmi? Pikirleriňiz?
Men täzelikde her dürli gürrüňleri eşidýän. Emma argumentli, sebäplerini setirläp ýazsaňyz öz pikiriňizi.

Yashamaga wagt yok

1. Irden turmaly...
"Irden turmaly". Hachandan bari eshidip gelyaris?! Her gun... her gun ir bilen eyyam 17 yil bari. 17-18 yil on mekdebe gatnap bashlanymdan bari. Ilki bashda irden 8de sapaga yetishmeli bolany uchin. Son, eyyam turk mekdepde, irden tayyarlyk klasa yetishmek uchin 5:45-de turmalydy. Men in halamayan zatlarymyn biri irden turmak, edil gowrulan ya gaynadylan gok-onum, esasanam sogan, iymekden azajyk beterrak. Azajyk koprak yatyp bolmayarmay?1 17 yil bari shu bela bilen soweshdim, yenip bilmedim. Indi gunde 6.5-7.5 sagatdan kan yatamok. Yatybam bilemok. Owretdiler.

Yslamda (dinde) aglamak we gulmek meselesi (terkidunyalik barada)

Men kopden bari yazmadym, indi bir pikir gelende yazayin diydim.
Yslamda kop sozler bar ki, olaryn kabiri aglamagy gulmekden has kop nesihat edyaler. Hatda gulmegi dine yilgirmak bilen chaklendirmek hem maslahat berilyar. Aglamak, pikir etmek we dushunmek. Munyn adama pozitiw tasirinin barlygyny inkar etmekchi dal, jedel etmega hijem kella gelenok.

Çagalary ynandyrmak (degişme)..

*türkçe bolany üçin ötünç sorayan, aranyzda köpüniz türkçe bilyaniz, eger köp talap etseniz, türkmença hem terjime ederin, yöne wagt gerek. :)
saglygynyz. (bu bir degişme, öykeleşmek yokdyr)

Uzman Din Adamı (UDA) amcaları, okulda evrim teorisini öğrenen çocuklara, insanın maymundan geldiğini söyleyen bu teoriye inanmamalarını söyler. Bunun üzerine çocuklarla arasında şöyle bir diyalog geçer:

Çocuklar: 'Peki amca biz maymundan evirilmediysek nasıl olduk?'

UDA: 'Sizi Allah yarattı.'

Çocuklar: 'nasıl yani?'

Yaşayan In Beyik Intellektuallar

Geçenlerde dünyan in uly intellektual adamlary saylandy.

1-jisinden başlap 10-jysyna çenli barysy Musulman asylly adamlar. Köpüsem Yslam filosofy hasap edilyar.

Bu saylawdan çykan netijeleri görüp mena begenyan, Hudaya şükür Musulmanlar intellekt taydan has galkynan diyip buysanyan.

Ine ilk 10 adam:

1- Fethullah Gülen >>> Din Alymy (Türkiya)
2- Muhammad Yunus >>> Ykdysadyyatçy (Bangladeş)
3- Yusuf Al Qaradawi >>> Din Alymy (Müsür/Katar)
4- Orhan Pamuk >>> Edebiyatçy (Türkiya)
5- Aitzas Ahsan >>> Hukukçy (Pakistan)
6- Amr Khaled >>> Din Alymy (Müsür)

Aşk ve Osuruk

Ine size soygi barada yazylan gaty uytgesik we gyzykly yazgy(dili Turkce gynanyan)
Men dine bir bolegini shu yerde yazjak hemmesini in ashakda beren linkimden okan.

Gri atly oglan halayan gyzyny onkusi yaly soyup bilenok. Ona bolan duygularynyn sonup baslandygyny duyyar. We munyn sebabini bilmek ucin psihology Dr. Mavi bilen dususmana gidyar. Original Turkce bolan shu yazgy shu setirler bilen baslanyar:

"Diplomat"a Sorag ???

Sorag: YSLAM DINININ KEMÇILIGI NAME?

Hormatly DIPLOMAT;

Sen barde bize hristianlyk barada yazyan, Injilden ayatlar goyyan, bir zatlar öwretjek bolup der dökyan, minnetdar.

YÖNE sen bilmeli bir zadyn bar, hakyky Musulman adam hiçhaçan Hristian (yada başga) dinini kabul etmeyar!

SEBABI:

1- Musulmanlar edil Hristian we Iudeylerin ynanyan Hudayyna ynanyarlar;

2- Musulmanlar Hristian we Iudeylerin kabul edyan Pygamberlerine (Adam, Ibrahim, Yusup, Süleyman, Dawut, Musa, Isa ...) ynanyar we bularyn barysyny dogrulayan Muhammet Pygambere ynanyarlar;

3- Musulmanlar Töwrat we Injilde buyrulan ahlaky kada kanunlaryn barysyny berjay edyar.

Konferenciya & Seminar

Salam gadyrly agzalar.

Ylym we bilim yaman gin zat, naçe öwrensenem yene az.

Ylym we bilimin öwrenilyan yerlerinden biride "söhbet" şeklinde geçirilyan konferenciya we seminarlardyr.

Mekdepde, uniwerde, işde, ... her yerde, her dürli temalarda konferenciya we seminar geçirilyar.

Bu blogy açmagymyn sebabide, bizin (bolan yerimizde, dürli temalarda) gatnaşan konferenciya yada seminarlarymyz barada gysgaça aydyp berelin, öwrenen zatlarymyzy öz aramyzda paylaşalyn.

Owadanlyk barada

Şu günler Alym ýaşlar barada-da ýazmaga ýaltanýan, ýogsam ajap geçdi. Ýöne owadanlyk barada gürrüň etdiler, temany gyzykly görýän. Şu ýerde öz pikirlerimi ýazmakçy, sizem goşulyň!
Owadanlyk wajypmy ýa ýok? Bolsa wajyp, bolmasa kän wajyp däl :)
Orslarda söz bar, "krasota spaset mir" diýýäler. Oňa ynanýan bar, esasanam aýal maşgalalardan. Onsoňam, owadan adamlar özlerine, umuman, has ynamly bolýalar, käbir kompleksleri bolmaýar, ýa-da az bolýar we şeýlelikde has üstünlikli bolýalar. Olaryň üstünlikli bolýany fakt.

Syndicate content