Filosofiýa

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Uytgeshik keseller

Uytgeshik kesel diyip men shuna diydim- Aw awlamak, balyk tutmak sholaram kesel eshdishime gora. Bir gezek aw awlamaga gitsen son yenede gidesin gelyar diyip eshitdim. Balygam edil shonun yaly. Siz awa balyga gidip gordunizmi? we nahili duygulary bashdan gecirdiniz?
Indi kompyuter, internet kesel diyip bashladylar ka biriler. bir onune gecsen onunden turanok. Sholar keselmi ya gowy?
Kompyuter kesel bolmasada internet kesel bolmagy mumkin.

Sowet dowri - Garashsyz Turkmenistan edebiyati...

Gynansagam sonki dowurlerde yaslarymyza okara ibaly kitap ( Roman we hekaya ) cykanok...
Dine Prezidentimizin kitaplary we kabir taryhy kitaplar chap edilyar...
Yone Soygi , Watanperwerchilik , Detektiw romanlar ya-da hekayalar yazilanok-da...
Shol yone taryhy temalar... Elbetde taryhy kitaplar hem gerek , yone name uchindir kawagt beyleki kitaplary okasym gelyar... Sowet dorundaki shahyrlaryn , yazarlaryn kitaplarynyn hem kopusi yitip gitdi... İndi bolsa olaram chap edilenok tazeden... Kashga durli mowzuklarda kitaplar chyksady , alyp okardym...

Kimler bilen dushushasynyz gelya?

3 adamyn adyny yazmaly, mumkin bolsa 1je sozlem bilen dushundurmeli!
PS Gyzlar bilen bir diymawerin, onem gonshy temany achanyma bir hili bolup otyryn :D

Goriplik...

Mekdep yillarimda bir 50-55 yaslarindaki mugallymym sheyle diyerdi...
" Turkmen-de bir erbet kesel bar... Ady hem GORİPLİK... Biri one gidip osup ugrasa basga biri ony yere sokjak bolar...
Onun osmegini ozune kemlik bilyar , goterip bilenok... Shu kesel zerarly hem gor nache wagtdan bari bashymyz birigip , dunya yuzunde onki yerimizi alyp bilman yorus... " diyyardi...
Ay garaz men-a gaty doly goldamok... Yone shol kesel azda-kande barmyka diyyan...
Siz nahili pikir edyarsiniz...???

Gyzlar hakynda pikirler we internetde gyz idemek

Men ozume erk edyan adam, emma gyzlaryn jadysy meninem erkimi alya. Bey diymek bilen oz kuntuligini aklap bolanok, yone natjek... bashga aydara zadam yokda...
Gepin keltesi, gyz bir tebigy keyp, shonsyz kyn. Aragy, owrenishmesen, organizm islap duranok, huday tarapyn goyulan zerurlyk dal! Ichmesen shonun name edyanliginem bilenok. Chilimem narkotigem sheyle, olar EMELI keypler.
Tebigy keypler kop, sholaryn birem gyzlar. Men muny birazajyk uytgeshik sozler bilen yazsamam manysy bir, yagny iki otuzyn bir hasap diyleni.
Garaz ozumi aklap boldum, gyz kelleden chykmayan zatlaryn biri diyip jemlayin. Yone biz her name-de bolsa oz gyzlarymyzy has kop halamyzson sholary ideyaris name uchinem bolsa. Kabirleri bashga yurtlarda tapyp bilman ideyan bolsa, kabirlerem sholary bashga bir sebapler bilen ideyaler...

Hachan watansoyer boldun? Nadip?

Aslynda yokardaky soraglar onat soraglar dal. Sebabi ozumden sorasalar mena elmydama watansoyerdim diyip jogap beresim gelya. Shu dogrudyram, her kim watansoyer yashlykda. Son wagt gechya welin adam pahyryn pul aladasy, guzeran aladasy...
Adamyn watansoyerligi hachanda yurdun dashyna chykanda mowjeyan bolsa gerek. Bilemok ylalasharsynyzmy, yone shu wakany hassa bilen sagdynyn yagdayina menzedyan. Yagny adam sagdyn wagty saglygyn aladasyny edenok kan bir, gadrynam bilenok, hachanda hassa bolanda, kesellande yadina dushya. Adamlaram yurdun ichinde gezip yorse watanchylyk diyen zady kan kella getirenoklar, yone az wagtlygam bashga yurtlara chyksalar dushunyaler WATANyn name diymekdigini! Diyjek bolyanym, biz shu yerde alada edyas, patriotlyk edyas. Yone oye kanikula baryp dostlarymyz bilen, esasanam yurdun dashyna chykmadyklar bilen, entesek shu zatlar kellade gelenok, dilede...

Nadip bagtly bolmaly?

Yakynda gazetlerin birinde bir habary okadym. Shol habara gora ozuni bagtly hasaplayan yashlar % boyuncha gunbatar Yewropa dowletlerinde we Amerikada beyleki kabir garyp yurtlara garanda az ekeni. Meselem, hindiler we hytaylar ozlerinin geljegine umyt bilen seredyan ekenler, ozuni bagtly hasaplayan ekenler. On oydekam hindilere "shadiyan garyplar" diyilyanini eshidipdim :D
Sorag shu: Bagtly bolmak nama bagly? Durmushyn nahilisi adamy bagtly edya? Nahilisi adamy razy edya?
Menin az-kem pikirlerim bar, yone shu yerde yazyanlarym monologa owrulmesin diyip 1-2 gunluk soragy achyk goyayayin diyya

Kim erkek?

Shu erkeklik meselesi nireden gelday? Kim erkek sozuni kesgitleya?
Men erkek diyip oz heleyini urup-yenjip yorenem aydya, gullukda yash oglanlary urup-yenjip yorenem aydya, name uchinmish, sozuni yoredyamish...
Ya indi erkeklik dine sheydip subut edilyarmi? Gonshy temada gulluk etmek barada gepleshilipdir, shonda hojadurdy diyen agza "erkek bolsana, gullukdan sypjak bolma" diyyar. Shu iki aydylan bolegin hich baglanyshygy barmy?
Hachandan bari erkekligi kesgitleyaler? Menden sorasalar erkek diyip durmushda oz bashyny charana we shol bir wagtda dash-toweregindakilerin hormatyny gazanana aytjak. Supuklerem, oz mashgalasyna ygtyyar edip bilmeyanlerem ozune erkek diyip yorler... Ya durmushda dine bir gullukda "ozuni gorkezip bilenlerem" owunip "erkek yali gezdim gullukda" diyyaler.

"Kod Dawinca" filimina garayshynyz

Mena gordum welin duhsundumem welin bashga bir dine yagny Hristian dinine ya Ysa pygambere dil yetiresim gelenok. Yone dogrudanam sho zatlar gurnalanymka ya-da inlis razwetkasynyn "wahab"lary doredishine menzejek bolyan bir hekayat bolyarmy? sizin pikiriniz.
Mena 14 yashymda. Ululardan maslahat sorayan.

Syndicate content